Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
44404
 
NAGRADE FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

Nagrada „Josip Lončar

Nagrada „Josip Lončar“ dodjeljuje se za istaknute uspjehe u studiju, znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i nastavi na području tehničkih znanosti (pravilnik, naputak).
 1. Priznanje „Josip Lončar“ za uspješno usvajanje gradiva prve godine preddiplomskog studija
 2. Priznanje „Josip Lončar“ za uspješno usvajanje gradiva druge godine preddiplomskog studija
 3. Posebno priznanje „Josip Lončar“ za uspješno usvajanje gradiva preddiplomskog studija
 4. Priznanje „Josip Lončar“ za uspješno usvajanje gradiva prve godine diplomskog studija
 5. Brončana plaketa „Josip Lončar“ za uspješno usvajanje gradiva diplomskog studija
Srebrna plaketa “Josip Lončar” dodjeljuje se:
 • doktorima znanosti za naročito uspješne doktorske disertacije,
 • nastavnicima i suradnicima za trajniji doprinos nastavi, znanosti i struci.
Zlatna plaketa Nagrade “Josip Lončar” nagrada je nastavnicima za poseban doprinos Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva koji su doprinijeli:
 • značajnim unapređenjem nastave,
 • objavljivanjem zapaženih znanstvenih djela ili nastavnih pomagala, ili
 • su znanstvenoistraživačkim radom u svom području značajno afirmirali određenu disciplinu znanosti.

Nagrada za znanost

Nagrada za znanost Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva“ dodjeljuje se djelatnicima Fakulteta i istraživačkim skupinama za iznimna postignuća u istraživačkom radu i inovacijama (pravilnik, naputak, obrazac). Nagrada za znanost dodjeljuje se:

 1. djelatnicima Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina;
 2. djelatnicima Fakulteta u suradničkom zvanju ili zavodskim suradnicima za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine;
 3. djelatnicima Fakulteta ili istraživačkim skupinama Fakulteta za postignut svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana.

Najbolji studentski računalni program FER-a

Nagrada "Najbolji studentski računalni program FER-a" za studentska programska rješenja (pravilnik, izjava).            

Nagrada "Stanko Turk"

Nagrada "Stanko Turk" dodjeljuje se magistrima inženjerima računarstva za posebno istaknuti diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju na studijskom programu Računarstvo, profila Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo, Računarska znanost (pravilnik).

Nagrada ''KONČAR''

Nagrada ''KONČAR'' dodjeljuje se za doktorsku disertaciju obranjenu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti, a ocijenjena je kao najbolja sa stajališta primjene u industriji (pravilnik, izmjene i dopune).

Nagrada "Roberto Giannini"

Nagrada "Roberto Giannini" dodjeljuje se nastavnicima i suradnicima Fakulteta elektrotehnike i računarstva za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima. Nagrada se dodjeljuje nastavnicima i suradnicima koji sudjeluju u izvođenju nastave na prvoj ili drugoj godini preddiplomskog studija prema nastavnom planu FER-2 (pravilnik, naputak, izmjene i dopune).

Nagrada "INETEC"

Nagrada "INETEC" u organizaciji Instituta za nuklearnu tehnologiju i Fakulteta elektrotehnike i računarstva dodjeljuje se studentima diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu studijskih programa Elektrotehnika i informacijska tehnologija (profili: Automatika, Elektrotehnički sustavi i tehnologija, Elektroenergetika, Elektroničko i računalno inženjerstvo, Elektronika) i Računarstvo (profili: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo, Računarska znanost) (pravilnik).

Nagrada "Werner von Siemens" 

Nagrada "Werner von Siemens" dodjeljuje se za najbolje studentske radove studenata FER-a s primjenom u područjima industrije, energije i zdravstvene skrbi. Nagrađuju se originalni radovi studenata ili studentskih timova (do 3 člana) s primjenom u područjima industrije, energije i zdravstvene skrbi (informacije o djelatnostima nalaze se na www.siemens.hr).

Nagrada "AGROKOR"

Nagrada "AGROKOR" u organizaciji Agrokora d.d. i Fakulteta elektrotehnike i računarstva za studentske radove s temom projektnog i/ili idejnog rješenja proizvoda/usluge koja je zanimljiva i dostupna širokom krugu korisnika elektroničkog poslovanja putem Interneta i/ili pokretne mreže (natječaj).

Nagrada "Ericsson Nikola Tesla"

Nagradu "Ericsson Nikola Tesla" u organizaciji Ericsson Nikola Tesle d.d. i Fakulteta elektrotehnike i računarstva za studentske radove iz područja telekomunikacija. Nagrada se dodjeljuje za originalne radove čiji su autori studenti.

Nagrada "Željka Matutinović – Sunčica"

Nagradu "Željka Matutinović – Sunčica" dodjeljuje se studentima Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za posebno istaknuti projekt u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima iz područje tehničke znanosti, polja elektrotehnike, grane elektronika (pravilnik).

OSTALE NAGRADE

Hrvatski sabor

"Godišnja nagrada za znanost"

Nagrada "Godišnja nagrada za znanost" dodjeljuje se za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci (adresa).
 • Nagrada za životno djelo
 • Godišnja nagrada za znanost
 • Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti
 • Godišnja nagrada za znanstvene novake

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nagrada HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj autorima čija djela su doprinos od izuzetnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku (adresa).

Nagrada "Josip Juraj Strossmayer"

Nagrada "Josip Juraj Strossmayer" HAZU i Zagrebačkog velesajma za najuspješnija znanstvena djela i izdavački pothvat objavljen na hrvatskome jeziku u Republici Hrvatskoj i hrvatskoj dijaspori (adresa).

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

Nagrade HATZ-a za naročite doprinose tehničkim i biotehničkim znanostima i inženjerskim strukama, kao i za ostvarivanje ciljeva i programa Akademije te samoprijegoran rad koji je pridonio njezinoj društvenoj afirmaciji (pravilnik).
 • Nagrada “Moć znanja“ za životno djelo
 • Godišnje nagrade “Rikard Podhorsky
 • Nagrade mladom znanstveniku “Vera Johanides

Sveučilište u Zagrebu

"Rektorova nagrada"

"Rektorova nagrada" kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenog ili stručnog sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja ustanovljuje se radi poticanja znanstvenoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada te promicanja studentskoga stvaralaštva. (pravilniksmjerniceadresa)

Nagrada "Fran Bošnjaković" 

Nagrada "Fran Bošnjaković" podjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (adresapravilnik).

Nagrada "Andrija Mohorovičić"

Nagrada "Andrija Mohorovičić" podjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (adresapravilnik).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Nagrada "Faust Vrančić"

Državna nagrada tehničke kulture dodjeljuje se pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture (adresa).
 • Nagrada za životno djelo Faust Vrančić
 • Godišnja nagrada Faust Vrančić

Nagrada "Ivan Filipović"

Nagrada "Ivan Filipović" za životno djelo i godišnje nagrade za rad i rezultate u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem školstvu, visokom školstvu i znanstvenom i stručnom radu (adresa).

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Godišnja nagrada

Godišnja nagrada “Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu“ dodjeljuje se znanstvenim novacima i asistentima zaposlenima na fakultetima, akademijama ili institutima, a s ciljem poticanja znanstvenoistraživačke i umjetničke djelatnosti (adresa).

Hrvatska zaklada za znanost

Nagrada “ZNANOST“

Nagrada “ZNANOST“ za znanstveno-istraživačkih aktivnosti studenata preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno za studente koji su u protekloj godini objavili znanstveni rad (adresa).

Grad Zagreb

“Nagrada Grada Zagreba“

Nagrada Grada Zagreba“ dodjeljuje se za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu (adresa).

Hrvatska IEEE sekcija

Nagrade Hrvatske sekcije IEEE (adresa):
 • Nagrada „Nikola Tesla“ Hrvatske sekcije IEEE - za izniman doprinos u području elektrotehnike i računarstva,
 • Nagrada za iznimni doprinos Hrvatskoj sekciji IEEE - za istaknut volonterski radu i promociji Hrvatske sekcije IEEE,
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskoj edukaciji - za edukacijski rad u gospodarstvu, državnim institucijama ili visokoškolskim ustanovama,
 • Nagrada Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos - za izniman stručni i inovativni doprinos hrvatskom gospodarstvu u području elektrotehnike i računarstva,
 • Nagrada Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE - za poseban doprinos tvrtke tvrtki koja kroz svoju poslovnu praksu podržava rad IEEE volontera i članstvo svojih zaposlenika u IEEE

Hrvatsko energetsko društvo

Nagrada "Hrvoje Požar"

Nagrada "Hrvoje Požar" dodjeljuje se za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvoju energetike, inovacije u području energetike, realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom, unaprjeđenje kvalitete okoliša vezano uz energetske objekte, popularizaciju energetike (adresa).

Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku

Nagrada za posebno istaknuti diplomski rad

Dodjeljuje se “Nagrada za posebno istaknuti diplomski rad u interdisciplinarnom području biomedicinskog inženjerstva“ (adresapravilniknaputak).

Zaklada "Prof. dr. Marijan Hanžeković"

Nagrada "Prof. dr. Marijan Hanžeković"

Nagrada "Prof. dr. Marijan Hanžeković" za znanstvene i stručne radove s područja ekonomike (adresa).
 • redovita nagrada,
 • studentska nagrada.

TRAŽILICA