Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
33265
 
SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ REGULIRANJE TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Satnica za ljetni semestar ak. god 2015./16.

Ožujak 2016.

Tjedan 14. - 18.3.: Regulatorni aspekti mreža i usluga
•    ponedjeljak, 14.3. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    utorak, 15.3. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    srijeda, 16.3. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    četvrtak, 17.3. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

•    četvrtak, 31.3. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

 

Travanj 2016.

Tjedan 4. - 8.4.: Mikroekonomija
•    ponedjeljak, 4.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    utorak, 5.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    srijeda, 6.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 

Tjedan 18. - 22.4.: Računovodstvo

•    ponedjeljak, 18.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    utorak, 19.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    srijeda, 20.4. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

 

Svibanj 2016.

Tjedan 9. - 13.5.:Pravni položaj i ovlasti regulatornih tijela u području elektroničkih komunikacija

•    ponedjeljak, 9.5. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    utorak, 10.5. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    srijeda, 11.5. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    četvrtak, 12.5. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
•    petak, 13.5. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

 

-------------------------------------------------------------------

 Vijećnice se nalaze u prizemlju zgrade D, hodnik desno prije studentske referade.

(Tlocrt FER-a: www.fer.hr/upis/tlocrt, mapa FER-a: http://www.fer.unizg.hr/lokacija/tride.php?xkoord=&ykoord=&soba=Siva%20vije%C4%87nica&pogled=0&visina=1).

 

 

 

 

 


TRAŽILICA