Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
58987
 
SEMINARI I RADIONICE

Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina

Seminari i radionice uspostavljaju se na trajnoj osnovi ili sukladno potrebama, na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a. Doktorand upisuje tijekom doktorskog studija najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina. Doktorandu se može odobriti pohađanje seminara i radionica za stjecanje generičkih vještina na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. Doktorandi koji pohađaju seminare i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina izvan FER-a, obvezni su o tome izvijestiti mentora te dostaviti odgovarajuću potvrdu Studentskoj službi.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva sa 616. redovite sjednice održane 21. ožujka 2012. godine, uspostavljena su sljedeća dva seminara:

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva sa 651. redovite sjednice održane 21. listopada 2015. godine, uspostavljeni su seminari:

 


OBAVIJESTI
TRAŽILICA