korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
74166
 
CENTAR ZA POTPORU ISTRAŽIVANJU I TRANSFER TEHNOLOGIJE

Centar za potporu istraživanju i transfer tehnologije Fakulteta je ustrojbena jedinica koja podupire
istraživanja i rad na projektima i međunarodnu suradnju te daje potporu pitanjima intelektualnoga
vlasništva i transfera tehnologije. Njezin ustroj čine uredi:

  1. Ured za projekte i međunarodnu suradnju (voditeljica: Jasna Matijević, prof.)
  2. Ured za intelektualno vlasništvo.

TRAŽILICA