korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
38349
 
O SPECIJALISTIČKOM STUDIJU

Ovaj specijalistički studij doprinosi zadovoljavanju sve većih potreba za specijalistima informacijske sigurnosti koji posjeduju uravnotežene analitičke vještine i poslovnu sposobnost. Program objedinjuje politike sigurnosti, upravljanje i tehnološke aspekte informacijske sigurnosti te upravljanje rizikom.

Naš cilj je visokokvalitetan poslijediplomski specijalistički studij koji će privlačiti mlade sposobne ljude i obrazovati sveučilišne specijaliste iz informacijske sigurnosti koja je potrebna gospodarstvu, državnoj upravi te visokom školstvu i znanosti. Realizira se u suradnji FER-a i Zavoda za ispitivanje kvalitete, a nastavnici mogu biti i iz drugih kompetentnih institucija. Želi se ostvariti specijalistički studij, sadržajem i kvalitetom prepoznatljiv u europskom okruženju, za koji su zainteresirani privatni i javni sektor Republike Hrvatske i okolnih zemalja.

Ubrzani razvoj informacijskih mreža u posljednjim godinama zahtijevao je od privatnih i državnih organizacija ugradnju učinkovitih mjera informacijske sigurnosti kako bi unaprijedile svoj kredibilitet i konkurentnost na tržištu. Nažalost, sve do danas na tržištu radne snage ne postoji dovoljan broj specijalista u tom području, pa stoga postoji hitna potreba za obrazovanjem profesionalaca u području informacijske sigurnosti. Današnji zahtjevi na informacijsku sigurnost su bitno drugačiji od onih prije dvadeset i više godina. Opća umreženost te sveprisutnost informacijske i komunikacijske tehnologije u svim porama društva nameće potrebu jakih i jasnih zahtjeva na sigurnost. Umjesto da se investira u izgradnju sigurnih informacijskih sustava, često se plaća odsutnost ili nedostatak informacijske sigurnosti. Trendovi globalizacije kroz informatičko povezivanje traže od svih zemalja i trgovačkih društava zadovoljenje osnovnih zahtjeva na interoperabilnost i informacijsku sigurnost.

Informacijska sigurnost podrazumijeva očuvanje povjerljivosti, tj. tajnosti i privatnosti podataka, te integriteta i raspoloživosti informacijskih sustava. Povreda povjerljivosti, oštećenje podataka i prekidi u uslugama imaju svoju cijenu kako za poslovanje u javnom i privatnom sektoru, tako i za korisnike i društvo u cjelini. Visoka ovisnost o informacijskoj tehnologiji (programi, mreže računala, baze podataka) za kritične infrastrukturne sustave jedne zemlje te visoki troškovi koji nastaju zbog napada na takve sustave, sve veća vrijednost informacija u poslovanju, zakonske i regulatorne obveze u RH te obveze od članstva u EU i NATO postavljaju urgentan zahtjev na uspostavu i mjerenje informacijske sigurnosti svake zemlje, a koje se ne može postići bez kvalitetne i sustavne edukacije u tom području. Informacijski prostor je neupitno ugrožen. Ne samo u RH nego i šire.

Stanje u RH je još i teže jer nije uspostavljena odgovarajuća tehnička i semantička infrastruktura, te su mnogi problemi za sada još i slabo vidljivi. Cijeli informacijski prostor je pod velikim rizikom povrede informacijske sigurnosti posebno zbog toga što se donose i primjenjuju kratkoročne mjere za uklanjanje sigurnosnih propusta, radije nego dugoročno planirane i koordinirane mjere. Tako na primjer razvoj aplikacijskog softvera ne proizvodi siguran softver kakav zahtijevaju današnji poslovni procesi podržani informacijskim tehnologijama. Nedostaju osnovna znanja i istraživanja, nedostaju poznavatelji ove problematike, a opseg aktivnosti i transfer znanja s fakulteta i instituta koji se bave tom problematikom je nedovoljan. Izvješće o informacijskoj sigurnosti u RH ukazuje da se treba fokusirati na povećanje broja specijalista i istraživača na fakultetima, institutima i u privatnom sektoru te na povećanje fondova za istraživanja u području informacijske sigurnosti.

Donošenjem Nacionalnog programa informacijske sigurnosti RH (NPIS) postavljen je okvir i za realizaciju ovog programa sveučilišnog specijalističkog studija informacijske sigurnosti. Vijeće za nacionalnu sigurnost donijelo je 27. kolovoza 2008. Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost u kojem stoji da „državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima, kada u svom djelokrugu koriste klasificirane podatke, dužna su ustrojiti radno mjesto savjetnika za informacijsku sigurnost", što samo potvrđuje potrebu za specijalistima tog profila.

Preporuke svjetskih eksperata u tom području također ukazuju na potrebu edukacije i stjecanja znanja koje treba koristiti u svakom segmentu informacijske i komunikacijske tehnologije, kako bi se podigla opća razina informacijske sigurnosti, što predstavlja zadaću Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, a u okviru toga i Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Dosadašnja iskustva Fakulteta elektrotehnike i računarstva u poslijediplomskom obrazovanju su bogata. Poslijediplomski magistarski studij se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održavao od 1961. do 2005. godine, a 1998. godine je uveden trogodišnji doktorski studij. Na njega se mogu upisati magistri znanosti i diplomirani inženjeri koji mogu steći doktorat znanosti bez izradbe magistarskog rada. Godine 2007. uveden je i prvi poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Transformatori. Za poslijediplomski specijalistički program "Informacijska sigurnost" interes je iskazao Zavod za ispitivanje kvalitete, Odjel za informacijsku sigurnost, kao partner, koji je spreman izravno ulagati u studij davanjem na raspolaganje svojih laboratorijskih i drugih resursa, provoditi promociju svijesti za informacijsku sigurnost te sudjelovati sa svojim stručnjacima u provedbi studija.

Koncepcija studija je otvorena za pokretljivost studenata tako da studenti FER-a mogu dio specijalizacije provesti na drugim ustanovama (banke, telekomunikacijski operatori, tvornice, osiguravajuća društva, instituti, zavodi i sl.).

Postoji velika mogućnost za uspostavu kontakata s više inozemnih fakulteta i organizacija koje bi mogle biti zainteresirane za uključivanje u zajedničke specijalističke programe.

 


OBAVIJESTI
TRAŽILICA