korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
46348
 
POPIS PREDMETA
Predmet
[34367] Adaptivno i robusno upravljanje
[86444] Akustika prostora
[34320] Alarmni sustavi
[86445] Alati za razvoj digitalnih sustava
[21008] Algoritmi i strukture podataka
[127564] Analiza elektroenergetskog sustava
[91822] Analiza i obrada audioinformacija
[104399] Analiza i pretraživanje teksta
[85975] Analiza i projektiranje računalom
[34559] Analogna i mješovita obrada signala
[91826] Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi
[91829] Antene i propagacija
[21010] Arhitektura računala 1
[34277] Arhitektura računala 2
[34548] Audiosustavi
[34309] Audiotehnika
[86446] Automati sa svojstvom učenja
[35209] Automatizacija električnih postrojenja
[34313] Automatsko upravljanje
[31503] Baze podataka
[91614] Biblijska teologija 1
[86501] Biblijska teologija 2
[103777] Bioinformatika
[34378] Biomedicinska informatika
[86447] Biomedicinska instrumentacija
[86448] Biomedicinski signali i sustavi
[34465] Brze komunikacijske mreže
[34500] Daljinska istraživanja i radiometrija
[34555] Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti
[34483] Digitalna audiotehnika
[19674] Digitalna logika
[86450] Digitalna obrada govora
[127250] Digitalna obrada i analiza slike
[34397] Digitalna obradba signala
[34549] Digitalni mikroelektronički sklopovi
[127427] Digitalni radiodifuzijski sustavi
[34322] Digitalni video
[91830] Dijagnostika i monitoring strojeva i pogona
[70072] Dijagnostika kvarova u električnim krugovima
[91831] Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava
[127430] Dinamika industrijskih sustava
[46404] Diplomski projekt
[46408] Diplomski projekt
[46402] Diplomski projekt
[46412] Diplomski projekt
[46411] Diplomski projekt
[46407] Diplomski projekt
[46410] Diplomski projekt
[46414] Diplomski projekt
[46406] Diplomski projekt
[46413] Diplomski projekt
[46409] Diplomski projekt
[57484] Diplomski rad
[57487] Diplomski rad
[57488] Diplomski rad
[57489] Diplomski rad
[57486] Diplomski rad
[57478] Diplomski rad
[57483] Diplomski rad
[57479] Diplomski rad
[57481] Diplomski rad
[57480] Diplomski rad
[57485] Diplomski rad
[45983] Diplomski seminar
[45985] Diplomski seminar
[45973] Diplomski seminar
[45982] Diplomski seminar
[45987] Diplomski seminar
[45988] Diplomski seminar
[45963] Diplomski seminar
[45954] Diplomski seminar
[45977] Diplomski seminar
[45989] Diplomski seminar
[45984] Diplomski seminar
[90094] Diskontna matematika 1
[90095] Diskontna matematika 2
[34556] Diskretna matematika
[46421] Dizajniranje organizacije
[86454] Djelovanje i zaštita od zračenja
[127206] Društvene mreže
[46417] Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije
[72547] Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava
[86456] Ekonomija u energetici
[34371] Ekspertni sustavi
[72538] Ekstremalna kombinatorika
[127413] Elektrane
[91833] Električna postrojenja
[34325] Električna rasvjeta
[86458] Električni aktuatori
[31489] Električni krugovi
[34303] Elektroakustika
[34443] Elektroenergetske mreže
[86459] Elektromagnetska polja
[127433] Elektromehaničke i električne pretvorbe
[86461] Elektromehanički sustavi
[90096] Elektromehanika
[91616] Elektromotorni pogoni
[34521] Elektronička instrumentacija
[86463] Elektronička mjerenja i komponente
[83117] Elektroničke komunikacije
[91841] Elektronika 1
[34299] Elektronika 2
[34425] Elektrotehnička mjerenja
[125806] Elementarna matematika
[34296] Elementi sustava automatizacije
[34426] Energetika, okoliš i održivi razvoj
[127405] Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a
[127408] Energijske pretvorbe
[86466] Energijske tehnologije
[93049] Engleski jezik u inženjerskoj praksi
[34327] Ergonomija u računarstvu
[68986] Financijska matematika
[21006] Fizika 1
[31487] Fizika 2
[86467] Fizika lasera
[34565] Fizika materijala
[34401] Formalne metode u oblikovanju sustava
[34478] Fotoničke komunikacijske tehnologije
[34458] Fotoničke telekomunikacijske mreže
[34557] Fourierova analiza
[127415] Geoinformacijski sustavi
[35211] Geoprostorne baze podataka
[127411] Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost
[91850] Govorna i glazbena akustika
[72561] Heurističke metode optimizacija
[57262] Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi
[34288] Informacija, logika i jezici
[34457] Informacijske mreže
[127458] Informatičko pravo
[86468] Inovativni elektromagnetski sustavi
[34529] Integracija na razini sustava (SoC)
[34328] Integracija računala i telefonije
[34545] Inteligentni multiagentski sustavi
[34381] Inteligentni sustavi upravljanja
[127424] Interakcija čovjeka i računala
[34287] Interaktivna računalna grafika
[104310] Interaktivni simulacijski sustavi
[41251] Inženjerska ekonomika
[46418] Istraživanja, publikacije i odgovornost u znanosti
[86469] Izvori napajanja elektroničkih uređaja
[34330] Javna pokretna mreža
[34492] Kabelske mreže za interaktivne komunikacije
[89912] Kineski jezik 1
[89918] Kineski jezik 2
[34552] Kompleksna analiza
[72584] Komunikacijska akustika
[34272] Komunikacijske mreže
[34396] Komunikacijski protokoli
[127420] Konkurentno programiranje
[34308] Konstrukcija elektroničkih uređaja
[127201] Kreativni laboratorij
[34511] Kvaliteta opskrbe električnom energijom
[86470] Kvaliteta zvuka u radiodifuziji
[34566] Kvantna računala
[35226] Laboratorij automatike 1
[35227] Laboratorij automatike 2
[35230] Laboratorij elektroenergetike 1
[35231] Laboratorij elektroenergetike 2
[35232] Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1
[35233] Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 2
[35234] Laboratorij elektronike 1
[35235] Laboratorij elektronike 2
[35228] Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 1
[35229] Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 2
[86471] Laboratorij i vještine - Autocad
[91611] Laboratorij i vještine - matematika na računalu
[104307] Laboratorij i vještine - Matlab
[91618] Laboratorij i vještine - Primjena CAD programa u tehničkom projektiranju
[35236] Laboratorij iz obrade informacija 1
[35237] Laboratorij iz obrade informacija 2
[35238] Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 1
[35239] Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 2
[86473] Laboratorij računalnog inženjerstva 1
[35223] Laboratorij računalnog inženjerstva 2
[35224] Laboratorij računarske znanosti 1
[35225] Laboratorij računarske znanosti 2
[35242] Laboratorij radiokomunikacijskih tehnologija 1
[35243] Laboratorij radiokomunikacijskih tehnologija 2
[35240] Laboratorij telekomunikacija i informatike 1
[35241] Laboratorij telekomunikacija i informatike 2
[69393] LabVIEW
[34563] Linearna algebra
[34332] Lokalne mreže
[61648] Matematička logika i izračunljivost
[91612] Matematičko modeliranje računalom
[86475] Matematika 1
[86476] Matematika 2
[86477] Matematika 3E
[88206] Matematika 3R
[34428] Materijali u elektrotehničkim proizvodima
[34383] Mehatronički sustavi
[34520] Memorijski sustavi
[21012] Menadžment u inženjerstvu
[34433] Metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti
[34564] Mikroelektroničke komponente
[86479] Mikrovalna elektronika
[127434] Mjerenja u tehnološkim procesima
[34333] Mjerenje i analiza potrošnje energije
[127435] Mjerna tehnika
[34334] Mjerne metode
[127565] Mobilna robotika
[34312] Mobilne komunikacije
[34453] Mobilni Internet
[34497] Modeliranje i simulacija pogona elektroenergetskog sustava
[34376] Modeliranje i simuliranje sustava
[90097] Moderna fizika i primjene u elektrotehnici
[34340] Moderne metode fizike u elektrotehnici i informacijskoj tehnologiji
[34335] Mrežno programiranje
[34427] Multimedijske arhitekture i sustavi
[86482] Multimedijske tehnologije
[34546] Multisenzorski sustavi i lokomocija
[34489] Nadzemni vodovi i kabeli
[34409] Nadzor i daljinsko upravljanje elektroenergetskog sustava
[34445] Napajanje električne vuče
[34412] Napredne metode digitalne obrade signala
[34512] Napredne mreže računala
[34395] Napredni algoritmi i strukture podataka
[86483] Napredni LabVIEW
[34539] Napredni modeli i baze podataka
[34513] Napredni operacijski sustavi
[127249] Napredni postupci u projektiranju analognih integriranih sklopova
[86484] Napredno korištenje operacijskog sustava Linux
[127248] Natjecanje u izradi aplikacija za pokretne uređaje
[65973] Natjecateljsko programiranje
[34475] Neizrazito, evolucijsko i neuro računarstvo
[34366] Nelinearni sustavi upravljanja
[127251] Neuronske mreže
[35245] Niskonaponske mreže i instalacije
[86485] Nuklearna sigurnost
[34482] Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali
[86486] Nuklearno inženjerstvo
[34553] Numerička matematika
[34487] Numerički postupci u elektroenergetici
[34494] Numerički postupci u elektromagnetizmu
[34454] Objektno oblikovanje
[127225] Objektno orijentirano programiranje
[34269] Oblikovanje programske potpore
[86487] Oblikovni obrasci u programiranju
[86488] Obnovljivi izvori i napredne tehnologije
[34477] Obrada prirodnog jezika
[86489] Obrada signala u komunikacijama
[34278] Obradba informacija
[104313] Obrambeni sustavi i tehnologije
[86490] Održavanje elektroenergetskog sustava
[34275] Okoliš i održivi razvoj
[34384] Operacijska istraživanja
[31501] Operacijski sustavi
[127438] Operacijski sustavi za ugrađena računala
[86491] Optičke mreže
[86492] Optički komunikacijski sustavi
[46419] Organizacijska psihologija
[91613] Osnove elektromotornih pogona
[86493] Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije
[86494] Osnove elektrotehnike
[70068] Osnove fizike plazme
[34341] Osnove inteligentnog upravljanja
[58312] Osnove izrade PHP aplikacija
[86495] Osnove korištenja operacijskog sustava Linux
[34343] Osnove mehatronike
[86496] Osnove nuklearne fizike
[38047] Osnove programskog jezika Java
[122825] Osnove programskog jezika Scala
[34364] Osnove robotike
[71794] Osnove snimanja i obrade glazbe
[34345] Osnove virtualnih okruženja
[34286] Otvoreno računarstvo
[91851] Ozvučenje
[34524] Paralelno programiranje
[34468] Planiranje mobilnih sustava
[86499] Planiranje pogona elektroenergetskog sustava
[95134] Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju
[46420] Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama
[127421] Pokretljivost u mrežama
[127422] Pokretni programski agenti
[34414] Poslovna inteligencija
[86500] Posrednici umreženih sustava
[34505] Pouzdanost računalnih sustava
[34459] Pouzdanost telekomunikacijske mreže
[57263] Povijesni tijek hrvatske kulture
[34344] Praktikum automatizacije
[34346] Praktikum robotike
[34347] Praktikum učinske elektronike
[86502] Praktikum upravljanja električnim strojevima
[57260] Pravo društava kapitala Europske unije
[127417] Predviđanje i marketing telekomunikacijskih usluga
[86594] Prenaponska zaštita
[86504] Prevođenje programskih jezika
[34348] Prijelazne pojave i elektromagnetska kompatibilnost
[127563] Prijenos i razdjela električne energije
[34474] Prijenos podataka
[86506] Prijenos topline i mase
[91853] Prijenos zvuka
[86507] Primijenjeni elektromagnetizam
[34373] Procesna automatizacija
[35244] Procesna mjerenja i dijagnostika u energetici
[35217] Procjene rizika
[46422] Produkcija medijskih i multimedijskih projekata
[91854] Profesionalni tonfrekvencijski uređaji
[19676] Programiranje i programsko inženjerstvo
[127252] Programiranje u Haskellu
[127101] Programiranje za Robotski operacijski sustav
[86509] Programska podrška za digitalnu obradu signala
[86508] Programska potpora industrijskih ugradbenih sustava
[34282] Programske paradigme i jezici
[37835] Projekt
[37831] Projekt
[37834] Projekt
[37833] Projekt
[37832] Projekt
[37548] Projekt iz programske potpore
[37544] Projekt iz programske potpore
[37547] Projekt iz programske potpore
[36696] Projekt iz programske potpore
[37541] Projekt iz programske potpore
[34508] Projektiranje digitalnih sustava
[34350] Projektiranje električnih postrojenja
[86510] Projektiranje i automatizacija industrijskih postrojenja
[86511] Projektiranje proizvodnih sustava
[34569] Projektiranje radiofrekvencijskih i mikrovalnih integriranih sklopova
[127431] Projektiranje u elektrostrojarstvu
[86513] Projektiranje ugradbenih računalnih sustava
[34418] Računala i procesi
[86515] Računalna animacija
[139971] Računalna forenzika
[86516] Računalna grafika
[34351] Računalne metode u modernoj fizici
[34416] Računalni vid
[86517] Računalno modeliranje fizioloških sustava
[34297] Računalno upravljanje sustavima
[34352] Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja
[86518] Računarstvo zasnovano na uslugama
[34498] Radarski sustavi
[127425] Radijske pristupne mreže
[127428] Radiofrekvencijska i mikrovalna mjerenja
[35215] Radiofrekvencijska pojačala
[86520] Radiofrekvencijski sustavi
[34353] Radionavigacija
[86521] Raspodijeljeni razvoj programske potpore
[34456] Raspodijeljeni sustavi
[34404] Raspoznavanje uzoraka
[86522] Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja
[132841] Razvoj aplikacija u programskom jeziku C#
[34423] Razvoj elektrotehničkih proizvoda
[34547] Razvoj informacijskih sustava
[34283] Razvoj primijenjene programske potpore
[127423] Razvoj telekomunikacijske programske podrške
[91617] Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android
[79087] Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi
[127426] Satelitske komunikacijske tehnologije
[31505] Seminar
[31498] Seminar
[86523] Senzorske tehnologije
[31494] Signali i sustavi
[127418] Sigurnost u Internetu
[86524] Sinkroni strojevi i uzbudni sustavi
[34365] Sinteza linearnih sustava upravljanja
[86525] Sklopni i zaštitni uređaji
[86526] Skriptni jezici
[34406] Slučajni procesi u sustavima
[86527] Specijalni sustavi zaštite
[140045] Spremnici energije
[34567] Stohastički procesi
[103973] Strojno učenje
[34462] Sustavi baza podataka
[86528] Sustavi s diskretnim događajima
[69340] Sustavi s umreženim senzorima
[34535] Sustavi za praćenje i vođenje procesa
[86529] Sustavi za rad u stvarnom vremenu
[69392] Šah
[34388] Tehnička mehanika
[34355] Tehnička normizacija i legislativa
[86530] Tehnika visokog napona
[91856] Tehnologija optičkih komunikacija
[127185] Tehnologija u medicini
[127436] Tehnologije elektroničkog poslovanja
[34290] Telekomunikacijski sustavi i mreže
[86532] Teorija električnih strojeva i transformatora
[34363] Teorija estimacije
[34560] Teorija grafova
[34315] Teorija informacije
[86533] Teorija mjerenja
[34460] Teorija prometa
[21013] Tjelesna i zdravstvena kultura 1
[21015] Tjelesna i zdravstvena kultura 2
[31492] Tjelesna i zdravstvena kultura 3
[31499] Tjelesna i zdravstvena kultura 4
[34294] Trgovačko pravo
[86534] Tržište električne energije
[34575] Učinska elektronika
[86535] Ugradbeni računalni sustavi
[35221] Ultrazvuk u tehnici i medicini
[34285] Umjetna inteligencija
[127419] Umrežavanje sadržaja
[127429] Upravljanje elektromotornim pogonima
[31490] Upravljanje kakvoćom
[34469] Upravljanje mrežom i uslugama
[34455] Upravljanje podacima
[34431] Upravljanje projektima
[34387] Upravljanje rizikom
[34386] Upravljanje robotskim sustavima
[34394] Upravljanje učinskim pretvaračima
[54600] Uvod u bridž
[137274] Uvod u fiziku
[34561] Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere
[86536] Uvod u mjeriteljstvo
[83934] Uvod u nanoznanost
[34358] Uvod u raspoznavanje uzoraka
[86537] Uvod u teoriju računarstva
[81678] Uvod u upravljanje znanjem
[34410] Videokomunikacijske tehnologije
[86538] Virtualna okruženja
[34551] Visokofrekvencijska elektronika
[34403] Višemedijske komunikacije
[34289] Višemedijske usluge
[86539] Vjerojatnost i statistika
[19678] Vještine komuniciranja
[34573] VLSI tehnologija
[57256] Vođenje elektroenergetske mreže
[34380] Vođenje i upravljanje plovilima
[86540] Zaštita elektroenergetskog sustava
[34430] Zaštita i sigurnost informacijskih sustava
[75119] Zaštita komunikacijskih sustava od elektromagnetskih smetnji
[41423] Završni rad
[41433] Završni rad
[41431] Završni rad
[41429] Završni rad
[41430] Završni rad
[41426] Završni rad
[41432] Završni rad
[41428] Završni rad
[41424] Završni rad
[34317] Završni rad
[91857] Zvuk i okoliš
[91858] Zvuk i računala
TRAŽILICA