Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
44842
 
STRUKTURA I TRAJANJE STUDIJA
Nastava na oba studija (studij elektrotehnike i studij računarstva) obavlja se u devet semestara, a u posljednjem semestru student radi diplomski rad.

Za oba studija su prve dvije godine zajedničke s određenom izbornošću u četvrtom semestru. U završnim godinama studija se nastava provodi kroz:

  • obvezatne predmete (glavne predmete smjera odnosno studija);
  • izborne predmete;
  • seminare;
  • diplomski rad.

Za svaki smjer utvrđuju se:

Obvezatni (glavni) predmeti smjera odnosno studija koji obuhvaćaju temeljna znanja koja svaki student tog profila mora steći (neki glavni predmeti su zajednički za pojedine skupine smjerova ili su izborni predmeti u drugim smjerovima);

Izborni predmeti smjera odnosno studija u kojima se ili predaju dopunska znanja koja nisu mogla biti razvrstana u obvezatne predmete (te omogućuju daljnje profiliranje) ili su to predmeti koji su obvezatni u drugim smjerovima ili predmeti koji proširuju znanja iz matematike i fizike i drugih disciplina. Stanoviti broj takvih predmeta preuzima se iz drugih sveučilišnih studija, uz suglasnost odgovarajućih fakulteta.

Za svaki se smjer nastavnim programom utvrđuju obvezatni i izborni predmeti, te redoslijed njihova izvođenja.

Svi studenti  upisuju u V., VI. i VII.. semestru po jedan društveni predmet s nekog sveučilišnog studija na Sveučilištu. Na pojedinim smjerovima se omogućuje još dodatni potpuno slobodni izbor jednog do dvaizborna   predmeta.

Svaki student upisuje u završnim semestrima seminare. Svaki nastavnik nominiran u okviru smjera je mogući nositelj seminara. U pravilu student upisuje seminar kod svogmentora s kojim će surađivati do završetka diplomskog rada. Tijekom rada u seminaru i izradom projektnog zadatku u okviru seminara student se upoznaje s najnovnijim stručnim i tehnološkim saznanjima, kao i s elementima stručnog timskog rada. S druge strane, za posebno nadarene studente seminar i projektni zadatak može poslužiti za uvođenje u znanstveni rad. Izbor nastavnika za vođenje projektnog zadatka i, kasnije, diplomskog rada, studenti obavljaju prije upisa u VII. semestar.

Diplomski rad student radi tijekom posljednjeg semestra.


TRAŽILICA