korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
37308
 
SEMINARI I RADIONICE

Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina

Seminari i radionice uspostavljaju se na trajnoj osnovi ili sukladno potrebama, na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a. Doktorand upisuje tijekom doktorskog studija najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina. Doktorandu se može odobriti pohađanje seminara i radionica za stjecanje generičkih vještina na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. Doktorandi koji pohađaju seminare i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina izvan FER-a, obvezni su o tome izvijestiti mentora te dostaviti odgovarajuću potvrdu Studentskoj službi.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a sa 616. redovite sjednice održane 21. ožujka 2012. godine, uspostavljena su sljedeća dva seminara:


OBAVIJESTI
Objavljeno: 26.10.2014. u 23:01
Generičke vještine - Pretraživanje...

U okviru FER-ovih seminara za stjecanje generičkih vještina na doktorskom studiju FER-a, 1. i 2. prosinca 2014. godine od 15 do 19 sati u Sivoj vijećnici kongresnog centra FER-a, održat će se seminar "Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja". Više informacija o seminaru možete pronaći ovdje: http://www.fer.unizg.hr/doktorski/gv/pzipri

Doktorandi FER-a koji žele sudjelovati na seminaru obvezno se trebaju prijaviti e-poštom na: doktorski.studij@fer.hr. Rok za prijave je 11. studenoga 2014. godine do 11 sati. Broj sudionika seminara ograničen je na 70, a prednost će imati doktorandi koji u zimskom semestru akademske godine 2014./2015. pohađaju I., II. ili III. semestar doktorskog studija FER-a. Ostali doktorandi također se mogu prijaviti za sudjelovanje na seminaru, a ovisno o slobodnim mjestima prednost će imati oni koji su tijekom doktorskog studija uredno izvršavali svoje obveze. Popis sudionika seminara bit će objavljen na web-stranici seminara dva radna dana nakon isteka roka za prijave.

Prof. dr. sc. Mislav Grgić, FER
Prof. dr. sc. Igor Vlahović, RGNF

Mislav Grgić
TRAŽILICA