Promjene u sustavu pravila studiranja

 

Fakultetsko Vijeće FER-a na svojoj je 541. redovitoj sjednici prihvatilo promjene u sustavu pravila studiranja, kako slijedi:

 

1).  Na FER-u se izvodi:

 

2).  Mijenja se režim izlazaka na ispit i ponovnog upisa predmeta:

·         Četvrti i osmi izlazak na ispit izjednačavaju se s ostalim izlascima na ispit.

·         Student u tijeku jedne akademske godine ispit iz istog predmeta može polagati najviše 4 puta.

Komentar: Studenti koji su ponovno upisali predmet zbog pada pred povjerenstvom, mogu, ako to žele, do 4. studenog 2004. uputiti Studentskoj službi molbu za ispis predmeta. U tom se slučaju neće moći osloboditi ispita kolokviranjem, ali će moći koristiti sljedeće ispitne rokove, počevši od roka u mjesecu studenom. Studenti koji ne ispišu predmet dužni su pohađati nastavu, neće moći izlaziti na ispitne rokove dok ne odslušaju predmet, ali će se moći osloboditi kolokviranjem. Takvim se studentima ovaj ponovni upis predmeta računa kao da je bio na osobni zahtjev. Ispitni rok u mjesecu listopadu (na koji mogu izaći samo studenti 5. godine) prvi je, a dekanski rok posljednji ispitni rok u akademskoj godini. Dakle, u ovom trenutku računa se da svi studenti, osim studenata koji su polagali ispite u listopadskom roku, imaju po nula izlazaka za svaki predmet.

 

3).  Mijenja se način završetka diplomskog studija:

Komentar: Student koji želi dobiti diplomski zadatak, mora se javiti mentoru najkasnije 3 radna dana prije datuma zadavanja diplomskih zadataka. Ako deseti dan u mjesecu bude subota, nedjelja ili praznik, datum zadavanje se pomiče na prvi sljedeći radni dan. Jedan primjerak teksta zadatka, nakon unosa u ISVU, mentor će dostaviti u Studentsku službu, koja će time započeti potrebne radnje oko završetka studija. Zajednička je odgovornost studenata i mentora da odrede prikladan trenutak za zadavanje diplomskog zadatka, kako se ne bi dogodilo da se diplomski zadatak mora ponovno zadati zato što student nije položio neki od ispita. Kolovoz je jedini mjesec u kojem se ne može dobiti diplomski zadatak. Ako rok izrade zadatka zahvaća zimske ili ljetne praznike, produljit će se za dva tjedna odnosno mjesec dana.

 

Navedene će se odluke primjenjivati za ovu akademsku godinu.

 

4).  Mijenjaju se rokovi u svezi sa završetkom studija s naglaskom na znanstveno-istraživački rad:

Komentar: za ovu akademsku godine ostaju stari rokovi. Teme će se predložiti na Vijeću u studenom.