korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
16862567
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 19.01.2016. u 16:05

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je Natječaj za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2016. godinu.

Prijave se Ministarstvu podnose do zaključno 12. veljače 2016. godine u 12.00 sati.

Elektroničke prijave zatvaraju se u petak, 12. veljače 2016. godine u 12.00 sati.

Više u tekstu Natječaja.

Prije zaključivanja i ispisivanja prijave svakako provjerite podatke o studiju koji se ispisuju na obrascu. Ukoliko podatci nisu ispravni, nemojte završiti, odnosno ispisati prijavu jer u suprotnom obrazac više nećete moći mijenjati niti ponovno ispunjavati!

U slučaju da se na obrascu ispisuju pogrešni podatci, javite se u Studentsku službu u uredovno vrijeme ili mailom na adresu stuslu@fer.hr.  

Petra Lukina
Objavljeno: jučer u 15:36

Gradska skupština Grada Zagreba raspisala je 19. studenoga 2015. godine javni poziv natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine.

Rok za podnošenje prijedloga je do 1. ožujka 2016. godine.

Više informacija o natječaju pročitajte ovdje.

Ana Filipović
Objavljeno: 28.01.2016. u 22:29
Uređeno: 28.01.2016. u 22:29
Natječaj za dodjelu godišnje Nagrade...

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je na svojoj 6. sjednici održanoj 19. siječnja 2016. godine odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade "Fran Bošnjaković" za akademsku godinu 2015./2016.

Nagrada se dodjeljuje pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Poticaji za prijedloge sa SuZg FER-a trebaju se dostaviti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a najkasnije do 6. svibnja 2016. u 12 sati putem urudžbenog zapisnika i elektronički, predsjednici Povjerenstva, doc. dr. sc. Sandi Pleslić, Cc. gđi Ivi Piški.

Više o Nagradi, natječaju i pravilniku dostupno je ovdje

Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 30. lipnja 2016. godine.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 22.01.2016. u 20:01
Javni natječaj Zaklade Hrvatske...

Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavljuje 18. javni natječaj za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

 • izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,
 • organiziranje znanstvenih skupova,
 • razvijanje znanstvenoistraživačkoga i umjetničkoga rada i 
 • otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena za potpomaganje zakladnih namjena u 2016. iznosi 1.700.000,00 kuna.

Natječaj je otvoren do 15. veljače 2016.

Tekst natječaja dostupan je na stranicama Sveučilišta.

Ana Filipović
Objavljeno: 16.01.2016. u 21:43
Uređeno: 16.01.2016. u 21:44
Natječaj za dodjelu godišnje Nagrade...

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima  i postupku dodjele  nagrade “Andrija Mohorovičić” rektor sveučilišta prof. dr. sc. Damir Boras objavio je natječaj za dodjelu godišnje Nagrade "Andrija Mohorovičić" za akademsku godinu 2015./2016.

Nagrada “Andrija Mohorovičić” Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti.

Poticaji za prijedloge sa SuZg FER-a trebaju se dostaviti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a najkasnije do 6. svibnja 2016. u 12 sati putem urudžbenog zapisnika i elektronički, predsjednici Povjerenstva doc. dr. sc. Sandi Pleslić, Cc. gđi Ivi Piški. Više o Nagradi, pravilniku i natječaju dostupno je ovdje.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 09.01.2016. u 22:02
Uređeno: 09.01.2016. u 22:03

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" za 2015. godinu za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2015. godinu. Odbor za dodjelu Nagrade poziva ustanove koje su svojom djelatnošću povezane s odgojem i obrazovanjem da predlože kandidate:

1. za nagradu za životno djelo

2. za godišnju nagradu.

Nagrade iz točke 1. i 2. dodjeljuju se za sljedeća područja odgojno-obrazovnog sustava: predškolski odgoj, osnovno školstvo, srednje školstvo, visoko školstvo te znanstveni i stručni rad.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati: životopis kandidata, tijek njegova rada, temeljito obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo.

Detaljne informacije i obrazac za prijedlog za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" nalaze se na web adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa http://www.mzos.hr (natječaj). Rok za podnošenje prijedloga je 14. ožujka 2016. godine.

 

Predlagači koji za svoj poticaj žele potporu Fakultetskog vijeća trebaju svoj prijedlog uputiti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a do petka 12. veljače 2016. godine do 12:00 sati putem Urudžbenog zapisnika i elektronički, predsjednici povjerenstva doc. dr. sc. Sandi Pleslić i gđi Ivi Piški. 

Sanda Pleslić
Objavljeno: 24.12.2015. u 20:24
Natječaj za dodjelu nagrada HATZ za...

Hrvatska akademija tehničkih znanosti raspisala je Natječaj za dodjelu nagrada za 2015. godinu. Akademija će dodijeliti sljedeće nagrade:

 • Nagradu za životno djelo „Moć znanja“;
 • Godišnje nagrade „Rikard Podhorsky“;
 • Nagrade mladom znanstveniku „Vera Johanides“.

Predlagači koji za svoj poticaj žele potporu Fakultetskog vijeća trebaju svoj prijedlog uputiti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a do petka 12. veljače 2016. godine do 12:00 sati putem Urudžbenog zapisnika i elektronički, predsjednici povjerenstva doc. dr. sc. Sandi Pleslić i gđi Ivi Piški. Svi detalji, raspis natječaja, tekst Statuta i Pravilnika nalaze se na web stranicama Akademije http://www.hatz.hr/hrv.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 18.11.2015. u 10:35

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu objavilo je natječaj za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u razdoblju od 1. prosinca 2014. g. do prijave na ovogodišnji natječaj za znanstveno i umjetničko ostvarenje u svim znanstvenim i umjetničkim područjima.

Pravo natjecanja imaju zaposlenici instituta te sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u zvanju znanstvenog novaka i pristupnici u suradničkim zvanjima mlađeg asistenta, asistenta i višeg asistenta uz sljedeće uvjete:

− da su mlađi od 35 godina

− da su zaposleni na fakultetima, akademijama ili institutima s punim radnim vremenom.

Pristupnici za Nagradu Društva mogu prijaviti znanstveni rad objavljen u časopisu ili u drugim publikacijama koje su indeksirane u međunarodnom sustavu informiranja i znanstvenu monografiju. Može se prijaviti i znanstveno dostignuće (patent, unapređenje, projekt).

 

Predlagači koji za svoj poticaj žele potporu Fakultetskog vijeća trebaju svoj prijedlog uputiti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a do petka 4. prosinca 2014. g. do 12:00 sati putem Urudžbenog zapisnika i elektronički, predsjednici povjerenstva doc. dr. sc. Sandi Pleslić, uz Cc: gđi Ivi Piški. Detaljnije informacije o uvjetima natječaja mogu se dobiti na web stranicama Društva (www.dsn-zg.hr). Rok za prijavu na natječaj Društva sveučilišnih nastavnika i drugih nastavnika u Zagrebu je do 15. siječnja 2016. godine.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 13.11.2015. u 21:35

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015. godinu za nagrade:

 1. Nagrada za životno djelo
 2. Godišnja nagrada za znanost
 3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti
 4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima 

Predlagači koji za svoj poticaj žele potporu Fakultetskog vijeća trebaju svoj prijedlog uputiti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a do petka 4. prosinca 2015. gdo 12:00 sati putem Urudžbenog zapisnika.

Rok za podnošenje poticaja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, tj. Odboru za podjelu državnih nagrada za znanost je do 28. prosinca 2015. godine.

Detaljne informacije o Natječaju dostupne su na web adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr).

Sanda Pleslić
Objavljeno: 09.10.2015. u 19:47

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan odlukom Hrvatskog sabora, na sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine, odlučio je o dodjeli godišnjih i nagrada za životno djelo za značajna ostvarenja u odgojnoobrazovnoj djelatnosti za 2014. godinu.

U području znanstvenog i stručnog rada, nagrada je dodijeljena skupini znanstvenika i stručnjaka okupljenih u projektni tim ICT-AAC, pod vodstvom doc. dr. sc. Vedrana Podobnika s FER-a.

Projektni tim ICT-AAC djelovao je u okviru projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama", zajedničkom projektu četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: FER-a, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Grafičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta, a koji je sufinancirao Fond za ulaganje u znanost i inovacije u okviru IPA komponente IIIc.

Čestitamo!

Ana Filipović
Objavljeno: 06.07.2015. u 10:17

Ericsson Nikola Tesla d.d. već godinama pomaže studentima u njihovom studiju i stručnom napredovanju, a posebnu pozornost posvećuje istaknutim i darovitim studentima koji se bave telekomunikacijama. Kompanija Ericsson Nikola Tesla, kao nastavak ove prakse, dodjeljuje godišnju

Nagradu Ericssona Nikole Tesle
za studentske radove iz područja telekomunikacija

Cilj nagrade jest poticanje studenata na istraživački rad i unaprjeđivanje njihovih znanstvenih i profesionalnih sposobnosti. Nagrada je priznanje za istraživačka i stručna dostignuća na području telekomunikacija, a posebice ona koja su okrenuta novom telekomunikacijskom svijetu u kojem se povezuju telekomunikacijske, računalne i medijske tehnologije. Nagrada se dodjeljuje za originalne radove čiji su autori studenti.

Rok za predaju radova na natječaj je 25. rujna 2015.

Više u nastavku obavijesti.

Maja Matijašević
Objavljeno: 22.05.2015. u 13:33

Raspisan je natječaj za najbolje studentske radove studenata FER-a u području elektronike, ostvarene u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima u akademskoj godini 2014./2015.

Radovi se predaju Povjerenstvu za nagrađivanje putem Pismohrane FER-a (soba B1-08) s naznakom „Natječaj za Nagradu Željka Matutinović – Sunčica“.

Rok za predaju radova je četvrtak, 1. listopada 2015. godine do 12 sati.

Više o natječaju u nastavku obavijesti. 

Jožica Poslon
Objavljeno: 23.02.2015. u 00:13
Uređeno: 08.03.2015. u 22:42

Raspisan je natječaj Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studentske radove i umjetnička ostvarenja u ak. god. 2014./2015.

Tekst Natječaja i Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade s općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Nagradu objavljeni su na web stranici Sveučilišta.

Više u nastavku obavijesti.

Sanda Pleslić
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ