Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
94639
 
OBAVIJESTI
UPRAVLJANJE KVALITETOM

Na razini Sveučilišta u Zagrebu o osiguravanju kvalitete brine se Odbor za upravljanje kvalitetom uz logističko-administrativnu potporu Ureda za upravljanje kvalitetom.

Politika kvalitete osnovni je okvir za određivanje strategije kvalitete Fakulteta i ciljeva kvalitete.

Na razini FER-a o kvaliteti brine se Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom.

Zadaće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom definirane su Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete.

Povjerenstvo organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete Fakulteta, posebice s obzirom na sljedeće elemente:

 • samovrednovanje sustava kvalitete,
 • razvijanje pokazatelja kvalitete specifičnih za Fakultet (npr. broj prijava s obzirom na broj upisnih mjesta, broj i kvaliteta projekta i znanstvenoistraživačkog rada, interes stranih studenata i sl.),
 • sudjelovanje nastavnika, studenata i stručnih službi Fakulteta u praćenju kvalitete provedbe studija,
 • istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja,
 • utvrđivanje kompetencija nastavnog osoblja i planiranje usavršavanja sveučilišnih nastavnika (cjeloživotno obrazovanje),
 • utvrđivanje kompetencija i plana usavršavanja administrativnog i tehničkog osoblja,
 • razvijanje i praćenje pokazatelja o unapređenju nastave (npr. postizanje ishoda učenja, e-učenje, prolaznost, pokrivenost literaturom, zapošljivost studenata),
 • procjenjivanje kvalitete općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programom i
 • definiranje, uvođenje i dokumentiranje standardnih postupaka u administraciji Fakulteta.

Povjerenstvo u svom radu surađuje s Odborom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta:

 • planira strategiju unaprjeđenja kvalitete Fakulteta,
 • razvija i predlaže pravne akte sustava za upravljanje i unapređenje kvalitete,
 • provodi program procjene i postupak unaprjeđenja kvalitete Fakulteta,
 • koordinira provedbu projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova (akademskih, administrativnih i tehničkih) na Fakultetu i
 • surađuje u pripremi postupaka vrednovanja.

Povjerenstvo kontinuirano provodi aktivnosti vezane uz:

Prema potrebi:

 • pokreće dodatne ankete za studente i nastavnike,
 • provodi analize te
 • predlaže promjene i poboljšanja u procesima.

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za ak. god. 2016./2017.  i 2017./2018. su:

 


TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ