korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
121653
 
O ZAVODU

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

Utemeljen 1954.
Predstojnik Zavoda: Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić
Tel: (01) 6129 795, Fax: (01) 6129 809
Email: zari@fer.hr
URL: http://www.fer.hr/zavod/zari

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo utemeljen je rješenjem, koje je doneseno na 100. sjednici Vijeća Tehničkog fakulteta održanoj 09. siječnja 1954. godine pod nazivom Zavod za kontrolne i signalne uređaje. Utemeljitelj Zavoda bio je prof.dr.sc. Vladimir Muljević.

Nastavna djelatnost Zavoda: Teorija automatskog upravljanja. Nelinearno i optimalno upravljanje. Identifikacija procesa. Matematičko modeliranje i simuliranje. Adaptivno i robusno upravljanje. Prediktivno upravljanje. Sustavi upravljanja vođeni računalom. Upravljanje zasnovano na neizrazitoj logici i neuronskim mrežama. Sustavi otporni na kvarove. Automatizacija procesa. Slijedni sustavi. Robotika i fleksibilni proizvodni sustavi. Automatizacija brodova. Zaštitni i alarmni sustavi. Sustavi distribuiranog upravljanja. Inteligentni mjerni sustavi. Digitalna računala i napredni računalni koncepti. Mikroračunala. Rad digitalnih računala u stvarnom vremenu. Računalne mreže. Projektiranje korištenjem računala. Računalni jezici i operativni sustavi. Projektiranje programske podrške.

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda: Istraživanje algoritama upravljanja za različite procese i objekte (procesi i postrojenja u procesnoj industriji, slijedni sustavi, roboti, plovila i podmorska vozila). Upravljanje pH procesima. Upravljanje toplinskim izmjenjivačima. Primjena algoritama zasnovanih na neizrazitoj logici i neuronskim mrežama u upravljanju industrijskim, energetskim i transportnim postrojenjima i procesima, slijednim sustavima, robotima, te u upravljanju plovnim objekatima. Prediktivno upravljanje. Identifikacija procesa, adaptivno i robusno upravljanje u industrijskim uvjetima. Automatizacija procesa s diskretnim događajima. Fleksibilni proizvodni sustavi. Detekcija kvara, izolacija i prilagodba u energetskim postrojenjima, te kod plovnih objekata. Inteligentno upravljanje otporno na kvarove. Projektiranje i razvoj komunikacijskih sustava za procesnu automatizaciju. Razvoj ugrađenih računalnih sustava, aplikacijski orjentirane računalne arhitukture, projektiranje arhitektura mikroračunala. Razvoj jezika za opis sklopovlja pri projektiranju digitalnih sustava. Razvoj alata za projektiranje korištenjem računala. Metode za modeliranje i simuliranje računalnih sustava. Metode šifriranja i njihova primjena. Metode za sažimanje podataka i njihove sklopovske realizacije. Objektno orjentirani ditribuirani sustavi. Sustavi za daljinsko prikupljenje podataka i mjerenja. Elektronička trgovina - elektronički sustav za plaćanje usluga. Brzo renderiranje i sažimanje.


ZAVOD ZA AUTOMATIKU I RAČUNALNO INŽENJERSTVO
REDOVITI PROFESOR
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Željko Ban 6129-854 354 e-mail C9-08
Prof. dr. sc. Danko Basch 6129-812 312 e-mail C11-13
Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan 6129-644 144 e-mail C11-14
Prof. dr. sc. Mario Kovač 6129-759 259 e-mail C11-19
Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić 6129-796 296 e-mail C11-15
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 6129-855 355 e-mail C9-07
Prof. dr. sc. Ivan Petrović 6129-844 344 e-mail C9-17
Prof. dr. sc. Zoran Vukić 6129-840 340 e-mail C9-18
Prof. dr. sc. Mario Žagar 6129-617 117 e-mail C11-18
IZVANREDNI PROFESOR
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Mato Baotić 6129-850 350 e-mail C9-11
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić 6129-842 342 e-mail C11-09
Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak 6129-821 321 e-mail C9-10
DOCENT
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Doc. dr. sc. Igor Čavrak 6129-861 361 e-mail C11-12
Doc. dr. sc. Josip Knezović 6129-619 119 e-mail C11-10
Doc. dr. sc. Nikola Mišković 6129-815 315 e-mail C9-14
POSLIJEDOKTORAND
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Ivana Bosnić 6129-631 131 e-mail C11-17
Dr. sc. Ivan Marković 6129-577 577 e-mail C9-16A
Dr. sc. Matko Orsag 6129-829 329 e-mail C11-16
Dr. sc. Tomislav Pavlović 6129-805 305 e-mail C9-19B
Dr. sc. Tamara Petrović 6129-829 329 e-mail C11-16
ZNANSTVENI NOVAK - VIŠI ASISTENT
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Damjan Miklić 6129-829 329 e-mail C11-16
ZNANSTVENI NOVAK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Igor Cvišić, dipl. ing. 6129-541 541 e-mail C0-09
Karlo Griparić, mag. ing. el. 6129-829 329 e-mail C11-16
Marko Gulin, mag. ing. el. 6129-529 529 e-mail C9-16C
Tamara Hadjina, dipl. ing. 6129-529 529 e-mail C9-16C
Dr. sc. Daniel Hofman 6129-841 341 e-mail C11-20
Nikola Hure, mag. ing. inf. et 6129-805 305 e-mail C9-19B
Ivan Maurović, mag. ing. el. 6129-577 577 e-mail C9-16B
STRUČNI SURADNIK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Tomislav Haus, mag. ing. 6129-561 561 e-mail C9-02A
Filip Mandić, mag. ing. e-mail C9-18B
Hrvoje Novak, mag. ing. 6129-893 393 e-mail C13-02a
Branimir Novoselnik, mag. ing. 6129-529 529 e-mail C9-16C
Frano Petric, mag. ing. 6129-561 561 e-mail C9-02A
TAJNIK/CA
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Blanka Gott 6129-795 295 e-mail C9-05
VIŠI LABORANT 2. VRSTE
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Damir Josić, struč. spec. ing. 6129-799 299 e-mail C9-15A
LABORANT
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Snježana Poljak 6129-610 110 e-mail C11-07
ZAVODSKI SURADNIK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Anja Babić, mag. ing. 6129-577 577 e-mail C9-16B
Josip Ćesić, mag. ing. 6129-577 577 e-mail C9-16A
Leon Dragić, mag. ing. comp. 6129-791 291 e-mail C11-20
Mladen Đalto, mag. ing. 6129-805 305 e-mail C9-19A
Petar Franček, dipl. ing. 6129-631 131 e-mail C11-17
Igor Horvat, mag. phys-geophy e-mail  
Dr. sc. Andrej Kitanov 6129-849 349 e-mail C9-09
Edin Kočo, mag. ing. 6129-561 561 e-mail C9-02A
Josipa Kuzmić, mag. phys-geophy e-mail  
Marko Lelas, dipl. ing. e-mail  
Kruno Lenac, mag. ing. 6129-849 349 e-mail C9-09
Dr. sc. Vinko Lešić 6129-805 305 e-mail C9-19b
Tomislav Lončarek, univ. bacc. ing 6129-805 305 e-mail C09-19B
Anita Martinčević, mag. ing. 6129-893 393 e-mail C13-02a
Ivana Mikolić, mag. ing. 6129-591 591 e-mail A0-05
Đula Nađ, mag. ing. 6129-805 305 e-mail C9-18B
Igor Piljić, mag. ing. comp. 6129-631 131 e-mail C11-17
Kristina Radoš Cvišić 6129-736 236 e-mail A0-10
Ivor Rendulić, mag. ing. 6129-805 305 e-mail C9-19A
Dr. sc. Marija Seder 6129-713 213 e-mail C9-13
Antonio Starčić, mag. ing. 6129-893 393 e-mail C13-02a
Nikola Stilinović, mag. ing. 6129-805 305 e-mail C9-18B
Mirjana Stjepanović, dipl. oec. 6129-542 542 e-mail A0-13
Dr. sc. Domagoj Tolić 6129-666 166 e-mail C0-12
Robi Turnar, mag. ing. 6129-893 393 e-mail C13-02a
Mr. sc. Antonio Vasilijević 6129-805 305 e-mail C9-18B
Goran Vasiljević, dipl. ing. 6129-829 329 e-mail C11-16
VANJSKI SURADNIK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Marin Orlić 6129-631 131 e-mail C11-17
Tihana Sesar, mag. oecol. et pn 6129-591 591 e-mail A0-05
Dr. sc. Martin Žagar 6129-619 119 e-mail C11-10
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Adaptivno i robusno upravljanje
1,1,1
2 Sveučilišni diplomski INFO
Alarmni sustavi
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Arhitektura računala 1
0,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Automatsko upravljanje
0,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Diplomski projekt
0,0,0
Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
1,1,1
3, 4 Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski seminar
0,0,0
Sveučilišni diplomski INFO
Elementi sustava automatizacije
1,1,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Integracija na razini sustava (SoC)
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Inteligentni sustavi upravljanja
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Istraživački seminar iz automatike 1
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 2
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 3
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 4
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 5
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 6
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 1
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 2
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 3
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 4
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 5
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva 6
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Laboratorij automatike 1
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij automatike 2
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij i vještine - Matlab
1,0,0
2, 3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Laboratorij računalnog inženjerstva 1
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom
1,1,1
Ljetni INFO
Mobilna robotika
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Modeliranje i simuliranje sustava
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje
1,1,1
Ljetni INFO
Multimedijske arhitekture i sustavi
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Multimedijske tehnologije
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Multimedijski računalni sustavi
1,1,1
Ljetni INFO
Nelinearni sustavi upravljanja
1,1,1
Zimski INFO
Nelinearni sustavi upravljanja
1,1,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja
1,1,1
Ljetni INFO
Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja
1,1,1
Zimski INFO
Osnove inteligentnog upravljanja
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove robotike
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Otvoreno računarstvo
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum automatizacije
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum robotike
1,1,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Primijenjene tehnike estimacije
1,1,1
Ljetni INFO
Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda
1,1,1
Zimski INFO
Procesna automatizacija
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Programiranje za Robotski operacijski sustav
0,0,0
3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Projekt
0,0,0
Sveučilišni preddiplomski INFO
Projekt iz programske potpore
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Projektiranje proizvodnih sustava
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Računala i procesi
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Računalno upravljanje sustavima
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Raspodijeljeni razvoj programske potpore
1,1,1
3 Sveučilišni diplomski INFO
Sinteza linearnih sustava upravljanja
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Sustavi s diskretnim događajima
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Sveprisutno računarstvo
1,1,1
Ljetni INFO
Teorija estimacije
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Ugradbeni računalni sustavi
0,0,0
5, 6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Upravljanje autonomnim sustavima
1,1,1
Zimski INFO
Upravljanje elektromehaničkim sustavima
1,1,1
Zimski INFO
Upravljanje elektromotornim pogonima
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Upravljanje obnovljivim izvorima energije
1,1,1
Zimski INFO
Upravljanje robotiziranim postrojenjima
1,1,1
Zimski INFO
Upravljanje sustavima s diskretnim događajima
1,1,1
Ljetni INFO
Vođenje i upravljanje plovilima
1,1,1
3 Sveučilišni diplomski INFO
Završni rad
0,0,0
Sveučilišni preddiplomski INFO
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
MEĐUNARODNA SURADNJA
 

The University of Texas, The Automation and Robotics Research Institute, Arlington, USA

The University of New Mexico, MARSHES Lab, Albuquerque, USA

The Virginia Polytechnic Institute and State University, The Bradley Department of electrical Engineering, Blacksburg, USA

Eidgenössische Techniche Hochschule Zürich (ETH), Institut für Automatik, and Autonomous Systems Lab, Switzerland

Technische Universität München, Institut für Automatisierungstechnik und Autonome Systeme, Munich, Germany

Anglia Polytechnic University, Department of Design and Technology, Cambridge, United Kingdom

Technical University of Crete - A.B.E.A. - Anatoli S.A., Chania, Greece

Budapest University of Technology and Economics, The department of Mechatronics, Optics and Engineering Informatics, Budapest, Hungary

University of Tokyo, Institute of Industrial Sciences, Tokyo, Japan

University of Paderborn, Paderborn, Germany

United Technologies Research Center (UTRC) Hartford, Connecticut, USA

Aalborg University, The Faculties of Engineering, Science and Medicine, Denmark

Lund University, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Sweden

Industrial Systems and Control, Glasgow, Scotland, United Kingdom

Energy research Centre of the Netherlands (ECN), Vestas Wind Systems, Denmark

China University of Mining&Technology, College of Information and Electrical Engineerig, Xuzhou, China

Universität Rostock, Fachbereich Elektrotechnik, Institut für Automatisierungstechnik, Rostock, Germany

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, Slovenia

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, Slovenia

Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva, Mostar, Bosnia and Herzegovina

Mälardalen University (MdH), Department of Computer Science and Engineering, Västerås, Sweden

Ford Motor Company, Scientific Research Laboratory, Dearborn, Michigan, USA

IFAC – International Federation of Automatic Control

Technische Universität Wien (Vienna University of Technology), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna, Austria

University of Montenegro, Faculty of Electrical Engineering, Podgorica, Montenegro

Wroclaw University of Technology, Institute of Electrical Machines, Drives and Measurements, Wroclaw, Poland

China University of Mining and Technology, School of Chemical Engineering and Technology, Xuzhou, China

United Technologies Research Center, East Hartford, Connecticut, USA

Aalborg University, Department of Electronic Systems, Aaalborg, Denmark

Lund University, Faculty of Engineering, Department of Automatic Control, Lund, Sweden

Industrial Systems and Control Ltd., Glasgow, Scotland, UK

Energy research Centre of the Netherlands, Petten, the Netherlands

Vestas Wind Systems A/S, Denmark

University of Tokyo, Institute of Industrial Science, Tokyo, Japan

Aurora Trust, Key Largo, Florida, USA

NATO Undersea Research Centre, La Spezia, Italy

Office of Naval Research Global, London,UK

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione, Genova, Italy

University of Limerick, Mobile Marine Robotics Research Centre, Limerick, Ireland

Instituto Superior Tecnico, Institute for Systems and Robotics, Dynamical Systems and Ocean, Robotics Lab, Lisboa, Portugal

University of Girona, Girona, Spain

Università politecnica delle Marche, Ancona, Italy

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Informatik, Autonome Intelligente Systeme, Germany

Kungliga Tekniska Högskolan (The Royal Institute of Technology), Centre for Autonomous Systems, Stockholm, Sweden

Technical University of Crete, Machine Tools Lab and Intelligent Systems and Robotics Lab, Chania, Greece

Eindhoven University of Technology, Department of Electrical Engineering – Control Systems, the Netherlands

Politecnico di Bari, Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica, Italy

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, Italy

University of Seville, Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática, Spain

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China

JACOBS University Bremen, Germany