korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
775544
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 23.09.2014. u 15:25

Za rujanski upisni rok za upis u diplomske studije FER-a u akademskoj godini 2014./2015. okončan je razredbeni postupak i formirana je lista kandidata koji su ostvarili pravo upisa. Pravo upisa je ostvarilo 143 kandidata, dok 14 kandidata koji su predali prijave nisu ostvarili pravo upisa. Popis kandidata koji su ostvarili pravo upisa možete pronaći u nastavku obavijesti (pod više). Za kandidate koji su ostvarili pravo upisa na rujanskom roku podatci o upisu diplomskog studija bit će odmah evidentirani u ISVU.

Kandidati će upis potvrđivati predajom potvrde o uplati upisnine u iznosu od 150,00 kuna. Upisnina se plaća posebno od troška razredbenog postupka. Potvrdu o uplati upisnine možete odmah predati u Studentsku službu ili poslati na e-mail adresu stuslu@fer.hr, a najkasnije do 26. 9. 2014. godine.  U suprotnom, upis će se smatrati nevažećim. Na temelju zaprimljene potvrde o uplati upisnine, Studentska služba će aktivirati studentska prava na diplomskom studiju.

U nastavku se nalaze podatci potrebni za uplatu upisnine.

  • Iznos: 150,00 kuna
  • Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080
  • Model: HR00
  • Poziv na broj primatelja: OIB-65
  • Opis plaćanja: upisni paket za upis u 1. godinu diplomskog studija

 

Petra Lukina
[ Više... ]
Objavljeno: 23.09.2014. u 14:18

Povjerenstvo za prijam studenata preddiplomskih i diplomskih studija zaprimilo je jednu (1) žalbu na razredbeni postupak u za to propisanom roku.

Nakon razmatranja pristigle žalbe, Povjerenstvo je utvrdilo da je žalba neosnovana.

Petra Lukina
Objavljeno: 19.09.2014. u 16:32

Svi pristupnici koji su predali prijavu za upis na diplomski studij u rujanskom roku mogu vidjeti svoj status nakon obavljenog razredbenog postupka na stranici: http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Za prijavu na stranicu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je navedena prilikom ispunjavanja web prijave.

 

Žalbe na razredbeni postupak

Žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Povjerenstvu za prijam studenata preddiplomskih i diplomskih studija putem Urudžbenog zapisnika u pisanom obliku najkasnije 24 sata nakon objave rezultata, odnosno najkasnije do ponedjeljka, 22. 9. 2014. godine do 16.00 sati. Na podnesene žalbe Povjerenstvo je dužno odgovoriti u roku od 24 sata.

Kandidati koji će u žalbenom postupku tražiti uvid u test provjere znanja, trebaju se javiti u Studentsku službu u utorak, 23. 7. 2014. godine u 12.00 sati.

Kontakt adresa za pitanja o upisu na diplomski studij je diplomski.upisi@fer.hr.

 
Petra Lukina
Objavljeno: 21.07.2014. u 15:50
Prijava za upis na diplomske studije...

Prijave za upis na diplomske studije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva obavljat će se do utorka, 16. rujna 2014. godine putem web aplikacije na adresi: http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Nakon zaključavanja web prijave pristupnicima će se omogućiti tiskanje prijavnog obrasca koji je potrebno potpisati i predati Studentskoj službi FER-a u uredovno vrijeme šaltera najkasnije do srijede, 17. rujna 2014. do 14.00 sati. Prijave predane nakon ovog roka neće biti razmatrane

Detaljne informacije o načinu prijave i rokovima objavljene su na stranici http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/upute.

Razredbeni ispit za upis na diplomski studij održat će se u petak 19. rujna 2014. godine.

Kontakt adresa za pitanja o upisu na diplomske studije je diplomski.upisi@fer.hr.

Petra Lukina
Objavljeno: 16.06.2014. u 15:53
Prijava za upis na diplomske studije...

Prijave za upis na diplomske studije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva obavljat će se do petka, 11. srpnja 2014. godine putem web aplikacije na adresi: http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Detaljne informacije o načinu prijave i rokovima objavljene su na stranici http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/upute.

Kontakt adresa za pitanja o upisu na diplomske studije je diplomski.upisi@fer.hr.

Petra Lukina
[ Više... ]
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ