Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
80785
 
ISTRAŽIVAČKI SEMINARI

Istraživački seminari uspostavljeni su i održavaju se u cilju razvijanja istraživačkog rada, poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije.

Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

  • prikaz i rasprava istraživačkih postignuća,
  • najava i prethodno izlaganje radova za konferencije,
  • kvalifikacijski doktorski ispiti,
  • javni razgovori o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada,
  • kratki ciklusi predavanja,
  • gostujuća predavanja,
  • druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje.

Doktorand upisuje istraživački seminar u svojem području istraživanja u svih šest semestara studija i u njemu aktivno sudjeluje. Doktorand je obvezan tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara, te biti prisutan na svima ostalima.

Nositelji istraživačkih seminara organizatori su i koordinatori seminara, a svi ostali nastavnici/mentori u tom istraživačkom području trebaju se aktivno uključiti u istraživački seminar, osobno ili s podrškom oko organiziranja aktivnosti na seminaru.

Kvalifikacijski doktorski ispiti (na prvoj godini doktorskoga studija) i javni razgovori (na drugoj godini) održavaju se u okviru istraživačkih seminara za novoupisane i za „stare“ doktorande. Za novoupisane doktorande prisustvovanje je obvezno, a nositelji seminara mogu na seminare pozivati i "stare" doktorande čije je područje istraživanja kompatibilno sa seminarom.

Na kvalifikacijskim ispitima i javnim razgovorima te drugim seminarskim aktivnostima nazočnost se bilježi zapisnički.

U akademskoj godini 2015./16. na doktorskome studiju Fakulteta elektrotehnike i računarstva uspostavljen je Dan doktorata (PhD Day). Dan doktorata aktivnost je koja obogaćuje istraživački seminar kroz prikaz i raspravu istraživačkih postignuća studenata treće godine doktorskog studija te potiče razmjenu iskustava među doktorandima.

U tome smislu, prezentacija postera u okviru Dana doktorata smatrat će se ispunjavanjem obveze godišnjeg prezentiranja rezultata istraživanja na trećoj godini studija, dok će se svim doktorandima nazočnost priznavati u okviru istraživačkog seminara.

 


ISTRAŽIVAČKI SEMINARI NA DOKTORSKOM STUDIJU FER-A

Istraživački seminar iz automatike

prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
prof. dr. sc. Ivan Petrović
prof. dr. sc. Vesna Županović


Istraživački seminar iz elektroenergetike

prof. dr. sc. Igor Kuzle
prof. dr. sc. Sead Berberović


Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva

prof. dr. sc. Vedran Bilas
prof. dr. sc. Zoran Kalafatić
prof. dr. sc. Mladen Vučić


Istraživački seminar iz elektronike

prof. dr. sc. Adrijan Barić
prof. dr. sc. Siniša Fajt

 

Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije

izv. prof. dr. sc. Damir Žarko
prof. dr. sc. Fetah Kolonić
prof. dr. sc. Damir Ilić

 

Istraživački seminar iz obradbe informacije

prof. dr. sc. Sven Lončarić
prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
prof. dr. sc. Mervan Pašić

Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava

prof. dr. sc. Damir Kalpić
prof. dr. sc. Mirta Baranović
prof. dr. sc. Krešimir Fertalj


Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva

prof. dr. sc. Mario Žagar
prof. dr. sc. Mario Kovač


Istraživački seminar iz računarske znanosti

prof. dr. sc. Siniša Srbljić
prof. dr. sc. Vlado Sruk


Istraživački seminar iz radiokomunikacija

prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović
prof. dr. sc. Sonja Grgić


Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike

prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić
prof. dr. sc. Gordan Ježić

 


 


TRAŽILICA
 
"DAN DOKTORATA 2016" - PRIJAVA
 
Glasovanje je završilo!