Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
74791
 
MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZMJENE

Otvorenošću i kontaktima s inozemnim ustanovama stvaramo uvjete za sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje stipendija za usavršavanje.

U skladu sa sveučilišnom Deklaracijom o poticanju uključivanja u međunarodne programe razmjene – http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/medjunarodna_suradnja/Deklaracija_razmjena_1_.pdf Ured za međunarodnu suradnju planira zajedno sa središnjom sveučilišnom službom za međunarodnu suradnju niz programa koji su vezani za financiranje međunarodne suradnje od strane Sveučilišta u Zagrebu. To se prije svega odnosi na:

 • programe mobilnosti studenata (dolazećih i odlazećih),
 • mobilnost znanstveno-nastavnog osoblja (dolazećih i odlazećih nastavnika, te
 • ad hoc posjeta u svrhu sklapanja novih sporazuma i dogovora za nove oblike suradnje.

Takva se aktivnost također očituje u održavanju postojećih sporazuma te uključivanju u nove međunarodne sveučilišne mreže. Studentska mobilnost na FER-u odvija se putem sljedećih programa:

 1. Erasmus+
 2. Double Degree
 3. Erasmus Mundus
 4. Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene - CEEPUS
 5. Bilateralnih sporazuma

Aktivnosti Ureda za projekte i međunarodnu suradnju​ su:

 • sustavno obrazovanje i informiranje djelatnika i studenata o dostupnim programima međunarodne suradnje
 • praćenje mogućnosti uključivanja FER-a i njegovih djelatnika i studenata u različite međunarodne organizacije i programe od interesa za FER
 • poticanje razmjene znanja kroz intenziviranje mobilnosti studenata te nastavnog i administrativnog osoblja
 • uspostavljanje međunarodne suradnje i intenziviranje partnerstava sa sličnim institucijama u Europi i diljem svijeta
 • redovito i pravodobno oglašavanje natječaja za stipendije, projekte, razmjene i sl.
 • odgovaranje na upite i slanje obavijesti putem el. pošte
 • sudjelovanja na sastancima, radionicama, konferencijama
 • vođenje raznih statistika

Kontakt osoba: Neda Tomaš, Ured za mobilnost, mobilnost@fer.hr

 


DOKUMENTI
TRAŽILICA