korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
41110
 
NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU LJETNIH PRAKSI FER-A ZA AK. GOD. 2014./15.

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: FER) na temelju Programa o ljetnim praksama FER-a od 18. travnja 2012. i Pravilnika o ljetnim praksama FER-a  od 16. svibnja 2012. raspisuje

 

NATJEČAJ

za sudjelovanje u programu Ljetnih praksi FER-a za ak. god. 2014./2015.

 

 

OPĆI DIO

 

Natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva u poduzećima na području Republike Hrvatske. U program se mogu uključiti studenti prve godine diplomskog studija. Studenti se u program uključuju dobrovoljno, prijavom na natječaj. Prakse se organiziraju nakon završetka ljetnih ispitnih rokova do početka iduće akademske godine. Trajanje prakse je od tri do šest tjedana. Studenti za odrađenu praksu dobivaju 4 ECTS boda temeljem izvannastavne aktivnosti.

 

ROKOVI

 

 9.4.-20.5.2015.

Prijava poduzeća i definiranje pozicija

 21.5.-27.5.2015.

Prijava studenata i iskazivanje interesa za pozicije

28.5.-14.6.2015.

Prvi krug odabira

  12.6.2015.

Prvi krug odabira -> Potvrda poduzeća

  14.6.2015.

Prvi krug odabira -> Potvrda studenata

15.6.-22.6.2015.

Drugi krug odabira

22.6.2015.

Drugi krug odabira -> Potvrda poduzeća

22.6.2015.

Drugi krug odabira -> Potvrda studenata

23.6.2015.

Rezultati natječaja

1.7.-30.9.2015.

Prakse u poduzećima

 

PRIJAVA

 

U program ljetnih praksi prijavljuju se zainteresirani studenti i poduzeća. Studenti i poduzeća prijavljuju se putem informacijskog sustava dostupnog na web stranicama FER-a (www.fer.unizg.hr/prakse).

 

Prijava poduzeća

 

Poduzeće koje se želi uključiti u Program ispunjava pristupnicu na web stranicama FER-a i dobiva korisnički profil u informacijskom sustavu. U svojem profilu poduzeće unosi podatke vezane uz pozicije koje nudi za tekuću akademsku godinu. Za svaku poziciju navode se:

 • naslov i kratki opis teme,
 • kompetencije koje se očekuju od studenta,
 • odgovorna osoba u poduzeću (izravni voditelj),
 • termini obavljanja i trajanje prakse,
 • ostali podaci po ponuđenoj praksi.

Pozicije koje poduzeća ponude u okviru Programa bit će vidljive svim prijavljenim studentima i nastavnicima na FER-u nakon što poduzeće dostavi potpisani okvirni ugovor o suradnji u području ljetnih praksi.

 

Prijava studenata

Studenti se prijavljuju putem informacijskog sustava. U okviru prijave student navodi:

 • osnovne osobne podatke,
 • životopis,
 • pismo interesa,
 • opis stručnih interesa i kompetencija,
 • preporuku mentora (nije obavezna),
 • rang-listu pozicija za koje je zainteresiran (nakon isteka roka za definiranje pozicija od strane poduzeća).

Prijavom na natječaj student prihvaća suglasnost da poduzeća za koja je iskazao interes mogu dobiti podatke koje je naveo u prijavnoj dokumentaciji. Preporuča se da se student konzultira s mentorom prilikom odabira pozicije.

 

REZULTATI NATJEČAJA

 

Prvi krug odabira

 

Nakon isteka roka za prijavu studenata (24. svibnja), poduzećima će biti vidljivi popisi studenata kojima su bili prioritetni odabir. Poduzeća sama odlučuju kojeg studenta žele odabrati na temelju prijavne dokumentacije i eventualnog osobnog kontakta sa studentom. Poduzeća će u informacijskom sustavu odabrati studente za koje su zainteresirani, najkasnije do 5. lipnja. Nakon isteka roka za odabir studenata, studenti koje su odabrala poduzeća moraju potvrditi odabir pozicije (najkasnije do 8. lipnja), čime se završava prvi krug raspoređivanja.

 

 • Rok poduzećima za odabir studenata (prvi krug) -  5. lipnja 2015.
 • Rok studentima za potvrdu prihvaćanja pozicije - 8. lipnja 2015.

 

Drugi krug odabira

 

Raspoređivanje neraspoređenih studenata na nepopunjene pozicije obavlja se prema istom načelu u drugom krugu, pri čemu se automatski generiraju nove liste za pozicije prema interesima studenata iskazanima prilikom prijave. Poduzećima će nove liste biti vidljive 9. lipnja. Nakon drugog kruga završava se postupak raspoređivanja studenata.

 

 • Rok poduzećima za odabir studenata (drugi krug) - 16. lipnja 2015.
 • Rok studentima za potvrdu prihvaćanja pozicije - 18. lipnja 2015.

 

                                                                

PROVEDBA PRAKSE U PODUZEĆU I POSTUPAK NAKON ZAVRŠETKA PRAKSE

 

Svi detalji vezani uz provedbu prakse u poduzeću i postupak izvješćivanja nakon završene prakse regulirani su Pravilnikom i Programom o ljetnim praksama FER-a koji su raspoloživi u posebnom dijelu ovog Natječaja.

 

DODATNE ODREDBE

 

FER s poduzećima koja sudjeluju u programu potpisuje okvirni ugovor o suradnji u području ljetnih praksi. Rok za dostavu potpisanih ugovora za poduzeća koja se po prvi put ove akademske godine uključuju u program je 15. svibnja 2015. na adresu:

 

 

Doc. dr. sc. Hrvoje Džapo
Glavni koordinator Ljetnih praksi
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Uz naznaku: Natječaj za Ljetne prakse FER-a
Unska 3, 10000 Zagreb

 

Predložak ugovora se nalazi u posebnom dijelu Natječaja. Studenti u okviru prijave potvrđuju da su suglasni s elementima okvirnog ugovora kojeg FER potpisuje s poduzećima uključenim u program. Poduzeća sa studentima koje primaju mogu potpisati dodatne ugovore, ali samo ako ti ugovori nisu u suprotnosti s odredbama okvirnog ugovora o suradnji između poduzeća i FER-a.

 

Za koordinaciju aktivnosti na razini Fakulteta zadužen je glavni koordinator ljetnih praksi, dok studente na razini studijskih profila prate koordinatori praksi profila. U slučaju dodatnih pitanja i nejasnoća, studenti i poduzeća mogu se obratiti nadležnim koordinatorima profila ili na e‑mail adresu programa prakse@fer.hr.

 

POSEBNI DIO

Posebni dio ovog Natječaja sadrži:

 1. Program ljetnih praksi FER-a
 2. Pravilnik o ljetnim praksama FER-a
 3. Okvirni ugovor o suradnji između FER-a i poduzeća
 4. Popis koordinatora profila

 


TRAŽILICA