korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
32607
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 05.07.2013. u 13:44

Obavještavamo vas kako je sljedeći rok za prijavu prijedloga projekata na NATO natječaj Science for Peace and Security  01. listopada 2013.

Kroz  navedeni natječaj financiraju se suradnički znanstvenoistraživački primjenjeni projekti u trajanju od maksimalno 3 godine, iz područja koja je NATO odredio kao prioritetna. Popis prioritetnih područja možete pronaći na http://www.nato.int/cps/en/natolive/85291.htm.

 

Kako je Hrvatska članica NATO saveza, uvjet za prijavu prijedloga projekta je suradnja s istraživačem / istraživačima iz Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) ili Mediterranean Dialogue (MD) zemalja (popis zemalja možete pronaći na http://www.nato.int/cps/en/natolive/87129.htm).    

 

Daljnje informacije o natječaju možete pronaći na web stranicama http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

 

Jasna Matijević
Objavljeno: 24.11.2010. u 11:02

Hrvatska je u programu Znanost za mir i sigurnost (SPS) dobila tzv. dvostruki status (dual status) koji hrvatskoj znanstvenoj zajednici pruža priliku da se za prijavu projekata unutar SPS programa prijavljuje bilo u statusu partner zemlje ili u statusu članice. Hrvatski znanstvenici mogu u prijelaznom razdoblju od dvije godine (do 2011. godine) i dalje predlagati projekte s kolegama iz zemalja NATO članica (kao partner zemlja) te istovremeno u suradnji sa znanstvenicima iz zemalja Partnerstva za mir ili Mediteranskog dijaloga podnositi prijave za natječaj kao NATO članica.

Naime, sukladno pravilima natjecanja za financijsku podršku projektima, moguće je prijaviti samo jednu kombinaciju projekta: NATO - Partner zemlja. Opcija NATO članica - NATO članica ili partner zemlja - partner zemlja nije moguća za prijavu. Znanstvenici iz hrvatske mogli su do stupanja u punopravno članstvo prijaviti isključivo projekte u suradnji s kolegama iz država koje su NATO članica. Nakon isteka prijelaznog roka dvostrukog statusa 2011. godine, znanstvenici iz Hrvatske moći će prijaviti jedino projekte sa znanstvenicima iz partner zemalja ili zemalja Mediteranskog dijaloga.

Ovo pravilo ima i financijske implikacije, budući da nositelj projekta iz zemlje članice dobiva 10 posto odobrenih sredstava, dok nositelj projekta iz partner zemlje dobiva 90 posto sredstava.

Jasna Matijević
Objavljeno: 22.11.2010. u 14:52
Uređeno: 22.11.2010. u 14:54

NATO Science for Peace and Security Programme sufinancira aktivnosti znanstvenika čije su matične institucije smještene u NATO zemljama, partnerskim zemljama te zemljama mediteranskog dijaloga u svrhu zajedničkog rada na znanstvenim područjima od interesa za NATO kao i partnerske zemlje. Na ovaj način potiče se zajednički rad znanstvenika iz NATO zemaljas jeden strane te partnerskih ili zemalja mediteranskog dijaloga s druge strane.

Natječaj se objavljuje tri puta godišnje, iako je moguće poslati aplikaciju bilo kada.

Glavni prioriteti i pripadajuće teme:

1. Obrana od terorizma:
* Brzo detektiranje kemijskog, biološkog i nuklearnog oružja i brza analiza utjecaja na ljude
* Nove i brže metode detektiranja
* Fizička zaštita od prethodno navedenih vrsta oružja za masovno uništavanje
* Dekontaminacija istih
* Uništavanje kemojskih, biloških i nuklearnih tvari i oružja
* Medicinske protumjere
* Sigurnost hrane
* Otkrivanje eksploziva
* Protumjere eko terorizmu
* Kompjuterske protumjere
2. Ostali oblici prijetnje sigurnosti
* Sigurnost okoliša sa naglaskom na ekonomsku, kulturalnu i političku nestabilnost
* Smanjenje utjecaja vojnih aktivnosti na okoliš
* Mjere upravljanja vodenim resursima
* Mjere upravljanja neobnovljivim izvorima energije
* Modeliranje održive potrošnje (hrana, energija, materijalna dobra, fiskalne mjere, okolišni troškovi)
* Predviđanje katastrofa i njihova prevencija
* Sigurnost informacija
* LJudska i društvena dinamika (novi izazovi globalnoj sigurnosti, utjecaj terorizma na ekonomiju, studije rizika, znanstveni propisi)
* Provođenje regionalnih studija koje uključuju prekogranične aktivnosti
* Prevencija konflikata zbog zajedničkih izvora dobara
* Netradiocionalni oblici prijetnje sigurnosti

Aktivnosti koje se sufinanciraju od strane NATO-a:

* Napredne istraživačke radionice
* Organizacija naprednih istraživačkih institute
* Napredni treninzi
* Suradničke aktivnosti u svrhu dijeljenja ideja i resursa za istraživačke projekte i organiziranje specijalističkih mreža
* Projekti Znanost za sigurnost

Aktivnosti koje se sufinanciraju na nacionalnoj razini:

* Pilot studije
* Kratkoročni projekti
* Tematske radionice

Detaljne informacije o Programu možete naći na www.nato.int/science/index.html

Jasna Matijević
TRAŽILICA