Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
128795
 
O ZAVODU
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju
Utemeljen 1925.
Predstojnik Zavoda: doc. dr. sc. Damir Sumina
Tel.: (01) 6129 770, Fax: (01) 6129 705
E-mail: esa@fer.hr
URL: http://www.esa.fer.hr/

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju utemeljen je 1925. godine kao Zavod za elektrotehniku pri Kraljevskoj Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu.

Tijekom vremena Zavod se profilira u nastavnom, stručnom i znanstvenom pogledu kao jedna od vodećih institucija u Hrvatskoj na području istraživanja, projektiranja, gradnje i održavanja električnih strojeva, elektromotornih pogona i (elektrotehničke opreme) industrijskih i električnih postrojenja. Osim bavljenja svojom osnovnom djelatnošću - obrazovanjem - Zavod širi i produbljuje stručne i znanstvene veze s ključnim tvrtkama iz gospodarstva. Preuzima niz projekata u kojima se rješavaju konkretni stručni problemi gospodarstva. Tako nastaje vrlo intenzivna "suradnja s privredom", obostrano korisna. Osim neposredne koristi za gospodarstvo, znanstveno-nastavni kadar Zavoda, kroz neposrednu stručnu i znanstvenu suradnju na rješavanju konkretnih zadaća iz prakse, sam sebe razvija, a stečena znanja i iskustva prenosi u nastavni proces i nastavne planove. Uvjetovanost i isprepletenost obrazovne, znanstvene i stručne djelatnosti, posebno kroz konkretnu suradnju s gospodarstvom, ide tako daleko, da se ne govori i ne raspravlja o jednoj od njih a da intenzivno nisu prisutne i ostale dvije. Ove djelatnosti izviru jedna iz druge. Opisani razvitak uvjetuje i promjenu naziva zavoda u Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju.

Kao jedna od nastavno-znanstvenih jedinica FER-a, Zavod se bavi obrazovanjem i usavršavanjem budućih stručnjaka iz područja elektromehaničke pretvorbe energije, pretvorbe parametara električne energije, automatskog upravljanja industrijskim, energetskim i transportnim postrojenjima, te proizvodnim procesima.

Težište studija je na proučavanju električnih strojeva i elektromotornih pogona te upravljanju i automatizaciji postrojenja u industriji, elektroenergetici i transportu. Svrha je studija obrazovanje i osposobljavanje za razvoj, inženjersko projektiranje, upravljanje proizvodnjom, puštanje u pogon i održavanje suvremene elektrotehničke opreme. Stječu se neophodna znanja iz managementa.

Znanstveno-istraživačka i tehnološka djelatnost odvija se uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije RH, te u izravnoj suradnji s gospodarstvom.

Nastavne i znanstveno-istraživačke obveze na Zavodu obavlja 10 nastavnika, 14 asistenata i znanstvenih novaka i 4 stručna suradnika.


ISTAKNUTI PROFESORI U MIROVINI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni VPN e-mail Lokacija
Prof. emer. dr. sc. Ivan Ilić 6129-639 139 2139 e-mail C5-06
Posebno istaknuti profesor FER-a dr. sc. Drago Ban 6129-673 173 2173 e-mail C5-09
Posebno istaknuti profesor FER-a dr. sc. Zvonko Benčić 6129-216 173   e-mail C4-05
Posebno istaknuti profesor FER-a dr. sc. Ivan Gašparac 6129-704 204   e-mail C05-12

ZAVOD ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU
Voditelj
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Vitomir Blagojević, prof. 6170-680 - e-mail Martinovka
Redoviti profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Željko Jakopović 6129-804 304 e-mail C04-06
Prof. dr. sc. Fetah Kolonić 6129-824 324 e-mail C04-04
Prof. dr. sc. Viktor Šunde 6129-783 283 e-mail C04-09
Izvanredni profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško 6129-826 326 e-mail C04-14
Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić 6129-830 330 e-mail B1-18
Izv. prof. dr. sc. Damir Žarko 6129-706 206 e-mail C05-10
Docent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Doc. dr. sc. Igor Erceg 6129-651 151 e-mail C04-15
Doc. dr. sc. Siniša Popović 6129-837 337 e-mail C02-01-2
Doc. dr. sc. Damir Sumina 6129-784 284 e-mail C04-12
Poslijedoktorand
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Šandor Ileš 6129-782 282 e-mail C04-13
Dr. sc. Martina Kutija 6129-754 254 e-mail C05-07
Dr. sc. Ivan Mrčela 6129-856 356 e-mail C04-10
Asistent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Zlatko Hanić, dipl. ing. 6129-643 143 e-mail C05-16
Filip Jukić, mag. ing. 6129-651 151 e-mail C04-15
Ivan Kesedžić, mag. ing. e-mail C02-01
Marinko Kovačić, dipl. ing. 6129-643 143 e-mail C05-16
Igor Mijić, mag. ing. 6129-521 521 e-mail C02-02
Tanja Poljugan, dipl. ing. 6129-613 113 e-mail C05-15
Luka Pravica, mag. ing. 6129-651 151 e-mail C04-15
Igor Sirotić, mag. ing. 6129-613 113 e-mail C05-15
Marko Šarlija, mag. ing. e-mail C02-01
Damir Vuljaj, mag. ing. 6129-613 113 e-mail C05-15
Stručni suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Tin Bariša, mag. ing. 6129-651 151 e-mail C04-15
Tino Jerčić, mag. ing. 6129-743 243 e-mail C05-05
Fran Jurišić, mag. ing. 6129-786 521 e-mail C02-01-1
Zavodski suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Nikša Ćavar, mag. ing. e-mail C05-05
Danko Sirotić, dipl. ing. 6129-846 346 e-mail C03-20
Doc. dr. sc. Armano Srbljinović  
Tajnik/ca
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Spomenka Perkušić 6129-764 264 e-mail C04-07
Viši laborant 2. vrste
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Zdenko Štifter 6129-793 293 e-mail C05-17
Laborant
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Mr. sc. Marinko Miletić 6129-834 334 e-mail C04-11
U mirovini
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Zlatko Maljković 6129-773 273 e-mail C05-11
Vanjski suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Doc. dr. sc. Ivan Bahun 6129-804 304 C04-06
Prof. dr. sc. Vladimir Blaško e-mail  
Prof. dr. sc. Krešimir Ćosić 6129-608 108 e-mail C05-21
Doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić e-mail  
Dr. sc. Ivica Gavranić  
Dr. sc. Krešimir Meštrović e-mail A-000
Prof. dr. sc. Pere Sikavica  
Prof. dr. sc. Alojz Slutej 6129-856 356 C04-10
Dr. sc. Stjepan Stipetić 6129-651 151 e-mail C04-15
Nera Žigić, prof. e-mail Martinovka
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Automatizirana ispitivanja električnih strojeva
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Digitalna obrada govora
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Dijagnostika i monitoring strojeva i pogona
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Dinamika industrijskih sustava
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Dinamika izmjeničnih strojeva
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Diplomski rad
1,1,1
3, 4 Sveučilišni diplomski INFO
Električna vuča
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Električni aktuatori
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektromehaničke i električne pretvorbe
1,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektromehanički sustavi
1,1,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektromotorni pogoni
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Elektromotorni pogoni posebne namjene
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Industrijska postrojenja
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Inteligentni sustavi upravljanja
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Interaktivna računalna grafika
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Interaktivni simulacijski sustavi
1,1,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Laboratorij automatike 1
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 1
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 2
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij i vještine - Autocad
1,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Laboratorij i vještine - Matlab
1,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Materijali u elektrotehničkim proizvodima
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Mehatronički sustavi
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Obrambeni sustavi i tehnologije
1,1,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Osnove elektromotornih pogona
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove mehatronike
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Praktikum učinske elektronike
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum upravljanja električnim strojevima
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Pravo društava kapitala Europske unije
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Projekt iz programske potpore
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Projektiranje i automatizacija industrijskih postrojenja
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Projektiranje u elektrostrojarstvu
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Projektiranje ugradbenih računalnih sustava
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Razvoj elektrotehničkih proizvoda
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Seminar za stjecanje generičkih vještina - Upravljanje vremenom
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Sinkroni strojevi i uzbudni sustavi
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Sklopni i zaštitni uređaji
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Sustavi energetske elektronike
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Tehnička mehanika
0,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Teorija električnih strojeva i transformatora
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Teorija sklopnih aparata
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
1,1,1
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Transformatori
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Trgovačko pravo
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Učinska elektronika
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Ugradbeni računalni sustavi
0,0,0
5, 6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Upravljanje elektromehaničkim sustavima
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Upravljanje elektromotornim pogonima
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Upravljanje učinskim pretvaračima
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
MEĐUNARODNA SURADNJA
 

ABB - Industrial Systems AB, Sweden

Budapest Technical University, Budapest, Hungary

Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, USA

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, Slovakia

SIMEC GmbH&Co. KG, Chemnitz, Germany

Technische Universität München, Institute of Electrical Drives, München, Germany

Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Netherlands

University "St. Kiril & Metodij", Faculty of Electrical Engineering, Skopje, Macedonia

University of Connecticut, Department of Mechanical Engineering, Connecticut, USA

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, Slovenia

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, raèunalništvo i informatiko, Maribor, Slovenia

University of California, Berkeley, USA

University of Leoben, Department of Electrical Engineering, Leoben, Austria

University of Maribor, Faculty of Energy Technology, Krško, Slovenia

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Krško, Slovenia