korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
859853
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 08.09.2014. u 10:43

INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. raspisuje natječaj za dodjelu Nagrade "INETEC" studentima Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014. u svrhu poticanja izvrsnosti i pružanja podrške.

Pravo natjecanja za Nagradu za ak. god. 2013./2014. imaju studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu studijskih programa::

 • Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  Profili: Automatika, Elektrotehnički sustavi i tehnologija, Elektroenergetika, Elektroničko i računalno inženjerstvo i Elektronika
 • Računarstvo
  Profili: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo i Računarska znanost

Natječaj je otvoren do 12. listopada 2014. godine.
 

Pravilnik o dodjeli nagrade "INETEC" nalazi se u repozitoriju FER-a: „Život na FER-u“; „Nagrade i natječaji“".
 

Više o prijavi pročitajte u nastavku obavijesti...

Željka Mihajlović
[ Više... ]
Objavljeno: 01.09.2014. u 08:53

Nagrada se dodjeljuje djelatnicima Fakulteta i istraživačkim skupinama za iznimna postignuća u istraživačkom radu i inovacijama (pravilnik, naputak, obrazac). Prijedloge za dodjelu ove nagrade može podnijeti Odbor za istraživanje i međunarodnu suradnju, zavodski kolegij, skupina od pet djelatnika Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju i dekan.


Nagrada se dodjeljuje u sljedeće tri kategorije:

 1. djelatnicima Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina;
 2. djelatnicima Fakulteta u suradničkom zvanju ili zavodskim suradnicima za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine;
 3. djelatnicima Fakulteta ili istraživačkim skupinama Fakulteta za postignut svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana.

Prijedlozi za dodjelu "Nagrade za znanost Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva" s naznakom kategorije nagrade dostavljaju se Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata putem Urudžbenog zapisnika do


                         ponedjeljka, 20. listopada 2014. godine do 12 sati,


te elektroničkim putem: doc. dr. sc. Sandi Pleslić, prof. dr. sc. Željki Mihajlović i Cc Marija Kovačević, dipl. iur. (više u nastavku obavijesti)

Uz prijedlog za dodjelu nagrade potrebno je popuniti obrazac koji se nalazi na poveznici (obrazac), te priložiti podatke, kako sljedi:

 1. Za nagradu djelatnicima Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina potrebno je priložiti podatke za period od 1. listopada 2009. do 30. rujna 2014. godine prema članku 8. Pravilnika o nagradi za znanost (pravilnik) i točki 4. Naputka o primjeni Pravilnika o nagradi za znanost (naputak).
 2. Za nagradu djelatnicima Fakulteta u suradničkom zvanju ili zavodskim suradnicima za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine potrebno je priložiti podatke za period od 1. listopada 2012. do 30. rujna 2014. godine prema članku 8. Pravilnika o nagradi za znanost (pravilnik) i točki 4. Naputka o primjeni Pravilnika o nagradi za znanost (naputak).
 3. Za nagradu djelatnicima Fakulteta ili istraživačkim skupinama Fakulteta za postignut svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnoj akademskoj godini potrebno je priložiti obrazloženje.

 

Jožica Poslon
Objavljeno: 29.08.2014. u 14:46

Prijedloge za dodjelu Zlatnih plaketa nagrade "Josip Lončar" za ak. god. 2013./2014.  mogu podnijeti dekan, zavodski kolegiji ili skupina istaknutih nastavnika Sveučilišta u Zagrebu.

Prijedloge razmatra Povjerenstvo za dodjelu zlatne plakete u skladu sa člankom 4. i člankom 5. točka e) Pravilnika o nagradi "Josip Lončar" na FER-u te točkom 12. Naputka o primjeni Pravilnika o nagradi „Josip Lončar“ na FER-u i dostavlja prijedlog o dodjeli Fakultetskom vijeću putem Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a (u pravilu se dodjeljuju 2 zlatne plakete).

 

Prijedlozi se dostavljaju putem Urudžbenog zapisnika u ZATVORENOJ KUVERTI s naznakom „ZA ZLATNU PLAKETU „JOSIP LONČAR“ - NE OTVARATI.“ Prijedloge za dodjelu Zlatne plakete „Josip Lončar“ treba dostaviti do

 

utorka, 30. rujna 2014. godine.

 

U privitku se nalazi dopis za dostavu prijedloga za dodjelu Nagrada „Josip Lončar“ za ak. god. 2013./2014. Pravilnik o nagradi „Josip Lončar“ na FER-u i Naputak o primjeni Pravilnika o nagradi „Josip Lončar“ na FER-u nalaze se u repozitoriju FER-a: „Život na FER-u; "Nagrade i natječaji".

Jožica Poslon
Objavljeno: 29.08.2014. u 14:14

U svezi s pripremama za dodjelu nagrada "Josip Lončar" za ak. god. 2013./2014., mole se Povjerenstva za obranu doktorskih disertacija da sukladno članku 4. i članku 5. točka d) Pravilnika o nagradi "Josip Lončar" na FER-u i točka 10. Naputka o primjeni Pravilnika o nagradi "Josip Lončar" na FER-u dostave svoje prijedloge s obrazloženjem za dodjelu srebrne plakete "Josip Lončar". Prijedloge osim navedenih povjerenstava mogu podnijeti dekan ili zavodski kolegiji.

Prijedlozi za dodjelu srebrne plakete "Josip Lončar" dostavljaju se Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata putem Urudžbenog zapisnika:  Srebrne plakete "Josip Lončar" za doktorske disertacije obranjene u ak. god. 2013./2014. do

 

srijede, 1. listopada 2014. godine do 12 sati.

 

Prijedlozi za dodjelu srebrne plakete "Josip Lončar" se osim putem Urudžbenog zapisnika upućuju i elektroničkim putem: doc. dr. sc. Sandi Pleslić, prof. dr. sc. Željki Mihajlović i Cc Marija Kovačević, dipl. iur.

 

U privitku se nalazi dopis za dostavu prijedloga za dodjelu Nagrada "Josip Lončar" za ak. god. 2013./2014. Pravilnik o nagradi "Josip Lončar" na FER-u i Naputak o primjeni Pravilnika o nagradi "Josip Lončar" na FER-u nalaze se u repozitoriju FER-a: „Život na FER-u; "Nagrade i natječaji".

Jožica Poslon
Objavljeno: 18.08.2014. u 15:39

Can you imagine an innovation that could radically improve human health? Can you think of a groundbreaking technology that could revolutionise the whole healthcare industry in 10 to 20 years from now in a similar way that cars changed our views on transportation in the past century?

Tell us your ideas and have the chance to not only win the £5,000 ($8,000) Game Changing Innovation Prize, but also pitch your idea directly to a panel of Roche executives in Basel.

See more at: http://www.oxbridgebiotech.com/roche/gci/

Kata Banožić
Objavljeno: 04.07.2014. u 16:34
Nagrada Werner von Siemens za...

Siemens d.d. Zagreb i Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuju natječaj za dodjelu godišnjih nagrada za najbolje studentske radove studenata FER-a s primjenom u područjima industrije, energije, zdravstvene skrbi te infrastrukture i gradova za akademsku godinu 2013/2014.

 

Nagrada nazvana po osnivaču korporacije i inovatoru Werneru von Siemensu, ustanovljuje se radi poticanja rada na istraživačko-razvojnim projektima i inovativnosti studenata, te komuniciranja i kritičkog promišljanja rezultata. Nagrađuje se originalni rad studenata ili studentskih timova (do 3 člana) s primjenom u područjima industrije, energije, zdravstvene skrbi te infrastrukture i gradova (informacije o djelatnostima nalaze se na www.siemens.hr).

 

Rok za predaju radova na natječaj je 01. listopad 2014. godine u 12 sati (više u nastavku obavijesti).

Željka Mihajlović
[ Više... ]
Objavljeno: 03.07.2014. u 11:05
Nagradni natječaj tvrtke INETEC za...

INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju je tvrtka koja se bavi ispitivanjem ključnih komponenti u nuklearnim elektranama primjenom nerazornih metoda, od kojih je jedna i ultrazvučno ispitivanje. U tu svrhu rabe se robotska i softverska rješenja razvijena u Odjelu za istraživanje i razvoj INETEC-a.

INETEC organizira studentsko natjecanje u programiranju. Konkretan zadatak zajedno s uvjetima i detaljima opisan je u priloženom dokumentu natječaja. Pošaljite svoje rješenje i osvojite 6.000,00 kuna. Rok za predaju rješenja je 3 tjedna od dana objave natječaja. Pitanja vezana uz natječaj mogu se uputiti na adresu natjecaj@inetec.hr

Kata Banožić
Objavljeno: 01.07.2014. u 15:37

Nagrada "Roberto Giannini" dodjeljuje se nastavnicima i suradnicima FER-a za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima sukladno odredbama Pravilnika o nagradi "Roberto Giannini" na FER-u, Naputka o primjeni Pravilnika o nagradi „Roberto Giannini“ na FER-u i Izmjenama i dopunama navedenog Naputka.

Prijedloge za dodjelu nagrade „Roberto Giannini“ za ak. god. 2013./2014. mogu podnjeti Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, Dekan Fakulteta i Studentske udruge, te iste dostaviti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata putem Urudžbenog zapisnika
 
                           do srijede, 1. listopada 2014. godine do 12 sati.

U privitku se nalazi dopis za isticanje prijedloga za dodjelu nagrade "Roberto Giannini" za ak. god. 2013./2014. Pravilnik o nagradi "Roberto Giannini" na FER-uNaputak o primjeni Pravilnika o nagradi „Roberto Giannini“ na FER-u i Izmjene i dopune Naputka nalaze se u repozitoriju FER-a: „Život na FER-u; Nagrade i natječaji“.

Jožica Poslon
Objavljeno: 01.07.2014. u 14:48
Uređeno: 01.07.2014. u 15:21

Godišnja nagrada “Končar” dodjeljuje se za doktorsku disertaciju obranjenu na FER-u, a koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti i ocijenjena je kao najbolja sa stajališta primjene u industriji.

Prijedlog mentora s obrazloženjem (u dva primjerka) i jednom kopijom doktorske disertacije u skladu sa člankom 5. Pravilnika o godišnjoj nagradi „KONČAR“ za doktorske disertacije, upućuje se Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata putem Pismohrane Fakulteta elektrotehnike i računarstva u zatvorenoj kuverti s naznakom "Za nagradu KONČAR" do

                                          srijede,  1. listopada 2014. godine do 12 sati.

Prijedlozi se također upućuju i elektroničkim putem predsjednici Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a: sanda.pleslic@fer.hr; cc: marija.kovacevic@fer.hr.


Mentor odnosno dekan mogu predložiti samo jednog pristupnika.

U privitku se nalazi dopis za isticanje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade "Končar" za ak. god. 2013./2014. Pravilnik o godišnjoj nagradi "KONČAR" za doktorske disertacije i Izmjene i dopune Pravilnika o godišnjoj nagradi „KONČAR“ za doktorske disertacije nalaze se u repozitoriju FER-a: „Život na FER-u“; Nagrade i natječaji“.

Jožica Poslon
Objavljeno: 01.07.2014. u 14:31
Uređeno: 01.07.2014. u 15:15

U svezi dodjeljivanja nagrade "Stanko Turk" za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva za ak. god. 2013./2014., mole se mentori da sukladno Pravilniku o nagradi "Stanko Turk" dostave svoje prijedloge za dodjelu nagrade za posebno istaknuti diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju na studijskom programu Računarstvo, profila Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo, Računarska znanost.

Prijedlog mentora s obrazloženjem i jednom kopijom diplomskog rada upućuje se Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata, putem Pismohrane Fakulteta, u zatvorenoj kuverti s naznakom: "Za nagradu Stanko Turk" i elektroničkim putem predsjednici Povjerenstva: sanda.pleslic@fer.hr; cc: marija.kovacevic@fer.hr.

Rok za dostavu prijedloga je do srijede, 1. listopada 2014. godine do 12 sati.

Pravilnik o nagradi “Stanko Turk” za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva nalazi se u repozitoriju FER-a na stranici: „Život na FER-u; Nagrade i natječaji".

Jožica Poslon
Objavljeno: 01.07.2014. u 11:05

Na temelju Pravilnika za dodjelu nagrade "Najbolji studentski računalni program FER-a" prihvaćenog na 589. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 1. srpnja 2009. raspisuje se

                                        Natječaj za dodjelu nagrade
                            „Najbolji studentski računalni program FER-a“
                                    za akademsku godinu 2013./2014.

Pravo natjecanja imaju studenti (pojedinci i timovi) preddiplomskog i diplomskog studija FER-a.

Pravilnik, izjave natjecatelja koje je obvezno popuniti i predati, te više informacija, mogu se preuzeti na adresi: http://www.fer.hr/cip/najbolji_program, te na natječaj.

Rok za prijave je srijeda, 1. listopada 2014godine.

Radovi se predaju putem Pismohrane FER-a (soba B1-08) s naznakom „Natječaj za dodjelu nagrade Najbolji studentski računalni program FER-a“.

 

Jožica Poslon
Objavljeno: 06.05.2014. u 09:39
Uređeno: 07.05.2014. u 10:04

Agrokor d.d. zajedno s društvima koja čine Agrokor koncern (dalje u tekstu: Agrokor), u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (dalje u tekstu: FER), Tehničkim veleučilištem u Zagrebu (dalje u tekstu: TVZ) i Savezom studenata FER-a, otvaranjem natječaja poziva studente FER-a da ponude tehnološko rješenje iz područja poslovnih procesa, elektroničkog poslovanja, organizacije, marketinga, unaprjeđenja usluga i robotizirane proizvodnje kao odgovor na postavljene stvarne izazove u poslovanju Agrokora i to na način kako je određeno u daljnjim uvjetima natječaja.

Više u nastavku.

Željka Mihajlović
[ Više... ]
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ