Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
697150
 
DIPLOMSKI STUDIJ

O diplomskom studiju

 
Diplomski studij na FER-u organizira se kroz tri studijska programa:
 
Struktura diplomskog studija i pravila studiranja
 
Diplomski studijski programi traju dvije godine. Svi diplomski studijski programi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva izvode se po sustavu preduvjeta. Za svaki profil unutar studijskog programa definirani su:
 • Teorijski predmeti profila - predmeti koji u svom sadržaju imaju teorijska obilježja karakteristična za jedan ili više profila
 • Predmeti specijalizacije profila - predmeti koji uže usmjeravaju studenta unutar jednog ili više profila
 • Izborni predmeti - ostali predmeti struke
 • Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja - predmeti iz ponude FER-a ili ostalih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a imaju sadržaj iz matematičkih ili prirodoslovnih znanosti
 • Humanistički ili društveni predmeti - predmeti iz ponude FER-a ili ostalih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a imaju sadržaj iz humanističkih ili društvenih znanosti
 • Laboratoriji profila – predmeti u kojima su koncentrirane laboratorijske vježbe, koje se odvijaju periodički, u ciklusima, i u kojima su koncentrirane vještine korištenja programskih i drugih alata.
 • Seminar - studenti individualno pripremaju i prezentiraju aktualne teme iz struke odnosno
  znanosti.
 • Projekt - studenti u grupama od 6 do 8 studenata učvršćuju znanja iz timskog rada i upravljanja projektima na konkretnom problemu, razvoju softvera i sl.
Student tijekom diplomskog studija treba upisati:
 • Teorijske predmete profila – 25 ECTS bodova
 • Predmete specijalizacije profila – 20 ECTS bodova
 • Izborne predmete – 12 ECTS bodova
 • Predmete matematike, fizike i prirodoslovlja – 8 ECTS bodova
 • Humanističke ili društvene predmete - 6 ECTS bodova
 • Laboratorije profila – 8 ECTS bodova
 • Seminar - 3 ECTS boda
 • Projekt - 8 ECTS bodova
Također, student izrađuje i brani diplomski rad kojim stječe 30 ECTS bodova.
 
Student u svakom semestru upisuje predmete za koje ima položene preduvjete u opterećenju od 25 do 35 ECTS bodova.
 
Obveze studenata uključuju redovito pohađanje svih oblika nastave.  Svi se predmeti ocjenjuju kroz kontinuiranu provjeru znanja. Studenti koji nakon završnog ispita ne prikupe dovoljno bodova za dobivanje pozitivne ocjene iz predmeta pristupaju ispitnim rokovima. Studenti koji ni na ispitima ne steknu uvjete za pozitivnu ocjenu, predmet upisuju ponovno.
 
Studenti kao slobodni izborni predmet mogu upisati bilo koji predmet na drugom profilu ili drugom studiju iste razine.
 
Studentima će se priznati ECTS bodovi stečeni na drugim visokim učilištima za predmete koji su slični predmetima iz nastavnog programa FER-a.
 
Diplomski studij završava se nakon što se polože svi temeljni predmeti za struku i sakupi najmanje 120 ECTS bodova, od kojih izrada i javna obrana diplomskog rada donosi 30 ECTS bodova.
 
Pri definiranju sadržaja nastojalo se, umjesto na podučavanje, naglasak staviti na učenje, tako da je opterećenje studenata izravnom nastavom svedeno na oko 16 sati tjedno.
 
Kako se studij izvodi po sustavu preduvjeta, studenti mogu odabrati i drugu shemu studija, uz zadovoljenje preduvjeta za svaki upisani predmet.
 

Struktura diplomskog studija

 

 


TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ