korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje AAA
 
O DJELATNIKU
dr. sc. Alan Jović
Zvanje:Poslijedoktorand
Lokacija: D-340
Telefon:6129-548
Telefon kućni:548
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://www.zemris.fer.hr/~ajovic/index.html
Zavod/služba : Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Godina diplomiranja:2006
Godina doktoriranja:2012

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Sveučilišni diplomski

Životopis

Alan Jović rođen je 24. rujna 1982. godine u Zagrebu. Pohađao je V. gimnaziju u Zagrebu koju je završio 2001. godine s izvrsnim uspjehom. Iste godine upisuje Fakultet elektrotehnike i računarstva , Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirao je 13. srpnja 2006. godine na studiju računarstva s temom diplomskog rada: "Ekstrakcija značajki iz elektrokardiografskih signala".

Za vrijeme studiranja honorarno je radio tri mjeseca u tvrtki Croz d.o.o., Zagreb, na Java aplikativnoj programskoj potpori. U tvrtki Ericsson Nikola Tesla, Zagreb radio je u sklopu seminarskog rada na završnoj godini studija na podršci razvoja portala za pregled elektroničkih kartona pacijenata.

Od rujna 2006. do ožujka 2007. godine bio je zaposlen na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, kao stručni suradnik na europskom znanstvenom FP6 projektu pod nazivom “HEARTFAID“, namijenjenom dijagnostici i pomoći pacijentima oboljelima od kongestivnog zatajenja srca. U sklopu tog projekta razvio je računalnu ontologiju kao dio sustava za pomoć pri odlučivanju, koju je potraživao američki Stanford i druga svjetska sveučilišta.

Od travnja 2007. godine zaposlen je na radnom mjestu asistenta na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, FER. Tijekom poslijediplomskog studija, pohađao je dvije ljetne škole: „Napredni tečaj umjetne inteligencije” u Leuvenu, Belgija, 2007. (ACAI 2007) i „Inženjerske metode i alati za pouzdanost i sigurnost programske potpore“, u Marktoberdorfu, Njemačka, 2008. Sudjelovao je u radu stručnog projekta između FER-a i osiguravateljske kuće „CROATIA osiguranje, d.d“ na analizi podataka. U okviru doktorskog rada izradio je računalni radni okvir za izlučivanje velikog broja značajki iz biomedicinskih vremenskih nizova koji je često potraživan od strane stručnjaka iz inozemstva.

Doktorirao je 20. travnja 2012. s temom doktorskog rada: "Dubinska analiza biomedicinskih vremenskih nizova zasnovana na računalnom radnom okviru za izlučivanje značajki". Od svibnja 2012. radi na mjestu višeg asistenta na zavodu ZEMRIS. Odlukom Fakultetskog vijeća status znanstvenog suradnika u znanstvenom polju Računarstvo ima od 22. 11. 2012.

Objavio je preko 30 znanstvenih radova, od čega šest radova u časopisima A kategorije (tri rada u CC časopisima iz područja Tehničkih znanosti), tri rada u časopisu B kategorije, 19 radova u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom te druge radove. Recenzent je za više međunarodnih znanstvenih časopisa A kategorije u područjima primjene postupaka umjetne inteligencije u medicini i biomedicinskog inženjeringa.

Dobitnik je nagrade Srebrna plaketa "Josip Lončar" za istaknutu doktorsku disertaciju i posebno uspješan znanstvenoistraživački rad u 2012. godini.

Sudjelovao je kao asistent u izvođenju nastave (auditornih i laboratorijskih vježbi) na kolegijima: Formalni postupci u oblikovanju računalnih sustava, Tehnike ekspertnih sustava, Oblikovanje programske potpore, Formalne metodu u oblikovanju sustava, Ekspertni sustavi i Laboratorij računarske znanosti 2. Suautor je jedne skripte i autor nekoliko javno dostupnih materijala s predavanja.

Profesionalni interesi mu uključuju dubinsku analizu podataka, primjenu računarstva u medicini, posebice u analizi varijabilnosti rada srca na temelju elektrokardiograma. Također se zanima za formalizme prikaza znanja, ontologije i ontološke jezike. Član je strukovne udruge IEEE.

Služi se engleskim, njemačkih i francuskim jezikom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Dostupno ovdje kao i ovdje.

Profesionalni interesi i članstva
 • IEEE student member
 • Dubinska analiza podataka
 • Računalna analiza nelinearnih značajki bioloških signala, posebno analiza varijabilnosti rada srca (HRV)
 • Ontologije i ontološki jezici za semantički web
 • Modeliranje vremenskih serija
Izabrani projekti
 • 2006-2007 zaposlen na projektu Heartfaid
 • 2008-2009 zaposlen na pilot projektu "Inteligentna analiza podataka osiguranja automobilske odgovornosti osiguravateljne kuće CROATIA osiguranje, d.d.
Povijest zaposlenja
 • Rujan 2006. - Ožujak 2007.: Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za informacijske sustave (LIS)
 • Travanj 2007 - danas: Fakultet elektrotehnike i računarstva, ZEMRIS
Hobiji i osobni interesi
 • Zdrava prehrana
 • Učenje stranih jezika
 • Stolni tenis
TRAŽILICA