korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
60840
 
O TAJNIŠTVU

Tajništvo

Glavni tajnik: Goran Ranogajec, dipl. iur.

Tajništvo Fakulteta je ustrojbena jedinica koja obavlja upravno-administrativne i stručno-tehničke
poslove.

Službe su Tajništva Fakulteta:

  1. Ured dekana (voditeljica Marija Rumac)
  2. Opća služba (voditeljica Marija Kovačević, dipl. iur.)
  3. Kadrovska služba (voditeljica Jadranka Matleković, dipl. iur.)
  4. Studentska služba (voditeljica Petra Lukina, prof.)
  5. Služba tehničke potpore i održavanja zgrada i instalacija (voditelj Aleksandar Petrović, dipl. ing.)
  6. Služba zaštite na radu i zaštite od požara (voditelj Miroslav Šladarec, dipl. ing.).

TAJNIŠTVO
GLAVNI TAJNIK
Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Goran Ranogajec, dipl. iur. 6129-623 123 e-mail B1-12
VODITELJ
Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Marija Kovačević, dipl. iur. 6129-646 146 e-mail B1-06
Jadranka Matleković, dipl. iur. 6129-803 303 e-mail B1-07
Miroslav Šladarec, dipl. ing. 181 e-mail A013
TAJNIK/CA
Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Nikolina Miljan 6129-657 157 e-mail B1-06
Renata Peček 6129-803 303 e-mail B1-07
Jožica Poslon 6129-646 146 e-mail B1-06
OSTALI
Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Đurđica Jelić 6129-657 157 e-mail B1-08
Srećko Papac 6129-859 359 e-mail A013
Marija Rumac 6129-642 142 e-mail DEKAN
STUDENTSKA SLUŽBA
VODITELJ
Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Petra Lukina, prof. 6129-520 520 e-mail D21
OSTALI
Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Željka Bratić Odobašić, bacc. oec. 6129-906 406 e-mail D22
Ana Mari Čajsa, prof. e-mail  
Mirjana Grubiša, oecc. 6129-920 420 e-mail D20
Sanja Horvat, bacc. teol. 6129-905 405 e-mail D23
Silvija Jurić-Bubić 6129-905 405 e-mail D23
Monika Karlović, mag. oec. 6129-905 405 e-mail D23
Smiljanka Turkalj 6129-920 420 e-mail D20
Ana Zelić, bacc. oec. 6129-800 300 e-mail B1-14
SLUŽBA TEHNIČKE POTPORE I ODRŽAVANJA ZGRADA I INSTALACIJA
VODITELJ
Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Aleksandar Petrović, dipl. ing. 6129-689 189 e-mail A012
OSTALI
Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Božo Armelin 6129-859 359 e-mail  
Zoran Babok 6129-603
6129-859
103
359
e-mail  
Josipa Baček  
Đurđica Blaga 6129-733 233  
Vesna Borošak 6129-801 301  
Željko Bosilj 6129-859 359 e-mail  
Mirjana Brozović  
Dušan Bušljeta 6129-603 103 e-mail CS-02
Ivan Čajsa 6129-603 103 CS-02
Marija Čukelj  
Vera Čukelj  
Dubravko Dajević, dipl. ing. 6129-859 359 e-mail A013
Zdenka Dandić 6129-516 516 D-322
Đurđica Dandić 6129-516 516 D-322
Mira Đurašin  
Boris Grgin 6129-688
6129-859
188
359
e-mail  
Carmen Gršić 6129-615 115  
Miroslav Iličić 6129-506 506 Porta
Barica Kenig-Sovina  
Zlatko Kereković e-mail  
Marija Kočiš 6129-911 411  
Damir Kočiš  
Marijan Kundih 6129-885
6129-859
385
359
e-mail D28
Mihaela Lehner  
Branka Marjanović 6129-859 359 e-mail  
Manda Marković 6129-922 422 D1
Marija Mikić 6129-501 501  
Ljiljana Mišerić 6129-590 590 C10-12
Gordana Ožvald 6129-733 233  
Kata Peh  
Mirta Petrlić  
Zrinka Plodinec 6129-713 213 C9-12
Vesna Popović  
Vesna Popović 6129-654 154  
Nada Rabik  
Marija Raljević 6129-859
6129-591
359
591
 
Ana Relotić  
Anastazija Rendulić  
Branka Rihtarić 6129-845 345 C5-08
Ivka Sokolović 6129-859 359  
Željko Stojin e-mail  
Đurđica Šešerinac  
Željkica Šikuten 6129-579 579 C11-12
Sandra Šoštarić  
Gordana Štih  
Martina Štorga  
Marijana Trputec e-mail  
Ankica Turkalj  
Robert Veljković  
Ruža Vukelić 6129-726 226 C6-10
Miljenko Vukmanić 6129-603 103 CS-02
TRAŽILICA
 
STUDENTSKA SLUŽBA
 

Radno vrijeme Studentske službe: radnim danom od 12:00 do 14:00 sati


REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan