Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
193842
 
O ZAVODU

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

Utemeljen 1954.
Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan
Tel.: (01) 6129 795, Fax: (01) 6129 809
E-mail: zari@fer.hr
URL: http://www.fer.hr/zavod/zari

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo utemeljen je rješenjem, koje je doneseno na 100. sjednici Vijeća Tehničkog fakulteta održanoj 09. siječnja 1954. godine pod nazivom Zavod za kontrolne i signalne uređaje. Utemeljitelj Zavoda bio je prof. dr. sc. Vladimir Muljević.

Nastavna djelatnost Zavoda: Teorija automatskog upravljanja. Nelinearno i optimalno upravljanje. Identifikacija procesa. Matematičko modeliranje i simuliranje. Adaptivno i robusno upravljanje. Prediktivno upravljanje. Sustavi upravljanja vođeni računalom. Upravljanje zasnovano na neizrazitoj logici i neuronskim mrežama. Sustavi otporni na kvarove. Automatizacija procesa. Slijedni sustavi. Robotika i fleksibilni proizvodni sustavi. Automatizacija brodova. Zaštitni i alarmni sustavi. Sustavi distribuiranog upravljanja. Inteligentni mjerni sustavi. Digitalna računala i napredni računalni koncepti. Mikroračunala. Rad digitalnih računala u stvarnom vremenu. Računalne mreže. Projektiranje korištenjem računala. Računalni jezici i operativni sustavi. Projektiranje programske podrške.

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda: Istraživanje algoritama upravljanja za različite procese i objekte (procesi i postrojenja u procesnoj industriji, slijedni sustavi, roboti, plovila i podmorska vozila). Upravljanje pH procesima. Upravljanje toplinskim izmjenjivačima. Primjena algoritama zasnovanih na neizrazitoj logici i neuronskim mrežama u upravljanju industrijskim, energetskim i transportnim postrojenjima i procesima, slijednim sustavima, robotima, te u upravljanju plovnim objekatima. Prediktivno upravljanje. Identifikacija procesa, adaptivno i robusno upravljanje u industrijskim uvjetima. Automatizacija procesa s diskretnim događajima. Fleksibilni proizvodni sustavi. Detekcija kvara, izolacija i prilagodba u energetskim postrojenjima, te kod plovnih objekata. Inteligentno upravljanje otporno na kvarove. Projektiranje i razvoj komunikacijskih sustava za procesnu automatizaciju. Razvoj ugrađenih računalnih sustava, aplikacijski orjentirane računalne arhitukture, projektiranje arhitektura mikroračunala. Razvoj jezika za opis sklopovlja pri projektiranju digitalnih sustava. Razvoj alata za projektiranje korištenjem računala. Metode za modeliranje i simuliranje računalnih sustava. Metode šifriranja i njihova primjena. Metode za sažimanje podataka i njihove sklopovske realizacije. Objektno orjentirani ditribuirani sustavi. Sustavi za daljinsko prikupljenje podataka i mjerenja. Elektronička trgovina - elektronički sustav za plaćanje usluga. Brzo renderiranje i sažimanje.


ZAVOD ZA AUTOMATIKU I RAČUNALNO INŽENJERSTVO
Redoviti profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Željko Ban 6129-854 354 e-mail C09-08
Prof. dr. sc. Mato Baotić 6129-850 350 e-mail C09-11
Prof. dr. sc. Danko Basch 6129-812 312 e-mail C11-13
Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan 6129-644 144 e-mail C11-14
Prof. dr. sc. Mario Kovač 6129-759 259 e-mail C11-19
Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić 6129-796 296 e-mail C11-15
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 6129-855 355 e-mail C09-07
Prof. dr. sc. Ivan Petrović 6129-844 344 e-mail C09-17
Prof. dr. sc. Zoran Vukić 6129-840 340 e-mail C09-18
Prof. dr. sc. Mario Žagar 6129-617 117 e-mail C11-18
Izvanredni profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković 6129-815 315 e-mail C09-14
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić 6129-842 342 e-mail C11-09
Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak 6129-821 321 e-mail C09-10
Docent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Doc. dr. sc. Igor Čavrak 6129-861 361 e-mail C11-12
Doc. dr. sc. Josip Knezović 6129-619 119 e-mail C11-10
Doc. dr. sc. Ivan Marković +385 (0)1 6129 577 577 e-mail C09-16-1
Doc. dr. sc. Matko Orsag 6129-829 329 e-mail C11-16
Doc. dr. sc. Marija Seder 6129-713 213 e-mail C09-13
Dr. sc. Martin Žagar 6129-619 119 e-mail C11-10
Poslijedoktorand
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Ivana Bosnić 6129-631 131 e-mail C11-17
Dr. sc. Tamara Hadjina 6129-529 529 e-mail C09-16-3
Dr. sc. Daniel Hofman 6129-841 341 e-mail C11-20
Dr. sc. Vinko Lešić 6129-805 305 e-mail C09-19-2
Dr. sc. Damjan Miklić 6129-829 329 e-mail C11-16
Dr. sc. Tomislav Pavlović 6129-805 305 e-mail C09-19-2
Dr. sc. Tamara Petrović 6129-829 329 e-mail C11-16
Asistent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Marko Car, mag. ing. 6129-666 166 e-mail C00-12
Igor Cvišić, dipl. ing. 6129-541 541 e-mail C00-09
Josip Ćesić, mag. ing. 6129-577 577 e-mail C09-16-1
Alen Duspara, mag. ing. 6129-791 291 e-mail C11-20
Luka Fućek, mag. ing. 6129-849 349 e-mail C09-09
Karlo Griparić, mag. ing. el. 6129-829 329 e-mail C11-16
Nikola Hure, mag. ing. 6129-805 305 e-mail C09-19-2
Kruno Lenac, mag. ing. 6129-849 349 e-mail C09-09
Ivan Maurović, mag. ing. el. 6129-577 577 e-mail C09-16-2
Branimir Pervan, mag. ing. 6129-631 131 e-mail C11-17
Stručni suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Tomislav Haus, mag. ing. 6129-561 561 e-mail C09-02-1
Filip Mandić, mag. ing. e-mail C09-18-2
Hrvoje Novak, mag. ing. 6129-893 393 e-mail C13-02-1
Branimir Novoselnik, mag. ing. 6129-529 529 e-mail C09-16-3
Frano Petric, mag. ing. 6129-561 561 e-mail C09-02-1
Zavodski suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Barbara Arbanas, mag. ing. 6129-666 166 e-mail C00-12
Anja Babić, mag. ing. 6129-577 577 e-mail C09-18-2
Mateja Car, mag. ing.  
Leon Dragić, mag. ing. comp. 6129-791 291 e-mail C11-20
Antun Ivanović, mag. ing. 6129-666 166 e-mail C00-12
Dr. sc. Andrej Kitanov 6129-849 349 e-mail C09-09
Edin Kočo, mag. ing. 6129-561 561 e-mail C09-02-1
Ivan Lončar, mag. ing. e-mail C09-19
Milan Marković, univ. bacc. ing 098/959-2121 e-mail C09-19-1
Anita Martinčević, mag. ing. 6129-893 393 e-mail C13-02-1
Ivana Mikolić, mag. ing. 6129-591 591 e-mail A-005
Đula Nađ, mag. ing. 6129-577 577 e-mail C09-16-2
Juraj Oršulić, mag. ing.  
Juraj Peršić, mag. ing. 349 e-mail C09-09
Igor Piljić, mag. ing. comp. 6129-791 291 e-mail C11-20
Marsela Polić, mag. ing. e-mail  
Kristina Radoš Cvišić 6129-736 236 e-mail A-010
Antonio Starčić, mag. ing. 6129-893 393 e-mail C13-02-1
Marin Stipanov, mag. ing.  
Mirjana Stjepanović, dipl. oec. 6129-584 584 e-mail A-013
Mr. sc. Antonio Vasilijević 6129-805 305 e-mail C09-18-2
Goran Vasiljević, dipl. ing. 6129-829 329 e-mail C11-16
Ante Zglav, mag. ing. 01-6129-561 561 e-mail C09-02-1
Tajnik/ca
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Blanka Gott 6129-795 295 e-mail C09-05
Viši laborant 2. vrste
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Damir Josić, struč. spec. ing. 6129-799 299 e-mail C09-15-1
Vanjski suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Ivica Crnković e-mail  
Mladen Đalto, mag. ing. 6129-805 305 e-mail C09-16-3
Dr. sc. Marin Orlić 6129-631 131 e-mail C11-17
Tihana Sesar, mag. oecol. et pn 6129-591 591 e-mail  
Nikola Stilinović, mag. ing. 6129-805 305 e-mail C09-18-2
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Adaptivno i robusno upravljanje
1,1,1
2 Sveučilišni diplomski INFO
Alarmni sustavi
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Algoritmi i strukture podataka
1,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Arhitektura računala 1
0,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Automatsko upravljanje
0,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Digitalna logika
1,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Diplomski rad
1,1,1
3, 4 Sveučilišni diplomski INFO
Elementi sustava automatizacije
1,1,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Integracija na razini sustava (SoC)
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Inteligentni sustavi upravljanja
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Istraživački seminar iz automatike 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Laboratorij automatike 1
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij automatike 2
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij i vještine - Matlab
1,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Laboratorij računalnog inženjerstva 1
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Mobilna robotika
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Modeliranje i simuliranje sustava
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Multimedijske arhitekture i sustavi
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Multimedijske tehnologije
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Multimedijski računalni sustavi
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Nelinearni sustavi upravljanja
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Nelinearni sustavi upravljanja
1,1,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Osnove inteligentnog upravljanja
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove robotike
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Otvoreno računarstvo
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum automatizacije
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum robotike
1,1,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Primijenjene tehnike estimacije
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Procesna automatizacija
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Programiranje i programsko inženjerstvo
0,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Programiranje za Robotski operacijski sustav
0,0,0
1, 3, 5 Sveučilišni diplomski INFO
Projekt iz programske potpore
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Projektiranje proizvodnih sustava
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Računala i procesi
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Računalno upravljanje sustavima
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Raspodijeljeni razvoj programske potpore
1,1,1
3 Sveučilišni diplomski INFO
Sinteza linearnih sustava upravljanja
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Sustavi s diskretnim događajima
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Sveprisutno računarstvo
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Teorija estimacije
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Ugradbeni računalni sustavi
0,0,0
5, 6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Upravljanje autonomnim sustavima
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Upravljanje elektromehaničkim sustavima
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Upravljanje elektromotornim pogonima
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Upravljanje obnovljivim izvorima energije
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Upravljanje robotiziranim postrojenjima
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Upravljanje robotskim sustavima
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Upravljanje sustavima s diskretnim događajima
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Vođenje i upravljanje plovilima
1,1,1
3 Sveučilišni diplomski INFO
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
MEĐUNARODNA SURADNJA
 

Aalborg University, The Faculty of Engineering and Science, Aalborg, Denmark

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Informatik, Autonome Intelligente Systeme, Germany

Anglia Polytechnic University, Department of Design and Technology, Cambridge, United Kingdom

Aurora Trust Foundation, Key Largo, USA

Budapest University of Technology and Economics, The department of Mechatronics, Optics and Engineering Informatics, Budapest, Hungary

China University of Mining and Technology, College of Information and Electrical Engineerig, Xuzhou, China

China University of Mining and Technology, School of Chemical Engineering and Technology, Xuzhou, China

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione, Genova, Italy

Eidgenössische Techniche Hochschule Zürich (ETH), Institut für Automatik, and Autonomous Systems Lab, Switzerland

Eindhoven University of Technology, Department of Electrical Engineering – Control Systems, the Netherlands

Energy research Centre of the Netherlands (ECN), Petten, the Netherlands

Ford Motor Company, Scientific Research Laboratory, Dearborn, Michigan, USA

IFAC – International Federation of Automatic Control

Industrial Systems and Control, Glasgow, Scotland, United Kingdom

Instituto Superior Tecnico, Institute for Systems and Robotics, Dynamical Systems and Ocean, Robotics Lab, Lisboa, Portugal

JACOBS University Bremen, Germany

Kungliga Tekniska Högskolan (The Royal Institute of Technology), Centre for Autonomous Systems, Stockholm, Sweden

Lund University, Faculty of Engineering, Department of Automatic Control, Lund, Sweden

Mälardalen University (MdH), Department of Computer Science and Engineering, Västerås, Sweden

NATO Centre for Maritime Research and Experimentation (NATO-CMRE), La Spezia, Italy

Norwegian Centre of Excellence "Centre for autonomous marine operations and systems – AMOS", Trondheim, Norway

Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering Science and Technology, Department of Marine Technology, Trondheim, Norway

Office of Naval Research Global, London,UK

Politecnico di Bari, Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica, Italy

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, Italy

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Aachen, Germany

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China

Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva, Mostar, Bosnia and Herzegovina

Sveučilište u Zadru, Zadar

Technical University of Crete - A.B.E.A. - Anatoli S.A., Chania, Greece

Technical University of Crete, Machine Tools Lab and Intelligent Systems and Robotics Lab, Chania, Greece

Technische Universität Dortmund, Dortmund, Germany

Technische Universität München, Institut für Automatisierungstechnik und Autonome Systeme, Munich, Germany

Technische Universität Wien (Vienna University of Technology), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna, Austria

The University of New Mexico, MARSHES Lab, Albuquerque, USA

The University of Texas, The Automation and Robotics Research Institute, Arlington, USA

The Virginia Polytechnic Institute and State University, The Bradley Department of electrical Engineering, Blacksburg, USA

United Technologies Research Center, East Hartford, Connecticut, USA

Università politecnica delle Marche, Ancona, Italy

Universität Rostock, Fachbereich Elektrotechnik, Institut für Automatisierungstechnik, Rostock, Germany

University of Girona, Girona, Spain

University of Limerick, Mobile Marine Robotics Research Centre, Limerick, Ireland

University of Montenegro, Faculty of Electrical Engineering, Podgorica, Montenegro

University of Paderborn, Paderborn, Germany

University of Porto, Department of Electrical and Computer Engineering, Underwater systems and technologies laboratory, Porto, Portugal

University of Seville, Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática, Spain

University of Tokyo, Institute of Industrial Science, Tokyo, Japan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, Slovenia

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, Slovenia

Vestas Wind Systems, Aarhus, Denmark

VideoRay Llc., Phoenixville, USA

Wroclaw University of Technology, Institute of Electrical Machines, Drives and Measurements, Wroclaw, Poland