Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
113600
 
O TAJNIŠTVU

Tajništvo

Glavni tajnik: Goran Ranogajec, dipl. iur.

Tajništvo Fakulteta je ustrojbena jedinica koja obavlja upravno-administrativne i stručno-tehničke
poslove.

Službe su Tajništva Fakulteta:

  1. Ured dekana (voditeljica Marija Rumac)
  2. Opća služba (voditeljica Iva Piški, dipl. iur.)
  3. Kadrovska služba (voditeljica Jadranka Matleković, dipl. iur.)
  4. Studentska služba (voditeljica Petra Lukina, prof.) - stuslu@fer.hr
  5. Služba tehničke potpore i održavanja zgrada i instalacija (voditelj Aleksandar Petrović, dipl. ing.)
  6. Služba zaštite na radu i zaštite od požara (voditelj Miroslav Šladarec, dipl. ing.).

TAJNIŠTVO
Glavni tajnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Goran Ranogajec, dipl. iur. 6129-623 123 e-mail B1-14
Voditeljica ureda dekana
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Marija Rumac 6129-642 142 e-mail B1-19
Voditelj
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Jadranka Matleković, dipl. iur. 6129-803 303 e-mail B1-07
Iva Piški, dipl. iur. 6129-646 146 e-mail B1-06
Miroslav Šladarec, dipl. ing. 181 e-mail C00-06
Stručni suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Iva Gospodnetić, mag. psych. 0993058310 e-mail A-005
Monika Karlović, mag. oec. 6129-905 405 e-mail D-023
Nikolina Miljan 6129-657 157 e-mail B1-08
Renata Peček 6129-803 303 e-mail B1-07
Jožica Poslon 6129-646 146 e-mail B1-06
Laborant
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ivica Gulin e-mail  
OSTALI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Mirjana Dozan, dipl. ing. 6129 584 584 e-mail A-013
Đurđica Jelić 6129-657 157 e-mail B1-08
Srećko Papac 6129-859 359 e-mail A-013
STUDENTSKA SLUŽBA
Voditelj
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Petra Lukina, prof. 6129-520 520 e-mail D-021
OSTALI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ana Filipović, bacc. oec. 6129-800 300 e-mail B1-16
Mirjana Grubiša, oecc. 6129-920 420 e-mail D-020
Sanja Horvat, bacc. teol. 6129-905 405 e-mail D-023
Silvija Jurić-Bubić 6129-905 405 e-mail D-023
Smiljanka Turkalj 6129-920 420 e-mail D-020
SLUŽBA TEHNIČKE POTPORE I ODRŽAVANJA ZGRADA I INSTALACIJA
Voditelj
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Aleksandar Petrović, dipl. ing. 6129-689 189 e-mail A-012
Spremačica
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Josipa Baček C12-11
Đurđica Blaga 6129-733 233 D-009
Vesna Borošak 6129-801 301 CS-17
Mirjana Brozović A-308
Vera Čukelj C05-08
Marija Čukelj C03-08
Đurđica Dandić 6129-516 516 D-322
Zdenka Dandić 6129-516 516 D-322
Mira Đurašin D-125
Mirta Jagunić A-308
Barica Kenig-Sovina  
Mihaela Lehner B1-01
Manda Marković 6129-922 422 D-165
Marija Mikić 6129-501 501 D-009
Gordana Ožvald 6129-733 233 C07-09
Kata Peh D-228
Zrinka Plodinec 6129-713 213 C09-12
Vesna Popović 6129-654 154 C01-07
Nada Rabik  
Ana Relotić Martinovka
Anastazija Rendulić D-268
Branka Rihtarić 6129-845 345 C05-08
Željkica Šikuten 6129-579 579 C11-12
Sandra Šoštarić  
Gordana Štih CS-17
Marijana Trputec e-mail D-009
Ankica Turkalj D-228
Ruža Vukelić 6129-726 226 C06-10
OSTALI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Božo Armelin 6129-859 359 e-mail Porta
Zoran Babok 6129-603
6129-859
103
359
e-mail BS-01
Željko Bosilj 6129-859 359 e-mail B0-01
Dušan Bušljeta 6129-603 103 e-mail CS-02
Ivan Čajsa 6129-603 103 CS-02
Dubravko Dajević, dipl. ing. 6129-859 359 e-mail A-013
Boris Grgin 6129-688
6129-859
188
359
e-mail BS-01
Carmen Gršić 6129-615 115 B1-01
Miroslav Iličić 6129-506 506 Porta
Zlatko Kereković 6129-506 506 Porta
Damir Kočiš  
Marijan Kundih 6129-885
6129-859
385
359
e-mail C00-07
Vesna Popović  
Željko Stojin e-mail C13-09
Kristijan Škuljević  
Martina Štorga  
Robert Veljković 6129-506 506 Porta
Miljenko Vukmanić 6129-603 103 CS-02
TRAŽILICA
 
STUDENTSKA SLUŽBA
 

Radno vrijeme Studentske službe: radnim danom od 12:00 do 14:00 sati


REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan