korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
14349239
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 06.07.2015. u 10:17

Ericsson Nikola Tesla d.d. već godinama pomaže studentima u njihovom studiju i stručnom napredovanju, a posebnu pozornost posvećuje istaknutim i darovitim studentima koji se bave telekomunikacijama. Kompanija Ericsson Nikola Tesla, kao nastavak ove prakse, dodjeljuje godišnju

Nagradu Ericssona Nikole Tesle
za studentske radove iz područja telekomunikacija

Cilj nagrade jest poticanje studenata na istraživački rad i unaprjeđivanje njihovih znanstvenih i profesionalnih sposobnosti. Nagrada je priznanje za istraživačka i stručna dostignuća na području telekomunikacija, a posebice ona koja su okrenuta novom telekomunikacijskom svijetu u kojem se povezuju telekomunikacijske, računalne i medijske tehnologije. Nagrada se dodjeljuje za originalne radove čiji su autori studenti.

Rok za predaju radova na natječaj je 25. rujna 2015.

Više u nastavku obavijesti.

Maja Matijašević
Objavljeno: 02.07.2015. u 13:37

Godišnja nagrada "KONČAR" dodjeljuje se za doktorsku disertaciju obranjenu na FER-u, a koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti i ocijenjena je kao najbolja sa stajališta primjene u industriji.

Prijedlog mentora s obrazloženjem (u dva primjerka) i jednom kopijom doktorske disertacije u skladu sa člankom 5. Pravilnika o godišnjoj nagradi "KONČAR" za doktorske disertacije, upućuje se Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata putem Pismohrane Fakulteta u zatvorenoj kuverti s naznakom "Za nagradu KONČAR" do 

četvrtka, 1. listopada 2015. godine do 12 sati.

Prijedlozi se također upućuju i elektroničkim putem predsjednici Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a: sanda.pleslic@fer.hr; cc: iva.piski@fer.hr


Mentor odnosno dekan može predložiti samo jednog pristupnika.

U privitku se nalazi dopis za isticanje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade "Končar" za ak. god. 2014./2015. Pravilnik o godišnjoj nagradi "KONČAR" za doktorske disertacije i Izmjene i dopune Pravilnika o godišnjoj nagradi "KONČAR" za doktorske disertacije nalaze se u repozitoriju FER-a: „Život na FER-u; Nagrade i natječaji“

 

Jožica Poslon
Objavljeno: 02.07.2015. u 12:53

U svezi dodjeljivanja nagrade "Stanko Turk" za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva za ak. god. 2014./2015., mole se mentori da sukladno Pravilniku o nagradi "Stanko Turk" dostave svoje prijedloge za dodjelu nagrade za posebno istaknuti diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju na studijskom programu Računarstvo, profila Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo, Računarska znanost.

Prijedlog mentora s obrazloženjem i jednom kopijom diplomskog rada upućuje se Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata, putem Pismohrane Fakulteta, u zatvorenoj kuverti s naznakom: "Za nagradu Stanko Turk" i elektroničkim putem predsjednici Povjerenstva: sanda.pleslic@fer.hr; cc: iva.piski@fer.hr.

Rok za dostavu prijedloga je do četvrtka, 1. listopada 2015. godine do 12 sati. 

Pravilnik o nagradi "Stanko Turk" za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva nalazi se u repozitoriju FER-a: "Život na FER-u; Nagrade i natječaji".

 

Jožica Poslon
Objavljeno: 02.07.2015. u 10:21

Nagrada "Roberto Giannini" dodjeljuje se nastavnicima i suradnicima FER-a za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima sukladno odredbama Pravilnika o nagradi "Roberto Giannini" na FER-u, Naputka o primjeni Pravilnika o nagradi „Roberto Giannini“ na FER-u i Izmjenama i dopunama navedenog Naputka.

Prijedloge s obrazloženjem za dodjelu nagrade „Roberto Giannini“ za ak. god. 2014./2015. mogu podnijeti Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, Dekan Fakulteta i Studentske udruge, te iste dostaviti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata putem Urudžbenog zapisnika  

do četvrtka, 1. listopada 2015. godine do 12 sati.
 

U privitku se nalazi dopis za isticanje prijedloga za dodjelu nagrade "Roberto Giannini" za ak. god. 2014./2015. Pravilnik o nagradi "Roberto Giannini" na FER-u, Naputak o primjeni Pravilnika o nagradi "Roberto Giannini" na FER-u i Izmjene i dopune Naputka nalaze se u repozitorijima FER-a: "DJELATNIČKI INTRANET; Interni dokumenti" i "ŽIVOT NA FER-u; Nagrade i natječaji".

Jožica Poslon
Objavljeno: 17.06.2015. u 12:27

Agrokor d.d. zajedno s društvima koja čine Agrokor koncern (dalje u tekstu: Agrokor), u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (dalje u tekstu: FER), Tehničkim veleučilištem u Zagrebu (dalje u tekstu: TVZ) i Savezom studenata FER-a, otvaranjem natječaja poziva studente FER-a da ponude tehnološko rješenje iz područja poslovnih procesa, elektroničkog poslovanja, organizacije, marketinga, unaprjeđenja usluga i robotizirane proizvodnje kao odgovor na postavljene stvarne izazove u poslovanju Agrokora i to na način kako je određeno u daljnjim uvjetima natječaja.

Natječaj dodjeljuje novčane nagrade za tri najbolja rada i to:

1. Nagrada 20 000 kn
2. Nagrada 10 000 kn
3. Nagrada 5 000 kn


Inovacija kao poslovna prilika

Studenti će kroz natječaj upoznati  stvarne izazove u svakodnevnom poslovanju kompanija u Agrokor koncernu koji trebaju tehnološko rješenje.

Ovaj je natječaj prilika da studenti :

  • okušaju stečeno stručno znanje na izazovima iz prakse
  • upoznaju tehnološka rješenja koja omogućuju današnje poslovanje kompanija u Agrokor koncernu
  • surađuju s Agrokorovim stručnjacima na razradi ideje
  • kroz natječaj pokušaju stvoriti svoju poslovnu priliku – svoju prijavljenu ideju i rješenje nastave razvijati kao vlastiti proizvod ili u nekoj od kompanija Agrokor koncerna ukoliko se pokaže da ideja ima praktičnu primjenu.

Agrokor poziva redovne studente FER-a i redovne studente TVZ-a  u timovima 1 do 3 člana na prijavu ideja koje nude tehnološko rješenje za nekoliko predstavljenih izazova, ali i prijavu inovativnih ideja za usluge na način kako je definirano u daljnjim uvjetima natječaja.

Natječaj ima dva kruga , a studenti i timovi koji prođu u drugi krug imat će mogućnost da u svrhu razvoja rješenja pristupe odgovarajućim testnim resursima i konzultiraju se s Agrokorovim stručnjacima.


Predmet natječaja

Predmet natječaja predstavlja četiri stvarna izazova iz poslovanja Agrokora, te izazov koji se odnosi na nove inovativne usluge, a na koje studenti mogu ponuditi i osmisliti rješenja.

(više u nastavku obavijesti)

Jožica Poslon
Objavljeno: 02.06.2015. u 12:16
Uređeno: 03.06.2015. u 13:24

Siemens d.d. Zagreb i Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuju natječaj za dodjelu godišnje nagrade Werner von Siemens za najbolji studentski rad studenata FER-a s primjenom u područjima digitalizacije, elektrifikacije i automatizacije za akademsku godinu 2014./2015.

Nagrada nazvana po osnivaču korporacije i inovatoru Werneru von Siemensu, ustanovljuje se radi poticanja rada na istraživačko-razvojnim projektima i inovativnosti studenata, te komuniciranja i kritičkog promišljanja rezultata. Nagrađuje se originalni rad studenata ili studentskih timova (do 3 člana) s primjenom u područjima digitalizacije, elektrifikacije i automatizacije (informacije o djelatnostima Siemensa nalaze se na www.siemens.hr).

Rok za predaju radova na natječaj je 1. listopada 2015. godine u 12 sati (više u nastavku obavijesti).

Jožica Poslon
Objavljeno: 01.06.2015. u 12:29

Na temelju Pravilnika za dodjelu nagrade "Najbolji studentski računalni program FER-a" prihvaćenoga na 589. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća FER-a održanoj 1. srpnja 2009. raspisuje se

                                        Natječaj za dodjelu nagrade
                            „Najbolji studentski računalni program FER-a“
                                    za akademsku godinu 2014./2015.

Pravo natjecanja imaju studenti (pojedinci i timovi) preddiplomskog i diplomskog studija FER-a.

Pravilnik, Izjave natjecatelja koje je obvezno popuniti i predati, te više informacija, mogu se preuzeti na adresi: http://www.fer.hr/cip/najbolji_program, te na natječaj.

Rok za prijave je četvrtak, 1. listopada 2015godine.

Radovi se predaju putem Pismohrane FER-a (soba B1-08) s naznakom „Natječaj za dodjelu nagrade Najbolji studentski računalni program FER-a“.

 

Jožica Poslon
Objavljeno: 22.05.2015. u 13:33

Raspisan je natječaj za najbolje studentske radove studenata FER-a u području elektronike, ostvarene u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima u akademskoj godini 2014./2015.

Radovi se predaju Povjerenstvu za nagrađivanje putem Pismohrane FER-a (soba B1-08) s naznakom „Natječaj za Nagradu Željka Matutinović – Sunčica“.

Rok za predaju radova je četvrtak, 1. listopada 2015. godine do 12 sati.

Više o natječaju u nastavku obavijesti. 

Jožica Poslon
Objavljeno: 23.02.2015. u 00:13
Uređeno: 08.03.2015. u 22:42

Raspisan je natječaj Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studentske radove i umjetnička ostvarenja u ak. god. 2014./2015.

Tekst Natječaja i Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade s općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Nagradu objavljeni su na web stranici Sveučilišta.

Više u nastavku obavijesti.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 26.01.2015. u 17:22
Uređeno: 24.08.2015. u 11:23
Natječaj za dodjelu godišnje Nagrade...

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima  i postupku dodjele  nagrade “Andrija Mohorovičić” rektor sveučilišta prof. dr. sc. Damir Boras objavio je natječaj za dodjelu godišnje Nagrade "Andrija Mohorovičić" za akademsku godinu 2014./2015.

Nagrada “Andrija Mohorovičić” Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti.

Poticaji za prijedloge sa SuZg FER-a trebaju se dostaviti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a najkasnije do 7. rujna 2015. u 12 sati putem urudžbenog zapisnika i elektronički, predsjednici Povjerenstva, Cc. gđi Ivi Piški.
Više o Nagradi, pravilniku i natječaju dostupno je na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-andrija-mohorovicic-za-ak-god-20142015/ 

Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 21. rujna 2015.

 

Sanda Pleslić
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ