Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
1051911
 
O PREDDIPLOMSKOM STUDIJU PREMA PROGRAMU FER-2

O preddiplomskom studiju

Preddiplomski studij na FER-u organizira se kroz dva studijska programa:

Preddiplomski studij započinje zajedničkom prvom godinom, koja sadrži znanja potrebna i na jednom i na drugom studijskom programu.

Nakon prve godine, studenti odabiru jedan od ta dva studijska programa. Specijalizacija unutar studijskih programa izvodi se tijekom treće godine studija izborom jednog od ponuđenih modula predmeta. Na studiju Elektrotehnike i informacijske tehnologije svaki se modul sastoji od 3 obvezna predmeta i 3 izborna predmeta, dok se na studiju Računarstva svaki modul sastoji od 3 obavezna i 2 izborna predmeta. Studenti kao izborni predmet mogu upisati bilo koji predmet s popisa izbornih predmeta, ali i bilo koji predmet obvezan za drugi modul ili studijski program.

Pri definiranju sadržaja nastojalo se, umjesto na podučavanje, naglasak staviti na učenje, tako da je opterećenje studenata izravnom nastavom svedeno na oko 20 sati tjedno.

Preddiplomski studij završava se nakon što se polože svi predmeti temeljni za struku i sakupi najmanje 180 ECTS bodova, od kojih izrada i javna obrana završnog rada donosi 12 ECTS bodova.

 
Pravila studiranja

Svi studijski programi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva izvode se po preduvjetnom sustavu. Za svaki studijski program definiran je skup temeljnih i skup izbornih predmeta, koji imaju preduvjete. Student u svakom semestru upisuje predmete za koje ima položene preduvjete u količini od oko 30 ECTS bodova.

Obveze studenata uključuju redovito pohađanje svih oblika nastave. Nastava se obavlja u grupama do 75 studenata i obuhvaća teoriju i primjenu.

Svi se predmeti ocjenjuju kroz kontinuiranu provjeru znanja, koja se sastoji od domaćih zadaća, periodičkih testova, seminara, međuispita i završnog ispita.


TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ