Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
158660
 
PROFIL ELEKTROENERGETIKA

Kratki opis profila

Elektroenergetika je stručno i znanstveno područje elektrotehnike, ali i energetike, u kojem se izučavaju i unapređuju područja proizvodnje, prijenosa, razdiobe i uporabe električne energije, kao i problemi gospodarenja. Savladavajući ta znanja studenti se paralelno upoznaju i s: teorijom vođenja i upravljanja sustavima; metodama optimiranja i racionalizacije, regulacije i automatizacije; teorijom pouzdanosti; ekspertnim sustavima; metodama očuvanja i zaštite okoliša; metodama racionalne uporabe energije; ekonomskim analizama; metodama dinamičkih i prijelaznih pojava u elektroenergetskom sustavu (ees); zaštitom i optimizacijom u ees-u; razvojem i optimiranjem mreža; prijelaznim pojavama; razvojem, stabilnosti, pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti podsustava ees-a; matematičkim modelima komponenata i podsustava elektrana; determinističkim i vjerojatnosnim analizama sigurnosti; modeliranjem razvoja i analizom utjecaja ees-a na okoliš; uspostavom tržišta električne energije, upravljanjem rizikom i trgovanjem električnom energijom; gospodarskim modeliranjem, poslovnim upravljanjem, upravljanjem ljudskim potencijalima, mikroekonomijom, marketingom i sl. Ovaj profil ogleda se u širokom poznavanju spomenutih područja i potrebi razvijanja tih područja, što znači i razvijanja novih energetskih tehnologija.

  Područje rada za koje se osposobljavaju magistri ovog profila i poslovi kojima se pretežno bave jesu: izradba projekata od električnih instalacija, razdjelnih i prijenosnih mreža, do klasičnih i nuklearnih elektrana; projektantski poslovi i održavanje pogona u tvornicama elektroenergetskih proizvoda kao i ostalih; poslovi razvoja, održavanja i inspekcijske službe u ustanovama pojedinih javnih službi; vođenje i održavanje pogona elektroenergetskog sustava te većih klasičnih i nuklearnih elektrana; planiranje i upravljanje ostalim energetskim sustavima; rješavanje problema opskrbe velikih gradova i velikih industrijskih kompleksa svim oblicima energije; upravljanje projektima u svim financijskim institucijama; radom u institucijama tržišta i onim koji trguju električnom energijom te u i razvojni i znanstveni institucijama.  

 

Predmeti razlike

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u trebaju položiti sljedeće predmete:

  • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva na FER-u trebaju upisati:
    • Električni krugovi (7 ECTS)
    • Elektromagnetska polja (6 ECTS)
  • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika na drugom odgovarajućem preddiplomskom studiju upisuju dodatne predmete ovisno o razlici nastavnog programa koji su završili i nastavnog programa preddiplomskog studijskog programa Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u. Dodatne predmete odredit će individualno za svakog pristupnika Odbor za diplomski rad profila.

ELEKTROENERGETIKA
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Laboratorij elektroenergetike 1 (35230)
Tomiša, T.; Havelka, J.
1,0,0
90
(30P+60L )
1 INFO
ECTS Teorijski predmeti profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Analiza elektroenergetskog sustava (127564)
Pavić, I.; Delimar, M.
1,1,1
75
(45P+30A )
1 INFO
5 Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava (91831)
Tešnjak, S.; Kuzle, I.
1,0,0
66
(45P+15A+6L )
1 INFO
5 Energijske pretvorbe (127408)
Grgić, D.; Šadek, S.
1,0,0
60
(45P+15A )
1 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Automatizacija električnih postrojenja (35209)
Tomiša, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4 Nuklearno inženjerstvo (86486)
Čavlina, N.; Grgić, D.
1,0,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
4 Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja (86522)
Pandžić, H.; Capuder, T.
1,1,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
4 Tržište električne energije (86534)
Kuzle, I.; Pandžić, H.
1,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
5 Učinska elektronika (34575)
Jakopović, Ž.; Šunde, V.
1,0,0
45
(45P )
1, 3 INFO
4 Zaštita elektroenergetskog sustava (86540)
Marušić, A.; Havelka, J.
1,0,0
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Diskretna matematika (34556)
Krnić, M.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
4 Ekstremalna kombinatorika (72538)
Aglić-Aljinović, A.
1,0,0
45
(45P )
1 INFO
4 Kompleksna analiza (34552)
Elezović, N.; Burić, T.
1,0,0
45
(45P )
1 INFO
4 Kvantna računala (34566)
Ilijić, S.
1,1,1
45
(45P )
1 INFO
4 Matematička logika i izračunljivost (61648)
Vuković, M.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
4 Osnove fizike plazme (70068)
Pleslić, S.
1,1,1
45
(45P )
1 INFO
4 Osnove nuklearne fizike (86496)
Pevec, D.
1,1,1
45
(45P )
1, 2, 3 INFO
4 Stohastički procesi (34567)
Elezović, N.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
4 Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere (34561)
Pašić, M.
1,1,1
45
(45P )
1 INFO
4 Uvod u nanoznanost (83934)
Bistričić, L.
1,0,0
45
(45P )
1 INFO
ECTS Humanistički ili društveni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Biblijska teologija 1 (91614)
Bilić, N.
1,1,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Dizajniranje organizacije (46421)
Hernaus, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije (46417)
Bubaš, G.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
Krznarić, M.
1,1,1
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Kreativni laboratorij (127201)
Šikić, M.; Vukić, F.; Battista Ilić, A.; Omazić, M.; Seletković, K.; Poljak, N.
0,0,0
34
(14P+20L )
1, 3 INFO
2 Organizacijska psihologija (46419)
Brkljačić, T.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
Bilas, V.; Bilas, V.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
Horak, H.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 1. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 1 (89912)
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A )
1, 3 INFO
4 Natjecateljsko programiranje (65973)
Đerek, A.
1,0,0
60
(30P+30L )
1 INFO
1.5 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
Groš, S.
0,0,0
15
(15P )
1, 3 INFO
3 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
Zakošek, S.; Zadro, I.
0,0,0
30
(14P+16A )
1, 3 INFO
4 Osnove programskog jezika R (147661)
Pintar, D.
1,0,0
45
(30P+15L )
1 INFO
4 Osnove programskog jezika Scala (122825)
Hrkać, T.
0,0,0
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
0,0,0
60
(30P+30L )
1, 2, 3 INFO
3 Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju (95134)
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
4 Programiranje u Haskellu (127252)
Šnajder, J.
1,1,1
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
2 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
Miklić, D.
0,0,0
18
(9P+9L )
1, 3 INFO
4 Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi (79087)
Čupić, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3 Diplomski seminar (45963)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3 Laboratorij elektroenergetike 2 (35231)
Uglešić, I.; Milardić, V.
1,0,0
45
(15P+30L )
2 INFO
ECTS Teorijski predmeti profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Ekonomija u energetici (86456)
Krajcar, S.; Tomšić, Ž.
1,0,0
45
(40P+5A )
2 INFO
5 Tehnika visokog napona (86530)
Uglešić, I.; Milardić, V.
1,0,0
45
(39P+6A )
2 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost (127411)
Tomšić, Ž.
1,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
4 Metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti (34433)
Šadek, S.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
4 Nadzemni vodovi i kabeli (34489)
Pavić, I.; Milardić, V.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
4 Nadzor i daljinsko upravljanje elektroenergetskog sustava (34409) *
Tomiša, T.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
4 Napajanje električne vuče (34445)
Uglešić, I.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
4 Nuklearna sigurnost (86485)
Čavlina, N.; Grgić, D.
1,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
4 Obnovljivi izvori i napredne tehnologije (86488)
Grgić, D.; Trontl, K.
1,1,0
40
(25P+15A )
2 INFO
4 Planiranje pogona elektroenergetskog sustava (86499)
Kuzle, I.
1,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
4 Prijenos topline i mase (86506)
Debrecin, N.
1,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
4 Sinkroni strojevi i uzbudni sustavi (86524)
Maljković, Z.; Erceg, I.
1,0,0
38
(30P+8A )
2 INFO
4 Specijalni sustavi zaštite (86527)
Marušić, A.
1,0,0
45
(30P+15L )
2 INFO
4 Spremnici energije (140045)
Delimar, M.; Pandžić, H.
1,1,1
30
(30P )
2 INFO
4 Vođenje elektroenergetske mreže (57256)
Pavić, I.; Havelka, J.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti (34555)
Županović, V.
0,0,0
45
(45P )
2 INFO
4 Financijska matematika (68986)
Velčić, I.; Posedel, P.
1,0,0
45
(45P )
2 INFO
4 Fizika lasera (86467)
Bistričić, L.
1,0,0
49
(45P+4L )
2 INFO
4 Fizika materijala (34565)
Petković, T.
1,1,1
45
(45P )
2 INFO
4 Fourierova analiza (34557)
Krnić, M.
0,0,0
45
(45P )
2 INFO
4 Linearna algebra (34563)
Žubrinić, D.
0,0,0
45
(45P )
2 INFO
4 Numerička matematika (34553)
Milišić, J.
1,0,0
45
(45P )
2 INFO
4 Osnove nuklearne fizike (86496)
Pevec, D.
1,1,1
45
(45P )
1, 2, 3 INFO
4 Teorija grafova (34560)
Pavčević, M.
0,0,0
45
(45P )
2 INFO
ECTS Humanistički ili društveni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Biblijska teologija 2 (86501)
Bilić, N.
1,1,0
30
(25P+5A )
2 INFO
2 Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (57262)
Petrović, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2 Informatičko pravo (127458)
Dragičević, D.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2 Istraživanja, publikacije i odgovornost u znanosti (46418)
Petrak, J.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2 Uvod u upravljanje znanjem (81678)
Pleslić, S.
1,1,1
30
(30P )
2 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 2. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 2 (89918)
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A )
2 INFO
2 Napredni LabVIEW (86483)
Malarić, R.; Havelka, J.
1,1,0
60
(30P+30L )
2 INFO
1.5 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
Groš, S.
0,0,0
15
(15P )
2 INFO
4 Natjecanje u izradi aplikacija za pokretne uređaje (127248)
Podobnik, V.
1,0,0
75
(30P+45L )
2 INFO
3 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15L )
2 INFO
4 Osnove programskog jezika Java (38047)
Čupić, M.
0,0,0
75
(60P+15L )
2 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
0,0,0
60
(30P+30L )
1, 2, 3 INFO
3 Projektiranje i simulacija elektroničkih uređaja korištenjem programskih paketa Mentor Graphics (155581)
Lučev Vasić, Ž.
0,0,0
40
(14P+26L )
2 INFO
4 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
Kušek, M.; Pripužić, K.
0,0,0
65
(26P+39L )
2 INFO
2 Šah (69392)
Malarić, K.
1,1,0
60
(30P+30L )
2 INFO
2 Uvod u bridž (54600)
Brkljačić, T.
1,0,0
60
(30P+30L )
2 INFO
4 Xamarin.Forms - razvoj višeplatformskih nativnih mobilnih aplikacija (155582)
Pribanić, T.
0,0,0
65
(26P+39L )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8 Diplomski projekt (46404)
1,1,1
0
( )
3 INFO
30 Diplomski rad (57479)
1,1,1
0
( )
3, 4 INFO
ECTS preporučeni izborni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Djelovanje i zaštita od zračenja (86454)
Pevec, D.; Trontl, K.
1,1,0
45
(30P+15L )
3 INFO
4 Električna rasvjeta (34325)
Krajcar, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Energetika, okoliš i održivi razvoj (34426)
Čavlina, N.; Tomšić, Ž.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Geoinformacijski sustavi (127415)
Capuder, T.
0,0,0
45
(30P+15L )
3 INFO
4 Kvaliteta opskrbe električnom energijom (34511)
Tomiša, T.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Održavanje elektroenergetskog sustava (86490)
Kuzle, I.; Pandžić, H.
1,0,0
45
(30P+15A )
3 INFO
4 Operacijska istraživanja (34384)
Kalpić, D.
1,1,1
30
(30P )
3 INFO
4 Osnove nuklearne fizike (86496)
Pevec, D.
1,1,1
45
(45P )
1, 2, 3 INFO
4 Tehnička mehanika (34388)
Švigir, N.; Erceg, I.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Upravljanje projektima (34431)
Fertalj, K.; Car, Ž.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Upravljanje rizikom (34387)
Debrecin, N.; Capuder, T.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Automatizacija električnih postrojenja (35209)
Tomiša, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4 Elektroenergetske mreže (34443)
Pavić, I.; Tešnjak, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a (127405)
Tomšić, Ž.
1,1,1
45
(30P+15L )
3 INFO
4 Modeliranje i simulacija pogona elektroenergetskog sustava (34497)
Tešnjak, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali (34482)
Pevec, D.
1,1,0
30
(30P )
3 INFO
4 Nuklearno inženjerstvo (86486)
Čavlina, N.; Grgić, D.
1,0,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
4 Numerički postupci u elektroenergetici (34487)
Pavić, I.; Delimar, M.
1,1,1
30
(30P )
3 INFO
4 Prenaponska zaštita (86594)
Uglešić, I.
1,0,0
30
(21P+2A+7L )
3 INFO
4 Procjene rizika (35217)
Šadek, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja (86522)
Pandžić, H.; Capuder, T.
1,1,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
5 Učinska elektronika (34575)
Jakopović, Ž.; Šunde, V.
1,0,0
45
(45P )
1, 3 INFO
4 Zaštita elektroenergetskog sustava (86540)
Marušić, A.; Havelka, J.
1,0,0
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
ECTS Humanistički ili društveni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Biblijska teologija 1 (91614)
Bilić, N.
1,1,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Dizajniranje organizacije (46421)
Hernaus, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije (46417)
Bubaš, G.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
Krznarić, M.
1,1,1
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Kreativni laboratorij (127201)
Šikić, M.; Vukić, F.; Battista Ilić, A.; Omazić, M.; Seletković, K.; Poljak, N.
0,0,0
34
(14P+20L )
1, 3 INFO
2 Organizacijska psihologija (46419)
Brkljačić, T.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
Bilas, V.; Bilas, V.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
Horak, H.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 3. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 1 (89912)
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A )
1, 3 INFO
1.5 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
Groš, S.
0,0,0
15
(15P )
1, 3 INFO
3 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
Zakošek, S.; Zadro, I.
0,0,0
30
(14P+16A )
1, 3 INFO
4 Osnove programskog jezika Scala (122825)
Hrkać, T.
0,0,0
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
0,0,0
60
(30P+30L )
1, 2, 3 INFO
3 Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju (95134)
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
4 Programiranje u Haskellu (127252)
Šnajder, J.
1,1,1
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
2 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
Miklić, D.
0,0,0
18
(9P+9L )
1, 3 INFO
4 Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi (79087)
Čupić, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30 Diplomski rad (57479)
1,1,1
0
( )
3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Laboratorij elektroenergetike 1 (35230)
Tomiša, T.; Havelka, J.
1,0,0
90
(30P+60L )
1 INFO
ECTS Teorijski predmeti profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Analiza elektroenergetskog sustava (127564)
Pavić, I.; Delimar, M.
1,1,1
75
(45P+30A )
1 INFO
5 Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava (91831)
Tešnjak, S.; Kuzle, I.
1,0,0
66
(45P+15A+6L )
1 INFO
5 Energijske pretvorbe (127408)
Grgić, D.; Šadek, S.
1,0,0
60
(45P+15A )
1 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Automatizacija električnih postrojenja (35209)
Tomiša, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4 Nuklearno inženjerstvo (86486)
Čavlina, N.; Grgić, D.
1,0,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
4 Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja (86522)
Pandžić, H.; Capuder, T.
1,1,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
4 Tržište električne energije (86534)
Kuzle, I.; Pandžić, H.
1,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
5 Učinska elektronika (34575)
Jakopović, Ž.; Šunde, V.
1,0,0
45
(45P )
1, 3 INFO
4 Zaštita elektroenergetskog sustava (86540)
Marušić, A.; Havelka, J.
1,0,0
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Diskretna matematika (34556)
Krnić, M.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
4 Ekstremalna kombinatorika (72538)
Aglić-Aljinović, A.
1,0,0
45
(45P )
1 INFO
4 Kompleksna analiza (34552)
Elezović, N.; Burić, T.
1,0,0
45
(45P )
1 INFO
4 Kvantna računala (34566)
Ilijić, S.
1,1,1
45
(45P )
1 INFO
4 Matematička logika i izračunljivost (61648)
Vuković, M.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
4 Osnove fizike plazme (70068)
Pleslić, S.
1,1,1
45
(45P )
1 INFO
4 Osnove nuklearne fizike (86496)
Pevec, D.
1,1,1
45
(45P )
1, 2, 3 INFO
4 Stohastički procesi (34567)
Elezović, N.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
4 Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere (34561)
Pašić, M.
1,1,1
45
(45P )
1 INFO
4 Uvod u nanoznanost (83934)
Bistričić, L.
1,0,0
45
(45P )
1 INFO
ECTS Humanistički ili društveni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Biblijska teologija 1 (91614)
Bilić, N.
1,1,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Dizajniranje organizacije (46421)
Hernaus, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije (46417)
Bubaš, G.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
Krznarić, M.
1,1,1
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Kreativni laboratorij (127201)
Šikić, M.; Vukić, F.; Battista Ilić, A.; Omazić, M.; Seletković, K.; Poljak, N.
0,0,0
34
(14P+20L )
1, 3 INFO
2 Organizacijska psihologija (46419)
Brkljačić, T.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
Bilas, V.; Bilas, V.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
Horak, H.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 1. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 1 (89912)
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A )
1, 3 INFO
4 Natjecateljsko programiranje (65973)
Đerek, A.
1,0,0
60
(30P+30L )
1 INFO
1.5 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
Groš, S.
0,0,0
15
(15P )
1, 3 INFO
3 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
Zakošek, S.; Zadro, I.
0,0,0
30
(14P+16A )
1, 3 INFO
4 Osnove programskog jezika R (147661)
Pintar, D.
1,0,0
45
(30P+15L )
1 INFO
4 Osnove programskog jezika Scala (122825)
Hrkać, T.
0,0,0
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
0,0,0
60
(30P+30L )
1, 2, 3 INFO
3 Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju (95134)
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
4 Programiranje u Haskellu (127252)
Šnajder, J.
1,1,1
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
2 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
Miklić, D.
0,0,0
18
(9P+9L )
1, 3 INFO
4 Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi (79087)
Čupić, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3 Diplomski seminar (45963)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3 Laboratorij elektroenergetike 2 (35231)
Uglešić, I.; Milardić, V.
1,0,0
45
(15P+30L )
2 INFO
ECTS Teorijski predmeti profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Ekonomija u energetici (86456)
Krajcar, S.; Tomšić, Ž.
1,0,0
45
(40P+5A )
2 INFO
5 Tehnika visokog napona (86530)
Uglešić, I.; Milardić, V.
1,0,0
45
(39P+6A )
2 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost (127411)
Tomšić, Ž.
1,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
4 Metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti (34433)
Šadek, S.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
4 Nadzemni vodovi i kabeli (34489)
Pavić, I.; Milardić, V.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
4 Nadzor i daljinsko upravljanje elektroenergetskog sustava (34409) *
Tomiša, T.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
4 Napajanje električne vuče (34445)
Uglešić, I.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
4 Nuklearna sigurnost (86485)
Čavlina, N.; Grgić, D.
1,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
4 Obnovljivi izvori i napredne tehnologije (86488)
Grgić, D.; Trontl, K.
1,1,0
40
(25P+15A )
2 INFO
4 Planiranje pogona elektroenergetskog sustava (86499)
Kuzle, I.
1,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
4 Prijenos topline i mase (86506)
Debrecin, N.
1,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
4 Sinkroni strojevi i uzbudni sustavi (86524)
Maljković, Z.; Erceg, I.
1,0,0
38
(30P+8A )
2 INFO
4 Specijalni sustavi zaštite (86527)
Marušić, A.
1,0,0
45
(30P+15L )
2 INFO
4 Spremnici energije (140045)
Delimar, M.; Pandžić, H.
1,1,1
30
(30P )
2 INFO
4 Vođenje elektroenergetske mreže (57256)
Pavić, I.; Havelka, J.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti (34555)
Županović, V.
0,0,0
45
(45P )
2 INFO
4 Financijska matematika (68986)
Velčić, I.; Posedel, P.
1,0,0
45
(45P )
2 INFO
4 Fizika lasera (86467)
Bistričić, L.
1,0,0
49
(45P+4L )
2 INFO
4 Fizika materijala (34565)
Petković, T.
1,1,1
45
(45P )
2 INFO
4 Fourierova analiza (34557)
Krnić, M.
0,0,0
45
(45P )
2 INFO
4 Linearna algebra (34563)
Žubrinić, D.
0,0,0
45
(45P )
2 INFO
4 Numerička matematika (34553)
Milišić, J.
1,0,0
45
(45P )
2 INFO
4 Osnove nuklearne fizike (86496)
Pevec, D.
1,1,1
45
(45P )
1, 2, 3 INFO
4 Teorija grafova (34560)
Pavčević, M.
0,0,0
45
(45P )
2 INFO
ECTS Humanistički ili društveni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Biblijska teologija 2 (86501)
Bilić, N.
1,1,0
30
(25P+5A )
2 INFO
2 Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (57262)
Petrović, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2 Informatičko pravo (127458)
Dragičević, D.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2 Istraživanja, publikacije i odgovornost u znanosti (46418)
Petrak, J.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2 Uvod u upravljanje znanjem (81678)
Pleslić, S.
1,1,1
30
(30P )
2 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 2. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 2 (89918)
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A )
2 INFO
2 Napredni LabVIEW (86483)
Malarić, R.; Havelka, J.
1,1,0
60
(30P+30L )
2 INFO
1.5 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
Groš, S.
0,0,0
15
(15P )
2 INFO
4 Natjecanje u izradi aplikacija za pokretne uređaje (127248)
Podobnik, V.
1,0,0
75
(30P+45L )
2 INFO
3 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15L )
2 INFO
4 Osnove programskog jezika Java (38047)
Čupić, M.
0,0,0
75
(60P+15L )
2 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
0,0,0
60
(30P+30L )
1, 2, 3 INFO
3 Projektiranje i simulacija elektroničkih uređaja korištenjem programskih paketa Mentor Graphics (155581)
Lučev Vasić, Ž.
0,0,0
40
(14P+26L )
2 INFO
4 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
Kušek, M.; Pripužić, K.
0,0,0
65
(26P+39L )
2 INFO
2 Šah (69392)
Malarić, K.
1,1,0
60
(30P+30L )
2 INFO
2 Uvod u bridž (54600)
Brkljačić, T.
1,0,0
60
(30P+30L )
2 INFO
4 Xamarin.Forms - razvoj višeplatformskih nativnih mobilnih aplikacija (155582)
Pribanić, T.
0,0,0
65
(26P+39L )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8 Diplomski projekt (46404)
1,1,1
0
( )
3 INFO
30 Diplomski rad (57479)
1,1,1
0
( )
3, 4 INFO
ECTS preporučeni izborni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Djelovanje i zaštita od zračenja (86454)
Pevec, D.; Trontl, K.
1,1,0
45
(30P+15L )
3 INFO
4 Električna rasvjeta (34325)
Krajcar, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Energetika, okoliš i održivi razvoj (34426)
Čavlina, N.; Tomšić, Ž.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Geoinformacijski sustavi (127415)
Capuder, T.
0,0,0
45
(30P+15L )
3 INFO
4 Kvaliteta opskrbe električnom energijom (34511)
Tomiša, T.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Održavanje elektroenergetskog sustava (86490)
Kuzle, I.; Pandžić, H.
1,0,0
45
(30P+15A )
3 INFO
4 Operacijska istraživanja (34384)
Kalpić, D.
1,1,1
30
(30P )
3 INFO
4 Osnove nuklearne fizike (86496)
Pevec, D.
1,1,1
45
(45P )
1, 2, 3 INFO
4 Tehnička mehanika (34388)
Švigir, N.; Erceg, I.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Upravljanje projektima (34431)
Fertalj, K.; Car, Ž.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Upravljanje rizikom (34387)
Debrecin, N.; Capuder, T.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4 Automatizacija električnih postrojenja (35209)
Tomiša, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4 Elektroenergetske mreže (34443)
Pavić, I.; Tešnjak, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a (127405)
Tomšić, Ž.
1,1,1
45
(30P+15L )
3 INFO
4 Modeliranje i simulacija pogona elektroenergetskog sustava (34497)
Tešnjak, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali (34482)
Pevec, D.
1,1,0
30
(30P )
3 INFO
4 Nuklearno inženjerstvo (86486)
Čavlina, N.; Grgić, D.
1,0,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
4 Numerički postupci u elektroenergetici (34487)
Pavić, I.; Delimar, M.
1,1,1
30
(30P )
3 INFO
4 Prenaponska zaštita (86594)
Uglešić, I.
1,0,0
30
(21P+2A+7L )
3 INFO
4 Procjene rizika (35217)
Šadek, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4 Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja (86522)
Pandžić, H.; Capuder, T.
1,1,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
5 Učinska elektronika (34575)
Jakopović, Ž.; Šunde, V.
1,0,0
45
(45P )
1, 3 INFO
4 Zaštita elektroenergetskog sustava (86540)
Marušić, A.; Havelka, J.
1,0,0
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
ECTS Humanistički ili društveni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Biblijska teologija 1 (91614)
Bilić, N.
1,1,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Dizajniranje organizacije (46421)
Hernaus, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije (46417)
Bubaš, G.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
Krznarić, M.
1,1,1
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Kreativni laboratorij (127201)
Šikić, M.; Vukić, F.; Battista Ilić, A.; Omazić, M.; Seletković, K.; Poljak, N.
0,0,0
34
(14P+20L )
1, 3 INFO
2 Organizacijska psihologija (46419)
Brkljačić, T.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
Bilas, V.; Bilas, V.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
Horak, H.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 3. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 1 (89912)
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A )
1, 3 INFO
1.5 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
Groš, S.
0,0,0
15
(15P )
1, 3 INFO
3 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
Zakošek, S.; Zadro, I.
0,0,0
30
(14P+16A )
1, 3 INFO
4 Osnove programskog jezika Scala (122825)
Hrkać, T.
0,0,0
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
0,0,0
60
(30P+30L )
1, 2, 3 INFO
3 Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju (95134)
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
1, 3 INFO
4 Programiranje u Haskellu (127252)
Šnajder, J.
1,1,1
45
(30P+15L )
1, 3 INFO
2 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
Miklić, D.
0,0,0
18
(9P+9L )
1, 3 INFO
4 Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi (79087)
Čupić, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30 Diplomski rad (57479)
1,1,1
0
( )
3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ