korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
939575
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 30.05.2016. u 11:26

Javni razgovor s pristupnikom Tihomirom Kneževićem, dipl. ing. o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

"Ultra-tanki slojevi čistoga amorfnog bora na siliciju – fizikalne karakteristike i
primjena u silicijskim detektorima",

održat će se u srijedu, 8. lipnja 2016. godine, u 10.00 sati, u okviru Istraživačkoga seminara iz elektronike, u TCR-u (zgrada A, prizemno).

 

Mirjana Grubiša
Objavljeno: 30.05.2016. u 11:18

Javni razgovor s pristupnikom Josipom Žilakom, dipl. ing. o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

"Projektiranje i karakteristike radiofrekvencijskih integriranih sklopova u tehnologiji
bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje i analiza pouzdanosti elemenata",

održat će se u utorak, 7. lipnja 2016. godine, u 10.00 sati, u okviru Istraživačkoga seminara iz elektronike, u TCR-u (zgrada A, prizemno).

 

Mirjana Grubiša
TRAŽILICA