korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
7381
 
ČESTA PITANJA

Koje uvjete moram zadovoljavati za prijavu u program ljetnih praksi FER-a?

Ljetne prakse organiziraju se za studente prve godine diplomskog studija na FER-u (studenti koji su odslušali drugi semestar). Svim studentima koji zadovoljavaju uvjete za uključenje u program automatski je omogućena prijava u putem FER-ovog weba. Studenti se u program prijavljuju dobrovoljno.

 

Mogu li se prijaviti u program ljetnih praksi ako ne spadam u tu kategoriju?

Ne, program je zbog organizacijskih i formalnih razloga ograničen isključivo na studente prve godine diplomskog studija na FER-u.

 

Poduzeće u kojem sam samostalno dogovorio praksu mimo ovog programa traži me uputnicu izdanu od strane Fakulteta kao uvjet da dođem raditi. Mogu li uputnicu za praksu dobiti ako nisam uključen u ovaj program?

Ne, FER Vam ne može izdati uputnicu za praksu koja nije organizirana kroz ovaj program jer ne postoji drugi organizirani oblik studentskih praksi na FER-u u ovom trenutku.

 

Inozemna tvrtka s kojom sam samostalno dogovorio praksu traži me potvrdu da je na mojem matičnom fakultetu praksa obavezni dio nastavnog programa (za ishođenje radne dozvole i sl.). Mogu li od Fakulteta dobiti takvu potvrdu?

Ne, FER Vam ne može izdati takvu potvrdu jer prakse trenutno nisu dio nastavnog programa i nisu obavezne.

 

Dodjeljuju li se ECTS bodovi za sudjelovanje u programu ljetnih praksi FER-a?

Za sudjelovanje u programu studenti dobivaju dodatne ECTS bodove temeljem izvannastavne aktivnosti (4 ECTS boda). Sudjelovanje u programu upisuje se u dopunsku ispravu o studiju.

 

Mogu li zatražiti upis dodatnih ECTS bodova temeljem izvannastavne aktivnosti za praksu koja nije odrađena kroz ovaj program?

Upis dodatnih ECTS bodova temeljem odrađene prakse koja nije bila uključena u program ljetnih praksi FER-a možete zatražiti samo u individualnom dogovoru s ECTS koordinatorom.

 

Koji su termini i trajanje ljetne prakse?

Ljetne prakse u poduzećima započinju nakon završetka ljetnih ispitnih rokova (početak srpnja), a traju do početka iduće akademske godine (kraj rujna). Predviđeno trajanje prakse je od tri do šest tjedana.

 

Honoriraju li se ljetne prakse?

Poduzeće nije obvezno honorirati ljetnu praksu. Poduzeće u ponudi pozicije navodi je li predvidjelo mogućnost honoriranja prakse. Student i poduzeće dogovaraju se izravno oko uvjeta honoriranja prakse.

 

Na koji se način raspoređuju studenti na prakse?

Student u okviru prijave u program iskazuje interes za pozicije koje nude poduzeća i formira rang-listu želja. Poduzeća će vidjeti samo one studente kojima su bila prioritetni odabir. Poduzeća na temelju prijavne dokumentacije i eventualnog osobnog kontakta sa studentom odlučuju kojeg studenta žele uzeti na praksu. Student mora putem informacijskog sustava dati svoju konačnu suglasnost za odlazak u poduzeće.

 

Koje su informacije o studentu dostupne poduzećima?

Studenti prijavom na natječaj potvrđuju suglasnost da poduzećima za koja iskažu interes budu dostupne informacije koje daju u okviru prijavne dokumentacije. Poduzeća se obvezuju da će te informacije koristiti isključivo za potrebe natječaja za ljetne prakse FER-a.

 

Samostalno sam pronašao praksu u poduzeću. Na koji način se mogu uključiti u program ljetnih praksi FER-a?

U program se možete uključiti ako zadovoljavate uvjete (student prve godine diplomskog studija na FER-u) prijavom putem informacijskog sustava kao i svi ostali studenti. Bez obzira na prethodni dogovor, u program se mora prijaviti i poduzeće kod kojeg ste pronašli praksu i poziciju ponuditi kao i sva druga poduzeća. Ponuđena pozicija bit će vidljiva svim prijavljenim studentima. Poduzeće će u postupku odabira studenata označiti studenta s kojim se dogovorilo ako to i dalje želi, ali mu se pruža i mogućnost primanja drugih studenata.

 

Kome se mogu obratiti u slučaju dodatnih pitanja ili nepredviđenih okolnosti?

Studenti se za pomoć mogu obratiti svojem koordindatoru prakse profila.


TRAŽILICA