korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
1843774
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 03.12.2014. u 10:27

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je Natječaj za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2015. godinu.

Prijave se Ministarstvu podnose do zaključno 23. prosinca 2014. godine.

Studentska služba će ovjeravati prijavne obrasce do zaključno 22. prosinca 2014. godine budući da neće raditi 23. prosinca 2014. godine. 

Više u tekstu Natječaja.

Prije zaključivanja i ispisivanja prijave svakako provjerite podatke o studiju koji se ispisuju na obrascu. Ukoliko podatci nisu ispravni, nemojte završiti, odnosno ispisati prijavu jer u suprotnom obrazac više nećete moći mijenjati niti ponovno ispunjavati!

U slučaju da se na obrascu ispisuju pogrešni podatci, žurno se javite u Studentsku službu u uredovno vrijeme ili mailom na adresu stuslu@fer.hr.  

Petra Lukina
Objavljeno: 17.12.2014. u 10:14

The first European championship between schools and universities: the "Morpheus Cup" will take place for the first time on 19 and 20 May 2015.

The Cup is an opportunity for students to demonstrate their skills and talents, to promote their university, and to foster relationships with several hundred recruiting companies. Participation is open to all students and all universities, and registration is free.

Kata Banožić
Objavljeno: 15.12.2014. u 12:37

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavila je Natječaj za znanstvene i stručne radove s područja ekonomike javnog sektora odnosno primjenjenih i teorijskih radova usmjerenih na širi skup ekonomskih tema.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:

 • jedna redovna nagrada, koja se sastoji od diplome, medalje i iznosa od 50.000 kn bruto
 • jedna studentska nagrada, koja se sastoji od diplome i iznosa od 15.000 kn bruto.

Na natječaj se prijavljuju znanstveni i stručni radovi s područja ekonomike javnog sektora. Također se prihvaćaju primijenjeni i teoretski istraživački radovi usmjereni na širi skup ekonomskih tema kao što su ekonomski rast i razvoj, uloga institucija, tranzicija prema tržišnom gospodarstvu i europske integracije. Empirijska bi analiza trebala biti povezana s iskustvima zemalja središnje, istočne te jugoistočne Europe, ali ne mora biti i ograničena na njih. Posebno vrijednima smatrat će se radovi ekonomske, pravne i institucionalne tematike važne za razvoj Hrvatske. Očekuju se radovi koji nude nova razmatranja, ocjene, sudove i spoznaje.

U obzir dolaze samo originalni, neobjavljeni radovi koji nisu nigdje ponuđeni za objavu. Pri ocjeni radova vrednovat će se kvaliteta, originalnost i tehnička izvedba rada. Za redovitu nagradu uzimat će se u obzir dob natjecatelja, tako da će mlađi autori dobiti dodatne bodove.

Radovi se predaju najkasnije do 1. lipnja 2015. godine.

Detaljnije informacije o Zakladi, uvjetima i kriterijima natječaja te obvezni obrazac za prijavu na natječaj (prijavnica), mogu se dobiti na adresi:

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković
Smičiklasova 21, 10000 Zagreb
telefon: 01/4819 363, 4886 444
faks: 01/4819 365
e-mail: Zaklada.Hanzekovic@ijf.hr
http://zaklada-hanzekovic.ijf.hr

Sanda Pleslić
Objavljeno: 29.11.2014. u 11:09

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu objavilo je natječaj za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2014. g. za znanstveno i umjetničko ostvarenje u svim znanstvenim i umjetničkim područjima.

Pravo natjecanja imaju zaposlenici instituta te sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u zvanju znanstvenog novaka i pristupnici u suradničkim zvanjima mlađeg asistenta, asistenta i višeg asistenta uz sljedeće uvjete:

− da su mlađi od 35 godina

− da su zaposleni na fakultetima, akademijama ili institutima s punim radnim vremenom.

Pristupnici za Nagradu Društva mogu prijaviti znanstveni rad objavljen u časopisu ili u drugim publikacijama koje su indeksirane u međunarodnom sustavu informiranja i znanstvenu monografiju. Može se prijaviti i znanstveno dostignuće (patent, unapređenje, projekt).

 

Predlagači koji za svoj poticaj žele potporu Fakultetskog vijeća trebaju svoj prijedlog uputiti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a do 5. prosinca 2014. g. do 12:00 sati putem Urudžbenog zapisnika i elektronički, predsjednici povjerenstva, uz Cc: gđi Mariji Kovačević. Detaljnije informacije o uvjetima natječaja mogu se dobiti na web stranicama Društva (www.dsn-zg.hr). Rok za prijavu na natječaj Društva sveučilišnih nastavnika i drugih nastavnika u Zagrebu je do 15. siječnja 2015. godine.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 10.11.2014. u 15:39
Uređeno: 10.11.2014. u 23:52

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKI SABOR
ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje:

 

N  A  T  J  E  Č  A  J
ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA
ZA ZNANOST ZA 2014. GODINU

 

1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za sva znanstvena područja.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2. Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za svako znanstveno područje, i to za:

 • značajno znanstveno dostignuće 
 • znanstveno otkriće
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za sva znanstvena područja.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima dodjeljuje se za sva znanstvena područja.

Godišnja nagrada dodjeljuje se znanstvenim novacima i mladim znanstvenicima do 30 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

 

Predlagači koji za svoj poticaj žele potporu Fakultetskog vijeća trebaju svoj prijedlog uputiti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a do petka, 5. prosinca 2014. gdo 12:00 sati putem Urudžbenog zapisnika.

Rok za podnošenje poticaja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa tj. Odboru za podjelu državnih nagrada za znanost je do 29. prosinca 2013. godine.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 08.09.2014. u 10:43

INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. raspisuje natječaj za dodjelu Nagrade "INETEC" studentima Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014. u svrhu poticanja izvrsnosti i pružanja podrške.

Pravo natjecanja za Nagradu za ak. god. 2013./2014. imaju studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu studijskih programa::

 • Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  Profili: Automatika, Elektrotehnički sustavi i tehnologija, Elektroenergetika, Elektroničko i računalno inženjerstvo i Elektronika
 • Računarstvo
  Profili: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo i Računarska znanost

Natječaj je otvoren do 12. listopada 2014. godine.
 

Pravilnik o dodjeli nagrade "INETEC" nalazi se u repozitoriju FER-a: „Život na FER-u“; „Nagrade i natječaji“".
 

Više o prijavi pročitajte u nastavku obavijesti...

Željka Mihajlović
Objavljeno: 04.07.2014. u 16:34
Nagrada Werner von Siemens za...

Siemens d.d. Zagreb i Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuju natječaj za dodjelu godišnjih nagrada za najbolje studentske radove studenata FER-a s primjenom u područjima industrije, energije, zdravstvene skrbi te infrastrukture i gradova za akademsku godinu 2013/2014.

 

Nagrada nazvana po osnivaču korporacije i inovatoru Werneru von Siemensu, ustanovljuje se radi poticanja rada na istraživačko-razvojnim projektima i inovativnosti studenata, te komuniciranja i kritičkog promišljanja rezultata. Nagrađuje se originalni rad studenata ili studentskih timova (do 3 člana) s primjenom u područjima industrije, energije, zdravstvene skrbi te infrastrukture i gradova (informacije o djelatnostima nalaze se na www.siemens.hr).

 

Rok za predaju radova na natječaj je 01. listopad 2014. godine u 12 sati (više u nastavku obavijesti).

Željka Mihajlović
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ