korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
1439183
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 10.11.2014. u 15:39
Uređeno: 10.11.2014. u 23:52

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKI SABOR
ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje:

 

N  A  T  J  E  Č  A  J
ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA
ZA ZNANOST ZA 2014. GODINU

 

1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za sva znanstvena područja.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2. Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za svako znanstveno područje, i to za:

 • značajno znanstveno dostignuće 
 • znanstveno otkriće
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za sva znanstvena područja.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima dodjeljuje se za sva znanstvena područja.

Godišnja nagrada dodjeljuje se znanstvenim novacima i mladim znanstvenicima do 30 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

 

Predlagači koji za svoj poticaj žele potporu Fakultetskog vijeća trebaju svoj prijedlog uputiti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a do petka, 5. prosinca 2014. gdo 12:00 sati putem Urudžbenog zapisnika.

Rok za podnošenje poticaja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa tj. Odboru za podjelu državnih nagrada za znanost je do 29. prosinca 2013. godine.

Sanda Pleslić
[ Više... ]
Objavljeno: 05.11.2014. u 14:23
Uređeno: 11.11.2014. u 19:28

Na temelju Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture
Faust Vrančić za 2014. godinu


Odbor poziva građane Republike Hrvatske, javne i druge djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, znanstvene ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Nagrada) za 2014. godinu i to za:

 • Nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo i
 • Godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić.

Nagrada tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo dodjeljuje se istaknutom pojedincu za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju obrazovanja u tehničkoj kulturi te razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Temelj za dodjelu Nagrade za životno djelo je, uz navedeno, dugotrajnije djelovanje u tehničkoj kulturi tijekom profesionalne karijere ili tijekom rada u udrugama tehničke kulture.

Godišnja nagrada tehničke kulture Faust Vrančić dodjeljuje se pojedincima, skupinama pojedinaca, udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama:

 • za izniman doprinos razvoju i unaprjeđivanju tehničkoga odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebno mladih, uz pomoć izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u prirodoslovnim, tehničkim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje osposobljavanje i usmjeravanje za izbor zanimanja u području prirodoslovlja i tehnike;
 • za razvoj i unaprjeđivanje inventivnoga rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj;
 • za iznimne rezultate ostvarene u razvitku udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj u tehničkim, tehničko-kulturnim i tehničko-sportskim područjima tehničke kulture;
 • za popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike te poticanje sklonosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
 • za zapažen pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture Republike Hrvatske;
 • za zapažena postignuća u međunarodnoj promidžbi tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

Predlagači koji za svoj poticaj žele potporu dekana FER-a trebaju svoj prijedlog uputiti Povjerenstvu za nagrađivanje zaposlenika i studenata FER-a do utorka, 18. studenog 2014. gdo 12:00 sati putem Urudžbenog zapisnika.

Natječaj je otvoren do zaključno 4. prosinca 2014. godine.

Sanda Pleslić
[ Više... ]
Objavljeno: 08.09.2014. u 10:43

INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. raspisuje natječaj za dodjelu Nagrade "INETEC" studentima Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014. u svrhu poticanja izvrsnosti i pružanja podrške.

Pravo natjecanja za Nagradu za ak. god. 2013./2014. imaju studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu studijskih programa::

 • Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  Profili: Automatika, Elektrotehnički sustavi i tehnologija, Elektroenergetika, Elektroničko i računalno inženjerstvo i Elektronika
 • Računarstvo
  Profili: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo i Računarska znanost

Natječaj je otvoren do 12. listopada 2014. godine.
 

Pravilnik o dodjeli nagrade "INETEC" nalazi se u repozitoriju FER-a: „Život na FER-u“; „Nagrade i natječaji“".
 

Više o prijavi pročitajte u nastavku obavijesti...

Željka Mihajlović
[ Više... ]
Objavljeno: 04.07.2014. u 16:34
Nagrada Werner von Siemens za...

Siemens d.d. Zagreb i Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuju natječaj za dodjelu godišnjih nagrada za najbolje studentske radove studenata FER-a s primjenom u područjima industrije, energije, zdravstvene skrbi te infrastrukture i gradova za akademsku godinu 2013/2014.

 

Nagrada nazvana po osnivaču korporacije i inovatoru Werneru von Siemensu, ustanovljuje se radi poticanja rada na istraživačko-razvojnim projektima i inovativnosti studenata, te komuniciranja i kritičkog promišljanja rezultata. Nagrađuje se originalni rad studenata ili studentskih timova (do 3 člana) s primjenom u područjima industrije, energije, zdravstvene skrbi te infrastrukture i gradova (informacije o djelatnostima nalaze se na www.siemens.hr).

 

Rok za predaju radova na natječaj je 01. listopad 2014. godine u 12 sati (više u nastavku obavijesti).

Željka Mihajlović
[ Više... ]
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ