Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
68497
 
POPIS PREDMETA
Predmet kratica matični zavod
[34367] Adaptivno i robusno upravljanje aru_a ZARI
[86444] Akustika prostora akupro_a ZEA
[34320] Alarmni sustavi alasus ZARI
[86445] Alati za razvoj digitalnih sustava azrds ZESOI
[21008] Algoritmi i strukture podataka asp ZPR
[127564] Analiza elektroenergetskog sustava aes_a ZVNE
[91822] Analiza i obrada audioinformacija aoa_a ZEA
[104399] Analiza i pretraživanje teksta apt ZEMRIS
[85975] Analiza i projektiranje računalom apr ZEMRIS
[147658] Analiza velikih skupova podataka avsp ZEMRIS
[34559] Analogna i mješovita obrada signala amos ZESOI
[91826] Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi aais_a ZEMRIS
[91829] Antene i propagacija aip_d ZRK
[21010] Arhitektura računala 1 arh1 ZARI
[34277] Arhitektura računala 2 arhrac2 ZEMRIS
[34548] Audiosustavi aud_a ZEA
[34309] Audiotehnika aud ZEA
[86446] Automati sa svojstvom učenja assu_a ZTEL
[35209] Automatizacija električnih postrojenja aep_a ZVNE
[34313] Automatsko upravljanje autupr_a ZARI
[31503] Baze podataka bazepod ZPR
[91614] Biblijska teologija 1 bibteo1 DRUSTV
[86501] Biblijska teologija 2 bibteo2 DRUSTV
[103777] Bioinformatika bio ZESOI
[34378] Biomedicinska informatika bioinf_a ZESOI
[86447] Biomedicinska instrumentacija bioins ZESOI
[86448] Biomedicinski signali i sustavi bmsis ZESOI
[34465] Brze komunikacijske mreže bkm ZTEL
[34500] Daljinska istraživanja i radiometrija dir ZRK
[34555] Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti djts ZPM
[34483] Digitalna audiotehnika digaud_a ZEA
[19674] Digitalna logika diglog ZEMRIS
[86450] Digitalna obrada govora dog_a ZESOI
[127250] Digitalna obrada i analiza slike doas ZESOI
[34397] Digitalna obradba signala dos_b ZESOI
[34549] Digitalni mikroelektronički sklopovi dms_a ZEMRIS
[127427] Digitalni radiodifuzijski sustavi drs_a ZRK
[34322] Digitalni video digvid ZRK
[91830] Dijagnostika i monitoring strojeva i pogona dmsp ZESA
[70072] Dijagnostika kvarova u električnim krugovima dkuek ZOEM
[91831] Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava dres ZVNE
[127430] Dinamika industrijskih sustava dis_e ZESA
[46404] Diplomski projekt pro_o
[46414] Diplomski projekt pro_e
[46409] Diplomski projekt pro_n
[46402] Diplomski projekt pro_j
[46413] Diplomski projekt pro_m
[46410] Diplomski projekt pro_f
[46411] Diplomski projekt pro_h
[46408] Diplomski projekt pro_k
[46407] Diplomski projekt pro_g
[46406] Diplomski projekt pro_l
[46412] Diplomski projekt pro_i
[57483] Diplomski rad diprad_d
[57479] Diplomski rad diprad_a
[57487] Diplomski rad diprad_h
[57485] Diplomski rad diprad_f
[57480] Diplomski rad diprad_b
[57489] Diplomski rad diprad_j
[57488] Diplomski rad diprad_i
[57478] Diplomski rad diprad
[57484] Diplomski rad diprad_e
[57481] Diplomski rad diprad_c
[57486] Diplomski rad diprad_g
[45984] Diplomski seminar sem_i
[45988] Diplomski seminar sem_d
[45963] Diplomski seminar sem_e
[45977] Diplomski seminar sem_g
[45973] Diplomski seminar sem_l
[45954] Diplomski seminar sem_f
[45985] Diplomski seminar sem_k
[45982] Diplomski seminar sem_b
[45987] Diplomski seminar sem_c
[45983] Diplomski seminar sem_j
[45989] Diplomski seminar sem_h
[90094] Diskontna matematika 1 dismat1 ZPM
[90095] Diskontna matematika 2 dismat2 ZPM
[34556] Diskretna matematika dismat_a ZPM
[46421] Dizajniranje organizacije dizorg DRUSTV
[86454] Djelovanje i zaštita od zračenja dzoz_a ZPF
[127206] Društvene mreže drumre ZTEL
[46417] Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije darpk DRUSTV
[155250] Duboko učenje dubuce ZEMRIS
[72547] Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava eers ZRK
[86456] Ekonomija u energetici eue ZVNE
[34371] Ekspertni sustavi ekssus ZEMRIS
[72538] Ekstremalna kombinatorika ekskom ZPM
[127413] Elektrane ele ZVNE
[91833] Električna postrojenja elepos ZVNE
[34325] Električna rasvjeta eleras ZVNE
[86458] Električni aktuatori eleakt ZESA
[31489] Električni krugovi elekru ZESOI
[34303] Elektroakustika ele_b ZEA
[34443] Elektroenergetske mreže elemre_a ZVNE
[86459] Elektromagnetska polja elepolj ZOEM
[127433] Elektromehaničke i električne pretvorbe eep_b ZESA
[86461] Elektromehanički sustavi elesus ZESA
[90096] Elektromehanika ele_e ZOEM
[91616] Elektromotorni pogoni elepog_b ZESA
[34521] Elektronička instrumentacija eleins_a ZESOI
[86463] Elektronička mjerenja i komponente emk_a ZESOI
[83117] Elektroničke komunikacije elekom ZRK
[91841] Elektronika 1 ele1 ZEMRIS
[141451] Elektronika 1R ele1r ZEMRIS
[34299] Elektronika 2 el2_a ZEMRIS
[34425] Elektrotehnička mjerenja elemje ZOEM
[34296] Elementi sustava automatizacije esa ZARI
[34426] Energetika, okoliš i održivi razvoj eoor ZVNE
[127405] Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a eemie_a ZVNE
[127408] Energijske pretvorbe enepre_a ZVNE
[86466] Energijske tehnologije eneteh ZVNE
[93049] Engleski jezik u inženjerskoj praksi ejuip DRUSTV
[34327] Ergonomija u računarstvu eur ZPR
[68986] Financijska matematika finmat ZPM
[21006] Fizika 1 fiz1 ZPF
[31487] Fizika 2 fiz2 ZPF
[141452] Fizika 2R fiz2r ZPF
[86467] Fizika lasera fizlas_a ZPF
[34565] Fizika materijala fizmat_a ZPF
[34401] Formalne metode u oblikovanju sustava fmuos ZEMRIS
[34478] Fotoničke komunikacijske tehnologije fkt_a ZTEL
[34458] Fotoničke telekomunikacijske mreže ftm ZTEL
[34557] Fourierova analiza fouan ZPM
[127415] Geoinformacijski sustavi geosus_c ZVNE
[35211] Geoprostorne baze podataka gbp ZPR
[127411] Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost geeu_a ZVNE
[72561] Heurističke metode optimizacija hmo ZTEL
[57262] Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi hjuip DRUSTV
[34288] Informacija, logika i jezici ilj_a ZTEL
[34457] Informacijske mreže infmre_a ZTEL
[127458] Informatičko pravo infpra_a DRUSTV
[86468] Inovativni elektromagnetski sustavi ies ZRK
[34529] Integracija na razini sustava (SoC) inrss ZEMRIS
[34328] Integracija računala i telefonije irt_a ZTEL
[34545] Inteligentni multiagentski sustavi ims ZEMRIS
[34381] Inteligentni sustavi upravljanja isu ZARI
[127424] Interakcija čovjeka i računala icr_b ZEMRIS
[34287] Interaktivna računalna grafika irg ZEMRIS
[104310] Interaktivni simulacijski sustavi iss ZESA
[41251] Inženjerska ekonomika inzeko ZOEM
[46418] Istraživanja, publikacije i odgovornost u znanosti ipouz DRUSTV
[86469] Izvori napajanja elektroničkih uređaja ineu ZESOI
[34330] Javna pokretna mreža jpm ZTEL
[89912] Kineski jezik 1 kinjez1 ZPM
[89918] Kineski jezik 2 kinjez2 ZPM
[34552] Kompleksna analiza koman ZPM
[34272] Komunikacijske mreže kommre ZTEL
[34396] Komunikacijski protokoli kompro_a ZTEL
[127420] Konkurentno programiranje konpro_b ZTEL
[34308] Konstrukcija elektroničkih uređaja keu ZESOI
[127201] Kreativni laboratorij krelab ZESOI
[34511] Kvaliteta opskrbe električnom energijom koee ZVNE
[86470] Kvaliteta zvuka u radiodifuziji kzur ZEA
[34566] Kvantna računala kvarac ZPF
[35226] Laboratorij automatike 1 labaut1 ZARI
[35227] Laboratorij automatike 2 labaut2 ZARI
[35230] Laboratorij elektroenergetike 1 labene1 ZVNE
[35231] Laboratorij elektroenergetike 2 labene2 ZVNE
[35232] Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1 leri1 ZESOI
[35233] Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 2 leri2 ZESOI
[35234] Laboratorij elektronike 1 labele1 ZRK
[35235] Laboratorij elektronike 2 labele2 ZRK
[35228] Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 1 lest1 ZESA
[35229] Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 2 lest2 ZESA
[86471] Laboratorij i vještine - Autocad autocad ZESA
[91611] Laboratorij i vještine - matematika na računalu lvmnr ZPM
[104307] Laboratorij i vještine - Matlab lvm ZARI
[35236] Laboratorij iz obrade informacija 1 lioi1 ZESOI
[35237] Laboratorij iz obrade informacija 2 lioi2 ZESOI
[35238] Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 1 lpiis1 ZPR
[35239] Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 2 lpiis2 ZPR
[86473] Laboratorij računalnog inženjerstva 1 lri1 ZARI
[35223] Laboratorij računalnog inženjerstva 2 lri2 ZEMRIS
[35224] Laboratorij računarske znanosti 1 lrz1 ZEMRIS
[35225] Laboratorij računarske znanosti 2 lrz2 ZEMRIS
[35242] Laboratorij radiokomunikacijskih tehnologija 1 lrt1 ZRK
[35243] Laboratorij radiokomunikacijskih tehnologija 2 lrt2 ZRK
[35240] Laboratorij telekomunikacija i informatike 1 lti1 ZTEL
[35241] Laboratorij telekomunikacija i informatike 2 lti2 ZTEL
[69393] LabVIEW labview ZOEM
[34563] Linearna algebra linalg ZPM
[34332] Lokalne mreže lokmre ZTEL
[61648] Matematička logika i izračunljivost mli ZPM
[91612] Matematičko modeliranje računalom mmr ZPM
[86475] Matematika 1 mat1 ZPM
[86476] Matematika 2 mat2 ZPM
[86477] Matematika 3E mat3 ZPM
[88206] Matematika 3R mat3r ZPM
[34428] Materijali u elektrotehničkim proizvodima muep ZESA
[34383] Mehatronički sustavi mehsus_a ZESA
[34520] Memorijski sustavi memsus_a ZEMRIS
[21012] Menadžment u inženjerstvu mui ZOEM
[34433] Metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti mppr ZVNE
[34564] Mikroelektroničke komponente mikkom_a ZEMRIS
[86479] Mikrovalna elektronika mikel_a ZRK
[127434] Mjerenja u tehnološkim procesima mutp_a ZOEM
[34333] Mjerenje i analiza potrošnje energije mape ZVNE
[127435] Mjerna tehnika mjeteh_a ZOEM
[34334] Mjerne metode mjemet ZOEM
[127565] Mobilna robotika mobrob_b ZARI
[34312] Mobilne komunikacije mobkom_a ZRK
[34453] Mobilni Internet mobint ZRK
[34497] Modeliranje i simulacija pogona elektroenergetskog sustava mspes ZVNE
[34376] Modeliranje i simuliranje sustava mss ZARI
[90097] Moderna fizika i primjene u elektrotehnici mfpue ZPF
[34340] Moderne metode fizike u elektrotehnici i informacijskoj tehnologiji mmfueit ZPF
[34335] Mrežno programiranje mrepro ZTEL
[34427] Multimedijske arhitekture i sustavi mas ZARI
[86482] Multimedijske tehnologije multeh ZESOI
[34546] Multisenzorski sustavi i lokomocija msl_a ZESOI
[34489] Nadzemni vodovi i kabeli nvk ZVNE
[34409] Nadzor i daljinsko upravljanje elektroenergetskog sustava ndues ZVNE
[34445] Napajanje električne vuče nev ZVNE
[34412] Napredne metode digitalne obrade signala nmdos_a ZESOI
[34512] Napredne mreže računala nmr ZEMRIS
[34395] Napredni algoritmi i strukture podataka nasp ZPR
[86483] Napredni LabVIEW naplab ZOEM
[34539] Napredni modeli i baze podataka nmbp ZPR
[34513] Napredni operacijski sustavi nos ZEMRIS
[127249] Napredni postupci u projektiranju analognih integriranih sklopova npupais ZEMRIS
[86484] Napredno korištenje operacijskog sustava Linux nkosl ZEMRIS
[127248] Natjecanje u izradi aplikacija za pokretne uređaje nuiazpu ZTEL
[65973] Natjecateljsko programiranje natpro ZEMRIS
[34475] Neizrazito, evolucijsko i neuro računarstvo nenr ZEMRIS
[34366] Nelinearni sustavi upravljanja nsu ZARI
[127251] Neuronske mreže neumre_b ZESOI
[35245] Niskonaponske mreže i instalacije nmi ZVNE
[86485] Nuklearna sigurnost nuksig ZVNE
[34482] Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali ngcrm ZPF
[86486] Nuklearno inženjerstvo nukinz ZVNE
[34553] Numerička matematika nummat_a ZPM
[34487] Numerički postupci u elektroenergetici npue_a ZVNE
[34494] Numerički postupci u elektromagnetizmu npue ZOEM
[34454] Objektno oblikovanje objobl ZPR
[127225] Objektno orijentirano programiranje oopj ZTEL
[34269] Oblikovanje programske potpore opp ZEMRIS
[86487] Oblikovni obrasci u programiranju ooup ZEMRIS
[86488] Obnovljivi izvori i napredne tehnologije oint ZVNE
[34477] Obrada prirodnog jezika opj_a ZOEM
[86489] Obrada signala u komunikacijama osuk ZESOI
[34278] Obradba informacija obrinf ZESOI
[104313] Obrambeni sustavi i tehnologije ost ZESA
[86490] Održavanje elektroenergetskog sustava oes ZVNE
[34275] Okoliš i održivi razvoj eor ZVNE
[34384] Operacijska istraživanja opeist_a ZPR
[31501] Operacijski sustavi os ZEMRIS
[127438] Operacijski sustavi za ugrađena računala oszur ZEMRIS
[86491] Optičke mreže optmre ZRK
[86492] Optički komunikacijski sustavi oks_a ZRK
[46419] Organizacijska psihologija orgpsi_a DRUSTV
[91613] Osnove elektromotornih pogona oep ZESA
[86493] Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije oemi ZESOI
[86494] Osnove elektrotehnike osnele ZOEM
[70068] Osnove fizike plazme ofp ZPF
[34341] Osnove inteligentnog upravljanja oiu ZARI
[58312] Osnove izrade PHP aplikacija oipa ZEMRIS
[86495] Osnove korištenja operacijskog sustava Linux okosl ZEMRIS
[34343] Osnove mehatronike osnmeh_a ZESA
[86496] Osnove nuklearne fizike onf ZPF
[164418] Osnove poslovnih informacijskih sustava opis
[38047] Osnove programskog jezika Java opjj ZEMRIS
[147661] Osnove programskog jezika R opjr ZTEL
[122825] Osnove programskog jezika Scala opjs ZEMRIS
[34364] Osnove robotike osnrob_a ZARI
[71794] Osnove snimanja i obrade glazbe osog ZEA
[34345] Osnove virtualnih okruženja ovo_a ZTEL
[34286] Otvoreno računarstvo or ZARI
[91851] Ozvučenje ozv_a ZEA
[34524] Paralelno programiranje parpro ZEMRIS
[34468] Planiranje mobilnih sustava pms_a ZRK
[86499] Planiranje pogona elektroenergetskog sustava ppes ZVNE
[95134] Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju pjptokupo ZEMRIS
[46420] Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama piuvt ZESOI
[127421] Pokretljivost u mrežama pum_d ZTEL
[127422] Pokretni programski agenti ppa_b ZTEL
[34414] Poslovna inteligencija posint ZPR
[86500] Posrednici umreženih sustava pus ZEMRIS
[34505] Pouzdanost računalnih sustava prs ZEMRIS
[34459] Pouzdanost telekomunikacijske mreže ptm ZTEL
[34344] Praktikum automatizacije praaut ZARI
[34346] Praktikum robotike prarob ZARI
[34347] Praktikum učinske elektronike pue ZESA
[86502] Praktikum upravljanja električnim strojevima pues ZESA
[57260] Pravo društava kapitala Europske unije pdkeu DRUSTV
[127417] Predviđanje i marketing telekomunikacijskih usluga pmtu_a ZTEL
[86594] Prenaponska zaštita prezas ZVNE
[86504] Prevođenje programskih jezika ppj_a ZEMRIS
[34348] Prijelazne pojave i elektromagnetska kompatibilnost ppek ZVNE
[127563] Prijenos i razdjela električne energije pree_a ZVNE
[34474] Prijenos podataka pripod_a ZTEL
[86506] Prijenos topline i mase ptm_a ZVNE
[91853] Prijenos zvuka prizvu_a ZEA
[86507] Primijenjeni elektromagnetizam priele ZRK
[34373] Procesna automatizacija proaut ZARI
[35244] Procesna mjerenja i dijagnostika u energetici pmdue ZVNE
[35217] Procjene rizika proriz ZVNE
[91854] Profesionalni tonfrekvencijski uređaji ptu_b ZEA
[19676] Programiranje i programsko inženjerstvo ppi ZPR
[127252] Programiranje u Haskellu puh ZEMRIS
[127101] Programiranje za Robotski operacijski sustav pzros ZARI
[86508] Programska potpora industrijskih ugradbenih sustava ppius ZESOI
[34282] Programske paradigme i jezici ppj_b ZPR
[37833] Projekt pro_b
[37832] Projekt pro_a
[37831] Projekt pro_aa
[37835] Projekt pro_d
[37834] Projekt pro_c
[37544] Projekt iz programske potpore pipp_b
[37548] Projekt iz programske potpore pipp_c
[37541] Projekt iz programske potpore pipp_d
[37547] Projekt iz programske potpore pipp_a
[36696] Projekt iz programske potpore pipp
[34508] Projektiranje digitalnih sustava pds_a ZEMRIS
[34350] Projektiranje električnih postrojenja pep ZVNE
[86510] Projektiranje i automatizacija industrijskih postrojenja paip ZESA
[155581] Projektiranje i simulacija elektroničkih uređaja korištenjem programskih paketa Mentor Graphics pseukppmg
[86511] Projektiranje proizvodnih sustava pps ZARI
[34569] Projektiranje radiofrekvencijskih i mikrovalnih integriranih sklopova prmis ZRK
[127431] Projektiranje u elektrostrojarstvu pue_a ZESA
[86513] Projektiranje ugradbenih računalnih sustava purs_a ZESOI
[34418] Računala i procesi rip_a ZARI
[86515] Računalna animacija racani_a ZEMRIS
[139971] Računalna forenzika racfor ZPR
[86516] Računalna grafika racgra_a ZEMRIS
[34351] Računalne metode u modernoj fizici rmumf ZPF
[34416] Računalni vid racvid ZEMRIS
[34297] Računalno upravljanje sustavima rus ZARI
[34352] Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja rppeu ZESOI
[86518] Računarstvo zasnovano na uslugama rznu ZEMRIS
[34498] Radarski sustavi radsus_b ZRK
[127425] Radijske pristupne mreže rpm_a ZRK
[127428] Radiofrekvencijska i mikrovalna mjerenja rmm_a ZRK
[35215] Radiofrekvencijska pojačala radpoj ZRK
[86520] Radiofrekvencijski sustavi radsus_a ZRK
[34353] Radionavigacija rad ZRK
[147660] Raspodijeljena obrada velike količine podataka rovkp ZTEL
[86521] Raspodijeljeni razvoj programske potpore rrpp ZARI
[34456] Raspodijeljeni sustavi rassus ZTEL
[34404] Raspoznavanje uzoraka rasuzo_a ZEMRIS
[86522] Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja rmdp_a ZVNE
[132841] Razvoj aplikacija u programskom jeziku C# raupjc ZPR
[34423] Razvoj elektrotehničkih proizvoda rep_a ZESA
[34547] Razvoj informacijskih sustava ris ZPR
[34283] Razvoj primijenjene programske potpore rppp ZPR
[127423] Razvoj telekomunikacijske programske podrške rtpp_a ZTEL
[91617] Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android ruazosa ZTEL
[79087] Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi ropaeruj ZEMRIS
[127426] Satelitske komunikacijske tehnologije skt_a ZRK
[31498] Seminar sem_a
[31505] Seminar sem_m
[86523] Senzorske tehnologije senteh ZESOI
[31494] Signali i sustavi sis2 ZESOI
[127418] Sigurnost u Internetu sui ZTEL
[86524] Sinkroni strojevi i uzbudni sustavi ssus ZESA
[34365] Sinteza linearnih sustava upravljanja slsu ZARI
[86525] Sklopni i zaštitni uređaji szu ZESA
[86526] Skriptni jezici skrjez ZEMRIS
[34406] Slučajni procesi u sustavima spus_a ZESOI
[86527] Specijalni sustavi zaštite ssz ZVNE
[140045] Spremnici energije sprene ZVNE
[155246] Statistička analiza podataka sap ZPM
[34567] Stohastički procesi stopro_a ZPM
[103973] Strojno učenje su ZEMRIS
[34462] Sustavi baza podataka sbp ZPR
[86528] Sustavi s diskretnim događajima ssdd ZARI
[69340] Sustavi s umreženim senzorima ssus_a ZESOI
[34535] Sustavi za praćenje i vođenje procesa szpvp ZESOI
[86529] Sustavi za rad u stvarnom vremenu szrusv ZEMRIS
[69392] Šah sah ZRK
[34388] Tehnička mehanika tehmeh ZESA
[34355] Tehnička normizacija i legislativa tnl ZRK
[86530] Tehnika visokog napona tvn_a ZVNE
[91856] Tehnologija optičkih komunikacija tok_a ZRK
[127185] Tehnologija u medicini tum ZESOI
[127436] Tehnologije elektroničkog poslovanja tep_b ZOEM
[34290] Telekomunikacijski sustavi i mreže tsm ZTEL
[86532] Teorija električnih strojeva i transformatora test ZESA
[34363] Teorija estimacije teoest ZARI
[34560] Teorija grafova teogra_a ZPM
[34315] Teorija informacije teoinf_a ZTEL
[86533] Teorija mjerenja teomje ZOEM
[34460] Teorija prometa teopro_a ZTEL
[21013] Tjelesna i zdravstvena kultura 1 tzk1 ZESA
[21015] Tjelesna i zdravstvena kultura 2 tzk2 ZESA
[31492] Tjelesna i zdravstvena kultura 3 tzk3 ZESA
[31499] Tjelesna i zdravstvena kultura 4 tzk4 ZESA
[34294] Trgovačko pravo trgpra DRUSTV
[86534] Tržište električne energije tee_a ZVNE
[34575] Učinska elektronika uciel ZESA
[86535] Ugradbeni računalni sustavi urs ZESOI
[34285] Umjetna inteligencija umjint ZEMRIS
[127419] Umrežavanje sadržaja umrsad_a ZTEL
[127429] Upravljanje elektromotornim pogonima uep ZESA
[31490] Upravljanje kakvoćom uka ZOEM
[141454] Upravljanje kakvoćom R ukar ZOEM
[34469] Upravljanje mrežom i uslugama umu ZTEL
[34455] Upravljanje podacima uprpod_a ZOEM
[34431] Upravljanje projektima uprpro_a ZTEL
[34387] Upravljanje rizikom uprriz ZVNE
[34386] Upravljanje robotskim sustavima urs_a ZARI
[34394] Upravljanje učinskim pretvaračima uup ZESA
[155248] Upravljanje velikim prostornim i prostorno-vremenskim podatcima uvppp ZPR
[54600] Uvod u bridž bridz DRUSTV
[137274] Uvod u fiziku uuf ZPF
[34561] Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere uumtkzi_a ZPM
[86536] Uvod u mjeriteljstvo uum ZOEM
[83934] Uvod u nanoznanost uun ZPF
[34358] Uvod u raspoznavanje uzoraka uuru ZEMRIS
[86537] Uvod u teoriju računarstva utrz ZEMRIS
[81678] Uvod u upravljanje znanjem uuuz ZPF
[34410] Videokomunikacijske tehnologije vidteh ZRK
[86538] Virtualna okruženja virokr_a ZTEL
[34551] Visokofrekvencijska elektronika visel_a ZRK
[34403] Višemedijske komunikacije viskom_a ZTEL
[34289] Višemedijske usluge visusl ZTEL
[86539] Vjerojatnost i statistika vjesta ZPM
[19678] Vještine komuniciranja vjekom ZESOI
[34573] VLSI tehnologija vlsteh ZEMRIS
[57256] Vođenje elektroenergetske mreže vem ZVNE
[34380] Vođenje i upravljanje plovilima vup ZARI
[155582] Xamarin.Forms - razvoj višeplatformskih nativnih mobilnih aplikacija xrvnma
[86540] Zaštita elektroenergetskog sustava zes ZVNE
[34430] Zaštita i sigurnost informacijskih sustava zsis_a ZPR
[75119] Zaštita komunikacijskih sustava od elektromagnetskih smetnji zksoes ZRK
[34317] Završni rad zavrad_j
[41431] Završni rad zavrad_b
[41432] Završni rad zavrad_i
[41430] Završni rad zavrad_c
[41424] Završni rad zavrad_g
[41426] Završni rad zavrad_f
[41433] Završni rad zavrad_h
[41428] Završni rad zavrad_e
[41423] Završni rad zavrad_a
[41429] Završni rad zavrad_d
[91857] Zvuk i okoliš zio_a ZEA
[91858] Zvuk i računala zir_a ZEA
TRAŽILICA