korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
172257
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 13.08.2014. u 08:23

Dana 8. kolovoza 2014. godine objavljen je Poziv/Natječaj "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada":

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13330&sec=1933

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/82

Ciljne skupine: (1) mladi istraživači (osobe u procesu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti); (2) poslijedoktorandi (znanstvenici koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti u razdoblju unutar 5 godina od dana objave Poziva).

Raspoloživi iznos za ovaj Poziv je 37.263.000,00 kuna, a financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) te iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više informacija nalazi se u nastavku ove obavijesti.

Ana Zelić
Objavljeno: 05.08.2014. u 10:17

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za raspodjelu sredstava za 2014. godinu za financiranje istraživanja iz sredstava dodijeljenih Sveučilištu na temelju Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

Tekst natječaja, opisi kriterija po područjima te prijavni obrasci za pojedinu vrstu potpore nalaze se ovdje:

http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/financiranje-istrazivanja/otvoreni-natjecaji/

 

Potpore se dodjeljuju prema sljedećoj shemi:

 

 

Ako ćete se prijaviti na ovaj natječaj, molimo vas da tri (3) primjerka cjelokupne prijave (prijavnog obrasca i popratne dokumentacije) dostavite u Ured dekana do ponedjeljka, 15. rujna 2014. godine do 9.00 sati radi potpisa dekana. Nakon što obrasci budu potpisani trebat ćete ih preuzeti, skenirati i poslati na adresu e-pošte navedene u uputama za prijavu, a prilikom slanja u kopiju (Cc) trebate staviti: ana.zelic@fer.hr

Sva dodatna pitanja možete uputiti isključivo e-mailom na: potpora@unizg.hr, a odgovori na pitanja bit će objavljeni na gore navedenoj web-stranici u obliku "Često postavljenih pitanja".

 

Ana Zelić
Objavljeno: 03.07.2014. u 22:34
Natječaji i natječajna dokumentacija...

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) je 24. lipnja 2014. godine raspisala natječaje za programe Uspostavni istraživački projekti i Istraživački projekti.

Na mrežnim stranicama HRZZ-a nalaze se tekstovi natječaja za programe Uspostavni istraživački projekti i Istraživački projekti kao i natječajna dokumentacija i upute za podnošenje projektnih prijedloga. Rok za prijavu na oba natječaja je ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine do 13 sati (CET). Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav (tijekom 2013./2014.), te Vas molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.

Ukupni proračun za oba programa za 2015. godinu iznosi 45 milijuna kuna.

Moguće upite potrebno je slati isključivo e-poštom na adresu: uspostavni@hrzz.hr, za Uspostavne istraživačke projekte, odnosno na adresu: istrazivacki@hrzz.hr, za Istraživačke projekte.

Prijavitelji projekata s FER-a trebaju dva primjerka cjelokupne prijave dostaviti u Ured dekana (gđi Mariji Rumac) do petka, 12. rujna 2014. godine do 9 sati radi potpisa dekana. Nakon što dokumenti budu potpisani, prijavitelj treba preuzeti jedan primjerak prijave, provjeriti jesu li svi dokumenti uredno potpisani i imaju li pečat na odgovarajućem mjestu te zatim poslati dokumente u skladu s uputama za prijavu koje su dostupne na mrežnim stranicama HRZZ-a.

Ana Zelić
Objavljeno: 14.03.2014. u 07:26

Zbog velikog interesa istraživača, Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za mobilnost istraživača za 2013. godinu iz sredstava Interventnog fonda Sveučilišta, dodijeljenih Sveučilištu na temelju Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. kroz tri vrste potpora: Potpora Konferencije i Potpora Suradnja te Potpora Doktorandima.

Tekstovi natječaja nalaze se ovdje.

Ako ćete se prijaviti na neki od ovih natječaja, molimo vas da dva primjerka prijavnog obrasca dostavite u Ured dekana do četvrtka, 27. ožujka 2014. godine do 12 sati radi potpisa dekana. Nakon što obrasci budu potpisani trebat ćete ih preuzeti jedan primjerak (drugi primjerak ostaje u Uredu dekana za potrebe arhive), skenirati i poslati na adresu e-pošte navedene u uputama za prijavu.

Ana Zelić
Objavljeno: 22.01.2014. u 09:25

"Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije" je otvoreni poziv za dostavu prijedloga organiziran u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007.-2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama.

Glavni cilj ovog Poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora.

U ovom Pozivu, potpora se daje industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju (inovacijskim projektima).

Cilj potpore su:

  • aktivnosti u području industrijskog istraživanja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu; rezultati aktivnosti imat će potencijalno komercijalnu primjenu i/ili stvoriti nova relevantna znanja (potrebna istraživačka oprema);
  • aktivnosti u području eksperimentalnog razvoja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu, uključujući i aktivnosti provjere inovativnog koncepta koje imaju za cilj tehnički i tržišno provjeriti i potvrditi rezultate istraživanja i/ili dokazati da je novi proces ili tehnika izvediva te da se potencijalno može koristiti za komercijalnu primjenu.

Ukupni indikativni proračun Poziva iznosi 70.725.400,42 kn.

U ovom Pozivu maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.625.000,00 kn, a minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.525.000,00 kn.

 

Rok za prijave: 10. ožujka 2014. godine.

Više informacija pročitajte ovdje.

Ana Zelić
Objavljeno: 29.09.2013. u 09:12

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) 1. listopada 2013. godine raspisuje natječaje za programe Uspostavni istraživački projekti i Istraživački projekti.

Na mrežnim stranicama HRZZ-a nalaze se tekstovi natječaja za programe Uspostavni istraživački projekti i Istraživački projekti kao i natječajna dokumentacija i upute za podnošenje projektnih prijedloga. Rok za prijavu na oba natječaja je utorak, 5. studenoga 2013. godine do 13 sati (CET), a prijava se podnosi isključivo putem Elektroničkog sustava za prijavu projektnih prijedloga (EPP). Ukupni proračun za oba programa za 2013. godinu iznosi 50 milijuna kuna.

Moguće upite potrebno je slati isključivo e-poštom na adresu: uspostavni@hrzz.hr, za Uspostavne istraživačke projekte, odnosno na adresu: istrazivacki@hrzz.hr, za Istraživačke projekte.

Prijavitelji projekata s FER-a trebaju dva primjerka cjelokupne prijave dostaviti u Ured dekana (gđi Mariji Rumac) do ponedjeljka, 4. studenoga 2013. godine do 11 sati radi potpisa dekana. Nakon što dokumenti budu potpisani, prijavitelj treba preuzeti jedan primjerak prijave, provjeriti jesu li svi dokumenti uredno potpisani i imaju li pečat na odgovarajućem mjestu te zatim poslati dokumente u skladu s uputama za prijavu koje su dostupne na mrežnim stranicama HRZZ-a.

Mislav Grgić
Objavljeno: 06.09.2013. u 21:02

Sveučilište u Zagrebu i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sklopili su Ugovor o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015., kojim je ugovorena visina financijske potpore za 2013. godinu za Sveučilište u Zagrebu u iznosu od 25.856.667,31 kuna. Raspodjela sredstava za 2013. godinu, koja je usvojena na razini Sveučilišta u Zagrebu, nalazi se u ovdje.

U skladu s time, 26. srpnja 2013. godine rektorat Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za prijavu za financijsku potporu istraživanjima (Potpora 1 i Potpora 2) u 2013. godini, koji je dostupan ovdje.

Upute za prijavu i prijavni obrazac dostupni su na istoj web-stranici, ali i u repozitoriju:

Ako ćete se prijaviti na ovaj natječaj, molimo vas da dva primjerka prijavnog obrasca dostavite u Ured dekana do petka, 20. rujna 2013. godine do 11 sati radi potpisa dekana. Nakon što obrasci budu potpisani trebat ćete ih preuzeti, skenirati i poslati na adresu e-pošte navedene u uputama za prijavu.

Mislav Grgić
Objavljeno: 27.11.2012. u 14:01

Cilj potpore „Istraživanje u gospodarstvu i akademiji “ je povećati mobilnost stručnjaka i mladih znanstvenika između akademije i gospodarstva, te ojačati dugoročnu suradnju između ta dva sektora. Podupire se rad vrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka u hrvatskim poduzećima koji kao doktorandi ili s doktoratom znanosti dolaze iz javnih znanstveno-istraživačkih institucija u Hrvatskoj ili iz dijaspore. Također se podupire rad vrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka u javnim znanstveno-istraživačkim institucijama koji kao doktorandi ili sa doktoratom znanosti dolaze iz hrvatskog gospodarstva.

Potpora je namijenjena sufinanciranju plaća mladih znanstvenika/stručnjaka koji će raditi na znanstveno-istraživačkim projektima u hrvatskim poduzećima ili u javnim znanstveno-istraživačkim institucijama.

Rok: 22. veljače 2013.

Više u nastavku obavijesti.

Jasna Matijević
Objavljeno: 26.11.2012. u 15:51

Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" otvorio je natječaj za potporu "Preko granice" u sklopu programa "Znanstvena suradnja" koji će biti otvoren do petka, 1. veljače 2013. godine.

Cilj potpore "Preko granice": Omogućiti znanstveniku ili stručnjaku iz Hrvatske da započne i ostvari suradnju sa znanstvenikom ili stručnjakom iz dijaspore. Potpora je namijenjena iskusnim hrvatskim znanstvenicima iz gospodarskog i akademskog sektora koji žele razvijati vlastitu produktivnost sudjelovanjem u većim međunarodnim projektima pomoću partnera iz inozemstva.

Više u nastavku obavijesti.

Jasna Matijević
Objavljeno: 04.07.2011. u 23:28

Na web-stranici Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) objavljeni su novi natječaji. Natječaji su podijeljeni u dvije skupine, ovisno o roku prijave:

1. skupina - rok prijave: 7. listopada 2011. godine: Postdoc (PDF); Stipendije za doktorande (PDF); Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (PDF).

2. skupina - rok prijave: 28. listopada 2011. godine: Istraživački projekti (PDF); Suradni istraživački programi (PDF); Partnerstvo u istraživanjima (PDF); Uspostavne potpore (PDF).

Mislav Grgić
Objavljeno: 17.04.2011. u 19:40

Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske (BICRO) objavila je Poziv natjecateljima za prijavu projekata u 3. krug Programa provjere inovativnog koncepta (PoC). Prijave za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata mogu se predati zaključno do 15. svibnja 2011. godine. Program Provjere inovativnog koncepta znanstvenicima pruža mogućnost provjere (kroz dodjelu bespovratnih sredstva za projekt) je li njihov izum / inovacija, novoosmišljeni proces ili tehnologija ostvariva te ima li potencijalno komercijalnu primjenu. Kroz program se može ostvariti sveobuhvatna verifikacija i validacija rezultata istraživanja u cilju:

a) smanjenja tehničkih i komercijalnih rizika,
b) identificiranja najprikladnije strategije za komercijalizaciju i
c) zaštite izuma u tekućem procesu komercijalizacije.

Prijave projekata u ovom krugu primaju se, između ostalog, u Centru za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu koji ujedno pomaže znanstvenicima u oblikovanju njihovih projekata. Više informacija nalazi se ovdje.

Mislav Grgić
Objavljeno: 10.03.2011. u 11:50
Uređeno: 17.03.2011. u 09:54

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) raspisala je 7. ožujka 2011. godine natječaje "Istraživački projekti" i "Suradni istraživački programi".

Detalji o natječajima nalaze se na: http://www.hrzz.hr/

Molimo sve koji se namjeravaju prijaviti na jedan od ovih natječaja da kopiju prijave projekta/programa dostave gđi Jasni Matijević, voditeljici Ureda za projekte i međunarodnu suradnju FER-a (prostorija B 1-14). Bez dostavljene kopije prijave smatrat će se da predloženi projekt/program nema suglasnost FER-a.

Pregled (ne)dopuštenih višestrukih prijava nalazi se ovdje.

Mislav Grgić
Objavljeno: 03.01.2011. u 09:39

Navedene će odluke do kraja ove godine biti upućene znanstvenim ustanovama. Znanstveni projekti koji su nakon vrednovanja u lipnju ove godine ocijenjeni pozitivnom ocjenom, nastavit će se financirati do kraja 2011. godine.

Jasna Matijević
Objavljeno: 24.09.2010. u 09:41

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s odredbama Pravilnika Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 15. sjednici u 341. akademskoj godini (2009./1010.) donio je odluku o produljenju roka za prijavu projekata na Natječaj Fonda za razvoj do 31. listopada 2010. godine.

Jasna Matijević
Objavljeno: 02.09.2010. u 11:24

U sklopu Programa "Znanstvene suradnje" do sada je financirano 26 projekata sveukupne vrijednosti 29,3 milijuna kuna. U okviru zadnjeg natječaja Programa znanstvene suradnje bilo je prijavljeno 36 projekata, a 9 ih je, uz pomoć više od 120 vrhunskih stručnjaka za pojedina područja od koji je 97% bilo iz inozemstva, izabrano za financiranje. U izboru projekata, uz recenzente, sudjelovala su i dva povjerenstva Fonda, čime je, osim znanstvene i tehnološke izvrsnosti projekta, osigurana i usklađenost s ciljevima Fonda, kao što su poticanje konkurentnih istraživanja na međunarodnoj razini, onih koja stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu ili pridonose razvoju znanstvenog sustava u Hrvatskoj.

Jasna Matijević
Objavljeno: 01.09.2010. u 12:49
Uređeno: 01.09.2010. u 12:50

Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO nakon zaprimljenih prijava u prvom krugu u Program provjere inovativnog koncepta – PoC (engl. Proof of Concept), koji je pokrenut početkom svibnja, proveo je postupak evaluacije prijavljenih projekata. Evaluacijski odbori po područjima sastavljeni od neovisnih stručnjaka donijeli su preporuke o sufinanciranju 21 projekta u visini od preko 3,4 milijuna kuna. Najveći broj projekata je iz područja energetike, obnovljivih izvora energije (43%), zatim slijede projekti iz područja elektronike i naprednih materijala (20%) te digitalne tehnologije i informacijsko-komunikacijskih tehnologija (18,7%). Prijavitelji odabranih projekata su većinom inovativna poduzeća (preko 81%) i znanstvene organizacije čiji su znanstveni rezultati primjenjivi u gospodarstvu.

Sljedeći rok za prijavu 15. rujna 2010. Natječaj

Jasna Matijević
Objavljeno: 02.06.2010. u 13:34

Prvim pozivom za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta BICRO poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima javnog poziva da prijave svoje projekte u jedan od prepoznatih centara za provedbu Programa provjere inovativnog koncepta.

Više u nastavku obavijesti.

Jasna Matijević
Objavljeno: 19.05.2010. u 13:51

Ministar znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovan Fuchs imenovao je članove Povjerenstva za vrednovanje rezultata ugovorenih znanstvenih projekata.

Zadaće Povjerenstva su:

1.   izrada prijedloga kriterija za evaluaciju ishoda znanstvenih projekata uz naročito uvažavanje sljedećih pokazatelja:

   I.   broj objavljenih radova koji se u znanstvenom području vrednuju kao najkvalitetniji radovi za napredovanje
   II.   broj obranjenih doktorskih disertacija na projektu u odnosu na broj znanstvenih novaka na projektu
   III.   broj novaka koji su otišli s projekta, a nisu doktorirali

2. ocjenjivanje završnih izvješća i vrednovanje uspjeha znanstvenih projekata sukladno prihvaćenim kriterijima i postupcima

3. predlaganje projekata kojima se:

   a.   povećava iznos financiranja radi izvrsne provedbe
   b.   zadržava dosadašnja razina financiranja
   c.   smanjuje iznos financiranja
   d.   ukida daljnje financiranje

Temeljem rezultata vrednovanja, znanstveni projekti nastavit će se financirati do raspisivanja novog natječaja.

Znanstveni projekti prijavljeni kao samostalni ili u okviru nekog od znanstvenih programa bit će vrednovani na isti način te će im nastavak financiranja ovisiti o rezultatima vrednovanja.

Rezultati vrednovanja bit će poznati u lipnju 2010. godine.

Jasna Matijević
Objavljeno: 12.05.2010. u 15:10
Uređeno: 12.05.2010. u 15:11


Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici održanoj 11. svibnja donio odluku o pokretanju godišnjeg natječaja za projekte u okviru Fonda za razvoj Sveučilišta.Na temelju odluke Senata, natječaj za projekte u okviru Fonda za razvoj Sveučilišta bit će u roku od mjesec dana objavljen na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.


Prijave na natječaj bit će otvorene do 30. rujna 2010. godine.

Jasna Matijević
Objavljeno: 21.01.2010. u 12:19

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će odlukom produžiti financiranje znanstvenih projekata ugovorenih 2. siječnja 2007. (1. ciklus) – kako onih samostalnih, tako i onih u sklopu znanstvenih programa, ukoliko su na vrijeme predali izvještaje, te se pridržavali ostalih ugovornih obveza.

Neće se produžiti ugovori onih znanstvenih projekata koji su koristili sredstva za honorare i putovanja iznad ugovorene granice (čl. 6. Ugovora), niti oni projekti kod kojih je iz izvješća o radu očito da se neće moći realizirati (čl. 17. Ugovora) u ugovorenom roku

Odluke o nastavku ili prestanku financiranja ugovorenih znanstvenih projekata dostavit ćemo  znanstvenim organizacijama u siječnju 2010. Voditelji projekata kojima se neće produžiti financiranje, dobit će obavijesti s obrazloženjem.

Jasna Matijević
Objavljeno: 12.01.2010. u 13:53

Agencija za mobilnost i programe Europske unije posebno je istaknula mogućnost sudjelovanja u Leonardo da Vinci programu u sklopu Programa za cjeloživotno učenje koji obuhvaća strukovno obrazovanje i osposobljavanje u natječaju za 2010. godinu. Visokoškolske ustanove osim što se mogu uključiti u program Erasmus, također mogu sudjelovati u aktivnostima Leonardo da Vinci, a ukoliko ustanova već sudjeluje u programu Erasmus, to nije prepreka za sudjelovanjem u programu Leonardo da Vinci.

Više u nastavku obavijesti.

Jasna Matijević
Objavljeno: 02.06.2009. u 14:15

Hrvatska je u programu Znanost za mir i sigurnost (SPS) dobila tzv. dvostruki status (dual status) koji hrvatskoj znanstvenoj zajednici pruža priliku da se za prijavu projekata unutar SPS programa prijavljuje bilo u statusu partner zemlje ili u statusu članice. Hrvatski znanstvenici mogu u prijelaznom razdoblju od dvije godine (do 2011. godine) i dalje predlagati projekte s kolegama iz zemalja NATO članica (kao partner zemlja) te istovremeno u suradnji sa znanstvenicima iz zemalja Partnerstva za mir ili Mediteranskog dijaloga podnositi prijave za natječaj kao NATO članica.

Naime, sukladno pravilima natjecanja za financijsku podršku projektima, moguće je prijaviti samo jednu kombinaciju projekta: NATO - Partner zemlja. Opcija NATO članica - NATO članica ili partner zemlja - partner zemlja nije moguća za prijavu. Znanstvenici iz hrvatske mogli su do stupanja u punopravno članstvo prijaviti isključivo projekte u suradnji s kolegama iz država koje su NATO članica. Nakon isteka prijelaznog roka dvostrukog statusa 2011. godine, znanstvenici iz Hrvatske moći će prijaviti jedino projekte sa znanstvenicima iz partner zemalja ili zemalja Mediteranskog dijaloga.

Ovo pravilo ima i financijske implikacije, budući da nositelj projekta iz zemlje članice dobiva 10 posto odobrenih sredstava, dok nositelj projekta iz partner zemlje dobiva 90 posto sredstava.

Jasna Matijević
Objavljeno: 06.05.2009. u 08:50

 

Nacionalna zaklada za znanost (NZZ) poziva hrvatske i strane znanstvenike na upis u bazu evaluatora, osmišljenu kako bi svim zainteresiranim znanstvenicima bilo omogućeno aktivno uključenje u rad i aktivnosti NZZ-a, ali i Europske znanstvene zaklade te drugih europskih ustanova koje financiraju znanstvena istraživanja.
 
Upis je otvoren kontinuirano, a sve informacije o evaluacijskom postupku i drugim aktivnostima NZZ–a te upute za upis u bazu evaluatora dostupne su na službenim mrežnim stranicama NZZ-a: http://www.nzz.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=116.

Jasna Matijević
Objavljeno: 26.05.2008. u 08:35

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je Akcijski plan za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje. Ciljevi Akcijskog plana proizlaze iz Lisabonske strategije Europske unije o povećavanju ukupnih ulaganja u znanost i istraživanje do 2010. na razinu od 3% bruto društvenog proizvoda, od čega dvije trećine iz gospodarstva.

Akcijski plan može se preuzeti na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili u Repozitoriju na stranicama FER-a (Znanstveni i stručni rad - Projekti - MZOŠ projekti).

Božica Horvat
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ