Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
31729
 
MOBILNOST STUDENATA

Vrste Erasmus mobilnosti za studente:

 1. Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (3 do12 mjeseci) - uključuje i izradu završnog rada (ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija). 
 2. Stručna praksa za studente (3 do 12 mjeseci) - ako je dio nastavnog programa. Ako nije dio nastavnog programa matični fakultet mora posebno odobriti praksu.
 3. Kombinacija studijskog boravka i stručne prakse (3 do 12 mjeseci ukupno) - uz uvjet da  se stručna praksa obavlja pod nadzorom iste visokoškolske ustanove na kojoj će student ostvariti studijski boravak, te da se 2 aktivnosti ostvare jedna za drugom bez prekida.

 

1. MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

Stipendija uključuje:

 • oslobađanje plaćanja školarine na stranome sveučilištu
 • novčanu potporu (pokriva samo dio troškova života).

Trajanje mobilnosti studenata može iznositi najmanje 3, a najviše 12 mjeseci.

Tijekom svake razine studija (preddiplomski, diplomski, doktorski studij) studenti mogu koristiti financijsku potporu za najviše 12 mjeseci. To znači da student koji je tijekom jedne razine studija koristio financijsku potporu za 6 mjeseci, može tijekom iste razine studija ponovo koristiti financijsku potporu za preostalih 6 mjeseci - bilo za studijski boravak, bilo za studentsku praksu, a zatim to ponoviti na svim sljedećim razinama studija. 

 

Prijava

Kandidati za studentsku razmjenu odabiru se natječajem koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (obično početkom kalendarske godine).

Studenti prilikom prijave i sastavljanja motivacijskog pisma moraju odabrati kolegije koji će im se nakon povratka na matični fakultet moći priznati. Stoga se pri izboru stranog sveučilišta i kolegija trebaju konzultirati s ECTS-koordinatorima.

Odabir kandidata
Postupak odabira kandidata provodit će povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata je:

 • pismo motivacije
 • akademski uspjeh
 • poznavanje engleskog/stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu 
   

2. STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE

Sudjelovati mogu studenti Sveučilišta u Zagrebu koji imaju status redovitog studenta za vrijeme trajanja mobilnosti, a tijekom studija su osvojili najmanje 60 ECTS bodova. 

Osim ovih osnovnih uvjeta, dodatni su uvjeti motiviranost studenta, svrhovitost prakse za njegov studij (sadržano u Training Agreement-u) te znanje jezika zemlje u koju odlazi na stručnu praksu.

Svaki student ima pravo, za vrijeme svake razine studiranja koristiti financijsku potporu za ukupno 12 mjeseci, što moše uključivati studijski boravak i/ili studentsku praksu. 

 

Moguće je i kombinirati stručnu praksu i studijski boravak. U tom slučaju student se prijavljuje za studijski boravak, a potpisuje se Learning Agreement i Training Agreement.Studentsku je praksu u inozemstvu moguće obavljati u :

 • tvrtkama
 • centrima za obučavanje
 • istraživačkim centrima ili drugim organizacijama

Financiranje

Erasmus studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.

Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Uz prijavu će morati priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

 

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova na inozemnom sveučilištu.

Postupak
Studenti se prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Osnovni dokument je Training Agreement koji potpisuju student, ECTS koordinator sastavnice i tvrtka/ustanova u koju student odlazi.

Sastavni dio obrasca je Radni program koji uključuje opis rada, glavne dužnosti studenata, očekivano znanje, vještine i kompetencije koje se od nje/ga očekuju po završenoj praksi te plan monitoringa i evaluacije. Uz to se prilaže i Quality Commitment koji sadržava principe European Quality Charter for Mobilty.

Kako pronaći praksu

Student može stručnu praksu pronaći sam ili uz pomoć mentora.

 


TRAŽILICA