korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
37194
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 24.11.2010. u 10:59

CIP je program usmjeren ka održivom razvoju inovativnog malog i srednjeg poduzetništva, koji će biti usklađen s politikom zaštite okoliša, putem korištenja obnovljivih izvora energije, uz mogućnost lakšeg pristupa financijskm oblicima pomoći i učenja na primjerima najbolje prakse principom twinning-a.

Ukupni proračun programa iznosi 3,6 milijardi eura. CIP pomaže razvoju kapaciteta poduzetništva i gospodarstva, s naglaskom na rast i inovaciju, uz korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), tehnologije za zaštitu okoliša i izvora održive i obnovljive energije. CIP kao jedinstven program obuhvaća 9 pojedinačnih programa usmjerenih prema 4 zajednička cilja:

1. Konkuretnost i poduzetništvo
2. Inovacije i eko inovacije
3. Kompetitivno, inovacijsko informacijsko društvo
4. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije


Struktura CIP programa:

I stup

– Poticanje poduzetništva i inovacija (EIP) - 2,170 milijarde eura
Cilj programa je pomoć poduzetništvu u razvoju inovacija na način da osigura malom i srednjem poduzetništvu pristup financijskoj pomoći, posebice u start-up fazi i fazi razvoja poduzeća. Jačat će suradnja između institucija koje financiraju subjekte SME-a. Na području inovacija obuhvatit će projekte i analize koje pokrivaju područje pružanja usluga za podršku inovacijama kao što su clusteri, sektoralno povezivanje, javno-privatno partnerstvo. Kroz ovu komponentu pružat će se pomoć malim i srednjim poduzećima u pronalaženju puta ka jedinstvenom EU tržištu. Detaljnije informacije: ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm

- Eko inovacije - 200 milijuna eura
Kroz fond Eko-inovacije, Europska unija pruža potporu inovativnim proizvodima, uslugama i tehnologijama koje efikasnije koriste naše prirodne resurse i pridonose umanjenju negativnog utjecaja na okoliš od strane zemalja Europske Unije. Sa svojim ciljem premošćivanja prepreka koje se nalaze između znanstvenih istraživanja i tržišne primjene, CIP Eko-inovacije pridonosi implementaciji "Environmental Technologies Action Plan-a" (ETAP)-a.
Detaljnije informacije:ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm

II stup

- Informacijske i komunikacijske tehnologije u Europi (ICT) - 730 milijuna eura
ICT program će obuhvatiti projekte koji će omogućavati jednak pristup informacijskom prostoru u smislu sigurnosti, većeg kapaciteta i infrastrukturne podrške. Biti će usmjeren na stimuliranje novog objedinjenog tržišta elektroničke mreže, medijskog sadržaja i digitalne tehnologije. Detaljnije informacije:ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

III stup

– Inteligentna energija (IEE) - 730 milijuna eura
IEE program je usmjeren na poticanje akcija na području nove i obnovljive energije te unapređenje energetske učinkovitosti. Obuhvatit će specifične mjere jačanja energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja resursa u industriji i građevinarstvu, korištenje energetskih proizvoda, te zakonske propise (SAVE). Akcije će biti usmjerene na promociju izvora obnovljive energije i energetske diverzifikacije (ALTENER) te stimuliranje diverzifikacije goriva i energetske učinkovitosti u transportu (STEER). Detaljnije informacijeec.europa.eu/energy/intelligent/

 

Detaljnije informacije o programu potražite na službenoj stranici CIP programa:ec.europa.eu/cip/

Jasna Matijević
TRAŽILICA