korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
49931
 
SEMINARI I RADIONICE

Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina

Seminari i radionice uspostavljaju se na trajnoj osnovi ili sukladno potrebama, na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a. Doktorand upisuje tijekom doktorskog studija najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina. Doktorandu se može odobriti pohađanje seminara i radionica za stjecanje generičkih vještina na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. Doktorandi koji pohađaju seminare i radionice namijenjene stjecanju generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina izvan FER-a, obvezni su o tome izvijestiti mentora te dostaviti odgovarajuću potvrdu Studentskoj službi.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a sa 616. redovite sjednice održane 21. ožujka 2012. godine, uspostavljena su sljedeća dva seminara:

Na temelju članka 13. Pravilnika o doktorskom studiju na FER-u i članka 22. Statuta FER-a, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva na svojoj 651. redovitoj sjednici održanoj dana 21. listopada 2015. godine, donijelo je sljedeću ODLUKU kojom se na doktorskom studiju FER-a odobrava uspostava seminara za stjecanje generičkih vještina, kako slijedi:

  1. Radionice o znanstvenom publiciranju
  2. Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje
  3. Upravljanje vremenom

 


OBAVIJESTI
TRAŽILICA