korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
78335
 
O TAJNIŠTVU

Tajništvo

Glavni tajnik: Goran Ranogajec, dipl. iur.

Tajništvo Fakulteta je ustrojbena jedinica koja obavlja upravno-administrativne i stručno-tehničke
poslove.

Službe su Tajništva Fakulteta:

  1. Ured dekana (voditeljica Marija Rumac)
  2. Opća služba (voditeljica Iva Piški, dipl. iur.)
  3. Kadrovska služba (voditeljica Jadranka Matleković, dipl. iur.)
  4. Studentska služba (voditeljica Petra Lukina, prof.) - stuslu@fer.hr
  5. Služba tehničke potpore i održavanja zgrada i instalacija (voditelj Aleksandar Petrović, dipl. ing.)
  6. Služba zaštite na radu i zaštite od požara (voditelj Miroslav Šladarec, dipl. ing.).

TAJNIŠTVO
GLAVNI TAJNIK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Goran Ranogajec, dipl. iur. 6129-623 123 e-mail B1-14
VODITELJICA UREDA DEKANA
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Marija Rumac 6129-642 142 e-mail B1-19
VODITELJ
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Jadranka Matleković, dipl. iur. 6129-803 303 e-mail B1-07
Iva Piški, dipl. iur. 6129-646 146 e-mail B1-06
Miroslav Šladarec, dipl. ing. 181 e-mail C 0-06
TAJNIK/CA
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Nikolina Miljan 6129-657 157 e-mail B1-08
Renata Peček 6129-803 303 e-mail B1-07
Jožica Poslon 6129-646 146 e-mail B1-06
OSTALI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Đurđica Jelić 6129-657 157 e-mail B1-08
Monika Karlović, mag. oec. 6129-905 405 e-mail D23
Srećko Papac 6129-859 359 e-mail A013
STUDENTSKA SLUŽBA
VODITELJ
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Petra Lukina, prof. 6129-520 520 e-mail D21
OSTALI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Željka Bratić Odobašić, bacc. oec. 6129-906 406 e-mail D22
Mirjana Grubiša, oecc. 6129-920 420 e-mail D20
Sanja Horvat, bacc. teol. 6129-905 405 e-mail D23
Silvija Jurić-Bubić 6129-905 405 e-mail D23
Smiljanka Turkalj 6129-920 420 e-mail D20
Ana Zelić, bacc. oec. 6129-800 300 e-mail B1-14
SLUŽBA TEHNIČKE POTPORE I ODRŽAVANJA ZGRADA I INSTALACIJA
VODITELJ
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Aleksandar Petrović, dipl. ing. 6129-689 189 e-mail A012
OSTALI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Božo Armelin 6129-859 359 e-mail  
Zoran Babok 6129-603
6129-859
103
359
e-mail  
Josipa Baček  
Đurđica Blaga 6129-733 233  
Vesna Borošak 6129-801 301  
Željko Bosilj 6129-859 359 e-mail  
Mirjana Brozović  
Dušan Bušljeta 6129-603 103 e-mail CS-02
Ivan Čajsa 6129-603 103 CS-02
Marija Čukelj  
Vera Čukelj  
Dubravko Dajević, dipl. ing. 6129-859 359 e-mail A013
Zdenka Dandić 6129-516 516 D-322
Đurđica Dandić 6129-516 516 D-322
Mira Đurašin  
Boris Grgin 6129-688
6129-859
188
359
e-mail  
Carmen Gršić 6129-615 115  
Miroslav Iličić 6129-506 506 Porta
Barica Kenig-Sovina  
Zlatko Kereković e-mail  
Zlatko Kereković  
Damir Kočiš  
Marija Kočiš 6129-911 411  
Marijan Kundih 6129-885
6129-859
385
359
e-mail D28
Mihaela Lehner  
Branka Marjanović 6129-859 359 e-mail  
Manda Marković 6129-922 422 D1
Marija Mikić 6129-501 501  
Gordana Ožvald 6129-733 233  
Kata Peh  
Mirta Petrlić  
Zrinka Plodinec 6129-713 213 C9-12
Vesna Popović 6129-654 154  
Vesna Popović  
Nada Rabik  
Marija Raljević 6129-859
6129-591
359
591
 
Ana Relotić  
Anastazija Rendulić  
Branka Rihtarić 6129-845 345 C5-08
Željko Stojin e-mail  
Đurđica Šešerinac  
Željkica Šikuten 6129-579 579 C11-12
Kristijan Škuljević  
Gordana Štih  
Martina Štorga  
Marijana Trputec e-mail  
Ankica Turkalj  
Robert Veljković  
Ruža Vukelić 6129-726 226 C6-10
Miljenko Vukmanić 6129-603 103 CS-02
TRAŽILICA
 
STUDENTSKA SLUŽBA
 

Radno vrijeme Studentske službe: radnim danom od 12:00 do 14:00 sati


REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan