Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
32984
 
KORISNE INFORMACIJE

 

Priznavanje kolegija

Priznavanje odslušanih kolegija i položenih ispita moguće je na temelju Ugovora o studiranju (Learning Agreement). Ugovor o studiranju na nematičnoj visokoobrazovnoj ustanovi dokument je kojim se određuje program studiranja za pojedinoga studenta, a potpisuje ga student, matično sveučilište i sveučilište domaćin. Tim se ugovorom osigurava da će matična ustanova stipendistu priznati program koji je pohađao na ustanovi domaćinu. Ugovor se može mijenjati uz suglasnost svih potpisnika. Osim studenta, na matičnome fakultetu obrazac potpisuje ECTS-koordinator i prodekan za nastavu. Stoga student prije odlaska na studentsku razmjenu mora u dogovoru s ECTS-koordinatorom na matičnome fakultetu izabrati kolegije koje će pohađati na stranome sveučilištu te potom ispuniti i potpisati Ugovor o studiranju.

 

ECTS-koordinatori

Svaka je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu iz redova nastavnika imenovala  koordinatora za ECTS. Rad koordinatora za ECTS sa sastavnica Sveučilišta usklađuje prof. dr. sc. Zdenko Kovač, koordinator za ECTS Sveučilišta u Zagrebu. Uz glavnu koordinatoricu FER-a, doc.dr.sc. Ljiljanu Brkić, imenovani su koordinatori za svaki od tri diplomska studija:

Zadaće koordinatora za ECTS jesu: koordinacija izrade informacijskih paketa, koordinacija akademske suradnje sa stranim partnerima, osiguravanje pravilne primjene sustava ECTS-a, posredovanje između studenata i nastavnoga osoblja vezano uz studentsku razmjenu te savjetovanje studenata pri izboru studijskih programa na stranim sveučilištima, savjetovanje i priprema dokumenata za strane studente na Sveučilištu u Zagrebu.

Stoga se studenti koji žele ići na studentsku razmjenu mogu obratiti koordinatorima za ECTS s pitanjima vezanima uz odabir programa studija na stranome sveučilištu te uz njihovu pomoć ispuniti Ugovor o studiranju.

 

Studentska viza

Stipendisti su sami odgovorni za pribavljanje vize u svrhu studiranja. Stipendisti zahtjev za vizu, uz svu ostalu potrenu dokumentaciju koje konzularni ured zahtijeva, predaju u nadležnome konzularnome uredu u Republici Hrvatskoj nakon dobivanja prihvatnoga pisma stranoga sveučilišta.

Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

 

Zdravstveno osiguranje

Stipendist je dužan sklopiti zdravstveno osiguranje koje vrijedi za vrijeme boravka u inozemstvu. Na stranicama stranih sveučilišta i u uredima za međunarodnu suradnju stranih sveučilišta studenti se mogu informirati postoji li na stranome sveučilištu osiguranje za studente na razmjeni. U slučaju da takva mogućnost ne postoji ili da je nepovoljna, studenti mogu sklopiti osiguranje u nekome od osiguravajućih društava u Hrvatskoj.

 

Troškovi putovanja

Stipendist sam snosi troškove putovanja, ukoliko u natječaju ne piše drugačije.

 

Ugovor o stipendiranju

Stipendisti koji primaju novčanu potporu od Sveučilišta u Zagrebu sklapaju sa Sveučilištem u Zagrebu Ugovor o stipendiranju.

 

Potvrda boravka na stranom sveučilištu

Po dolasku na strano sveučilište stipendist je dužan u roku od petnaest dana u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj dolazak na strano sveučilište, tj. dobiti potpis i pečat nadležne osobe te obrazac poslati elektroničkom poštom na adresu: erasmus-student-sms@unizg.hr ili faksirati na broj + 358 1 4698 132. Prije odlaska sa stranoga sveučilišta student je dužan u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj odlazak i po dolasku u Zagreb dostaviti potvrdu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu u roku od 30 dana.

 

Izvješće

Po povratku s boravka u inozemstvu stipendist je obvezan Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu podnijeti izvješće o boravku na stranome sveučilištu.

 

KONTAKTI

ljiljana.brkic@fer.hr

vladimir.klemo@fer.hr

igor.lackovic@fer.hr

tamara.petrovic@fer.hr

vedran.podobnik@fer.hr

 


TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ