Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
62969
 
DEKANI KROZ POVIJEST

Dekani Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ETF), odnosno
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER):

 • Prof. dr. h. c. Anton Dolenc, ak. god. 1956./1957.
 • Prof. dr. sc. Danilo Blanuša, ak. god. 1957./1958.
 • Prof. dr. sc. Božidar Stefanini, ak. god. 1958./1959.
 • Prof. dr. sc. Vatroslav Lopašić, ak. god. 1959./1960.
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Požar, ak. god. 1960./1961. i 1961./1962.
 • Prof. dr. sc. Vladimir Matković, ak. god. 1962./1963. i 1963./1964.
 • Prof. dr. sc. Radenko Wolf, ak. god. 1964./1965. i 1965./1966.
 • Prof. dr. sc. Vladimir Muljević, ak. god. 1966./1967. i 1967./1968.
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Požar, ak. god. 1968./1969. i 1969./1970.
 • Prof. dr. sc. Vojislav Bego, ak. god. 1970./1971. i 1971./1972.
 • Prof. dr. sc. Zlatko Smrkić, ak. god. 1972./1973. i 1973./1974.
 • Prof. dr. sc. Zvonimir Sirotić, ak. god. 1974./1975. i 1975./1976.
 • Prof. dr. sc. Uroš Peruško, ak. god. 1976./1977. i 1977./1978.
 • Prof. dr. sc. Ante Šantić, ak. god. 1978./1979. i 1979./1980.
 • Prof. dr. sc. Berislav Jurković, ak. god. 1980./1981. i 1981./1982.
 • Prof. dr. sc. Milan Šodan, ak. god. 1982./1983. i 1983./1984.
 • Prof. dr. sc. Nedžat Pašalić, ak. god. 1984./1985. i 1985./1986.
 • Prof. dr. sc. Leo Budin, ak. god. 1986./1987. i 1987./1988.
 • Prof. dr. sc. Vladimir Naglić, ak. god. 1988./1989. i 1989./1990.
 • Prof. dr. sc. Ivan Ilić, ak. god. 1990./1991. i 1991./1992.
 • Prof. dr. sc. Danilo Feretić, ak. god. 1992./1993. i 1993./1994.
 • Prof. dr. sc. Stanko Tonković, ak. god. 1994./1995., 1995./1996., 1996./1997. i 1997./1998.
 • Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, ak. god. 1998./1999., 1999./2000., 2000./2001. i 2001./2002.
 • Prof. dr. sc. Mladen Kos, ak. god. 2002./2003., 2003./2004., 2004./2005. i 2005./2006.
 • Prof. dr. sc. Vedran Mornar, ak. god. 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. i 2009./2010.
 • Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, ak. god. 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013. i 2013./2014.
 • Prof. dr. sc. Mislav Grgić, ak. god. 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

TRAŽILICA