Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
33341
 
STANDARDI
IEEE-SA

IEEE Standards Association

IEEE Standards Association je vodeća Američka normizacijska organizacija, član je organizacije IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). IEEE-SA je jedna od vodećih normizacijskih organizacija na području energetike, biomedicine, transporta, nanotehnologije i informatike.

   

Državni zavod za mjeriteljstvo

DZM kao tijelo državne uprave obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na uspostavu, koordinaciju i nadziranje nacionalnog mjeriteljskog sustava.

   

Državni zavod za norme

Hrvatski zavod za norme je neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije.

   

ISO - International Organization for Standardization

ISO koristi sustav tehničkih odbora, pododbora i radnih skupina za razvoj međunarodnih standarda. Osim nacionalnih normirnih tijela, ISO dopušta drugim međunarodnim organizacijama koje razvijaju standarde da sudjeluju radu, tako da ih prihvaća kao pridružene članove. ISO djeluje u skladu s usvojenim pravilima o postupku, tzv. ISO / IEC direktive, koje također uključuju zahtjeve o predstavljanju standarda.

   
ANSI - American National Standards Institute

American National Standards Institute

ANSI je neprofitna organizacija koja nadgleda razvoj standarda za proizvode, servise, procese i sisteme u SAD. Ova organizacija također usklađuje SAD standarde sa međunarodnim tako da se Američki proizvodi mogu koristiti širom svijeta.

   

American Society for Testing and Materials

ASTM je međunarodna organizacija koja razvija standarde za materijale, proizvode, sustave i usluge.

   

National Institute of Standards and Technology

Federalna agencija za tehnologiju koja surađuje s industrijom na razvoju i primjeni tehnologije, mjerenja i standarda.

   
Nssn: ANSI Search Engine for Standards

National Resource for Global Standards

Pretraživač standarda kojeg akreditira American National Standards Institute (ANSI).

   

 


PATENTI

 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske tijelo je državne uprave koje obavlja poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Zavod provodi postupke za priznanje prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi (zaštitni znakovi), industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda), te se bavi pratećom stručnom i zakonodavnom djelatnošću.

Djelatnost Zavoda u zakonodavnom i stručnom dijelu uključuje i područje autorskog prava i srodnih prava.

 

   
Logo European Patent Office

Europski zavod za patente

Europska patentna organizacija međuvladina je organizacija ustanovljena 7. listopada 1977. godine na temelju Europske patentne konvencije koja je potpisana u Münchenu 1973. godine.

Organizacija ima dva tijela: Europski patentni ured i Administrativno vijeće, koje nadgleda rad Ureda. T

Sjedište Europske patentne organizacije nalazi se u Münchenu, a ostali uredi nalaze se još u Hagu, Berlinu i Beču. Službeni jezici su njemački, francuski i engleski.

Prijave za priznanje europskog patenta zaprimaju se u pravilu ili u uredima EPO-a (osim ureda u Becu), te u nacionalnim  patentnim uredima zemalja članica EPO-a (ovisno o dotičnom nacionalnom zakonodavstvu).

 


TRAŽILICA