Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
166722
 
O ZAVODU

Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave
Utemeljen 1943.
Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Adrijan Barić
Tel.: (01) 6129 935, Fax: (01) 6129 653
E-mail: zemris@fer.hr
URL: http://www.zemris.fer.hr/

Zavod za elektroniku osnovan je godine 1943. na bivšem Tehničkom fakultetu, pod nazivom Zavod za visokofrekventnu tehniku. Prvi predstojnik Zavoda bio je prof. dr. Mirko Soukup. Zavod je imao tri prostorije u laboratorijskoj zgradi bivšeg Tehničkog fakulteta u Kačićevoj ulici. Godine 1945. Zavod ostaje bez osoblja i ne djeluje. Od godine 1946. postaje Zavod za radiotehniku i vodi ga prof. Vinko Albert, koji započinje nastavu iz predmeta Radiotehnika. Godine 1951. vraća se prvotni naziv Zavod za visokofrekventnu tehnIku, a godine 1963. Zavod mijenja naziv u Zavod za elektroniku. Posljednjom promjenom imena od 1994. godine Zavod dobiva današnje ime Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.

 


ZAVOD ZA ELEKTRONIKU, MIKROELEKTRONIKU, RAČUNALNE I INTELIGENTNE SUSTAVE
Redoviti profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Adrijan Barić 6129-913 413 e-mail D-358
Prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić 6129-871 371 e-mail D-317
Prof. dr. sc. Vlado Glavinić 6129-955 455 e-mail D-318
Prof. dr. sc. Željka Mihajlović 6129-944 444 e-mail D-331
Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić 6129-952 452 e-mail D-311
Prof. dr. sc. Siniša Srbljić 6129-954 454 e-mail D-310
Prof. dr. sc. Tomislav Suligoj 6129-898 398 e-mail D-345
Izvanredni profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Marin Golub 6129-502 502 e-mail D-316
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović 6129-967 467 e-mail D-329
Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić 6129-998 498 e-mail D-343
Izv. prof. dr. sc. Igor Krois 6129-912 412 e-mail D-359
Izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk 6129-945 445 e-mail D-332
Izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić 6129-942 442 e-mail D-330
Izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder 6129-871 371 e-mail D-330, D-339-1
Docent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Doc. dr. sc. Vladimir Čeperić 6129-925 425 e-mail D-360
Doc. dr. sc. Marko Čupić 6129-548 548 e-mail D-340
Doc. dr. sc. Goran Delač 6129-549 549 e-mail D-339-2
Doc. dr. sc. Ante Đerek 6129-897 397 e-mail D-338
Doc. dr. sc. Stjepan Groš 6129-943 443 e-mail D-319
Doc. dr. sc. Tomislav Hrkać 6129-926 426 e-mail D-344
Doc. dr. sc. Leonardo Jelenković 6129-927 427 e-mail D-342
Doc. dr. sc. Alan Jović 6129-548 548 e-mail D-340
Doc. dr. sc. Marko Koričić 6129-671 171 e-mail D-341
Doc. dr. sc. Marin Šilić 6129-549 549 e-mail D-339-2
Doc. dr. sc. Dejan Škvorc 6129-943 443 e-mail D-319
Doc. dr. sc. Klemo Vladimir 6129-549 549 e-mail D-339-2
Poslijedoktorand
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Danko Ivošević 6129-926
554
426
554
e-mail A-000
Dr. sc. Josip Krapac 6129-555 555 e-mail D-307
Dr. sc. Tvrtko Mandić 6129-914 414 e-mail D-357
Dr. sc. Darijan Marčetić 6129-550 550 e-mail D-336
Dr. sc. Mirko Poljak 6129-924 424 e-mail D-356
Dr. sc. Sanja Žonja 6129-564 564 e-mail D-352
Asistent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Domagoj Alagić, mag. ing. 6129-871 371 e-mail D-339-1
Josip Bačmaga, mag. ing. 6129-547 547 e-mail D-353
Raul Blečić, dipl. ing. 6129-547 547 e-mail D-353
Marko Đurasević, mag. ing. e-mail D-338
Nikolina Frid, mag. ing. comp. 6129-554 554 e-mail D-335
Mladen Karan, mag. ing. comp. 6129-871 371 e-mail D-339-1
Karlo Knežević, mag. ing. e-mail D-307
Tihomir Knežević, dipl. ing. 6129-564 564 e-mail D-352
Ivan Krešo, mag. ing. comp. 6129-555 555 e-mail D-307
Adrian Satja Kurdija, mag. math. e-mail  
Marko Magerl, mag. ing. 6129-547 547 e-mail D-353
Željko Osrečki, mag. ing. 6129-564 564 e-mail D-352
Zvonimir Pavlić, mag. ing. comp. 6129-897 397 e-mail D-339-2
Hrvoje Štimac, mag. ing. 6129-547 547 e-mail D-353
Martin Tutek, mag. ing. 6129-871 371 e-mail D-339-1
Josip Žilak, dipl. ing. 6129-564 564 e-mail D-352
Stručni suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ivan Filković, mag. ing. comp. 6129-555 555 e-mail D-307
Sabina Krivec, mag. ing. 6129-564 564 e-mail D-352
Martin Soldić, mag. ing. 6129-550 550 e-mail D-336
Zavodski suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Karla Brkić 6129-550 550 e-mail D-336
Dr. sc. Maria Pia Di Buono D-339-1
Slaven Kliček, mag. e-mail A-000
Zoran Medić, mag. ing. e-mail D-339-1
Leon Rotim, mag. ing. e-mail  
Marko Šimić, mag. ing. e-mail  
Tajnik/ca
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Biljana Geratović Reich, dipl. ing. 6129-935 435 e-mail D-304
Viši laborant 2. vrste
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Branko Filipčić 6129-928 428 e-mail D-334
Zvonimir Jakopović 6129-928 428 e-mail D-334
U mirovini
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Petar Biljanović 6129-953 453 e-mail D-312
Prof. dr. sc. Nikola Bogunović 6129-721 221 e-mail D-309
Akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin 6129-936 436 e-mail D-313
Prof. dr. sc. Željko Butković 6129-924 424 e-mail D-356
Prof. dr. sc. Julijana Divković-Pukšec 6129-914 414 e-mail D-357
Prof. dr. sc. Uroš Peruško 6129-947 447 e-mail D-309
Prof. dr. sc. Joško Radej 6129-502 502 e-mail D-316
Mr. sc. Aleksandar Szabo 6129-929 429 e-mail D-361
Vanjski suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Ivan Benc e-mail  
Dr. sc. Goran Glavaš 6129-871 371 e-mail D-339-1
Davor Jadrijević  
Marijo Maračić, dipl. ing. 6129-550 550 e-mail D-336
Doc. dr. sc. Andro Milanović e-mail  
Petar Mrazović e-mail  
Dr. sc. Miroslav Popović e-mail  
Dr. sc. Daniel Skrobo e-mail  
Dr. sc. Ivan Skuliber e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Algoritmi za ugrađene računalne sustave
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Analiza dinamičkih scena
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Analiza i pretraživanje teksta
1,1,1
2 Sveučilišni diplomski INFO
Analiza i projektiranje računalom
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Analiza velikih skupova podataka
1,1,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi
1,1,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Arhitektura računala 2
1,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Biometrijski sigurnosni sustavi
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Digitalna logika
1,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Digitalni mikroelektronički sklopovi
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
1,1,1
3, 4 Sveučilišni diplomski INFO
Duboko učenje
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Ekspertni sustavi
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Elektronika 1
1,1,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektronika 1R
1,1,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektronika 2
1,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Formalne metode u oblikovanju sustava
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Integracija na razini sustava (SoC)
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Integrirani sklopovi za velike brzine rada
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Inteligentni multiagentski sustavi
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Interakcija čovjeka i računala
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Interakcija čovjeka i računala
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Interaktivna računalna grafika
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektronike 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektronike 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektronike 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektronike 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektronike 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektronike 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektronike 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računarske znanosti 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računarske znanosti 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računarske znanosti 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računarske znanosti 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računarske znanosti 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računarske znanosti 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz računarske znanosti 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Izvori napajanja elektroničkih uređaja
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Komunikacijske mreže
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Laboratorij elektronike 2
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 2
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij računalnog inženjerstva 2
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij računarske znanosti 1
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij računarske znanosti 2
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij telekomunikacija i informatike 2
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Memorijski sustavi
1,1,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Mikroelektroničke komponente
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Modeli za predstavljanje slike i videa
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Napredne mreže računala
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Napredni operacijski sustavi
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Napredni postupci u projektiranju analognih integriranih sklopova
1,1,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Napredno korištenje operacijskog sustava Linux
0,0,0
2, 4, 6 Sveučilišni diplomski INFO
Natjecateljsko programiranje
1,0,0
1, 3, 5 Sveučilišni diplomski INFO
Neizrazito, evolucijsko i neuro računarstvo
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Objektno orijentirano programiranje
1,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Oblikovanje programske potpore
1,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Oblikovni obrasci u programiranju
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Operacijski sustavi
1,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Operacijski sustavi za ugrađena računala
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Osnove izrade PHP aplikacija
0,0,0
2, 4, 6 Sveučilišni diplomski INFO
Osnove korištenja operacijskog sustava Linux
0,0,0
1, 3, 5 Sveučilišni diplomski INFO
Osnove programskog jezika Java
0,0,0
2, 4, 6 Sveučilišni diplomski INFO
Osnove programskog jezika Scala
0,0,0
1, 3, 5 Sveučilišni diplomski INFO
Otkrivanje znanja u skupovima podataka
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Paralelno programiranje
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Posrednici umreženih sustava
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Postupci raspoređivanja
1,0,0
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Postupci vizualizacije
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Pouzdanost računalnih sustava
1,1,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Prevođenje programskih jezika
1,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Procesi u računalnim sustavima
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Programiranje u Haskellu
1,1,1
1, 3, 5 Sveučilišni diplomski INFO
Projekt iz programske potpore
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Projektiranje digitalnih sustava
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Projektiranje mikroelektroničkih sklopova
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Projektiranje radiofrekvencijskih i mikrovalnih integriranih sklopova
1,1,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Računalna animacija
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Računalna grafika
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Računalni vid
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Računarska grafika
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Računarski i robotski vid
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Računarstvo zasnovano na uslugama
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Raspodijeljeni računalni sustavi
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Raspoznavanje uzoraka
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi
0,0,0
1, 3, 5 Sveučilišni diplomski INFO
Sigurnost računalnih sustava
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Skriptni jezici
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Spremnici podataka
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Statistička analiza podataka
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Statističke metode za dubinsku obradu podataka
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Strojno učenje
1,1,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Sustavi za rad u stvarnom vremenu
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Umjetna inteligencija
1,1,1
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u raspoznavanje uzoraka
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u teoriju računarstva
1,0,0
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
Višeprocesorski i paralelni sustavi
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
VLSI tehnologija
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Zaštita i sigurnost informacijskih sustava
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
TRAŽILICA
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
 

AMI Semiconductor, Belgium

ams AG, Unterpremstaetten, Austria

Asahi Kasei Microdevices Co., Japan

Atila Jozsef University, Szeged, Hungary

AVL List GMBH, Graz, Austria

Cadence Design Systems, France

Cambridge Semiconductors, UK

Centro Ricerche Plast-Optica, Amaro, Italy

College of Information Science & Engineering, Northeastern University, Shenyang, China

Delft University of Technology, Netherlands

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Switzerland

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, Slovakia

GlobalLogic, San Jose, USA

Group4Lab, California, USA

Hanita, Hanita, Israel

Henkel, Westerlo, Belgium

Huawei, Santa Clara, USA

INRIA/IRISA Rennes, France

INRIA Grenoble, France

Inter-university MicroElectronics Center (IMEC), Belgium

Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

MNIT - Malaviya National Institut of Technology, Jaipur, India

ON Semiconductor, Belgium

Philips, Aachen, Germany

Politecnico di Bari, Dipartimento di Elettrotecnica e Elettronica, Bari, Italy

Radboud University Nijmegen, Netherlands

Robert Bosch, Germany

TNO, Eindhoven, The Netherlands

TU Graz, Austria

Universita degli Studi di Roma l "La Sapienza", Pictorial Computing Lab. (PCL), Dipartimento di Scienze dell' Informazione, Rome, Italy

University of California, Irvine, USA

University of California, Los Angeles, USA

University of Cambridge, UK

University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Slovenia

University of Southern California, Los Angeles, USA

University of Toronto, Toronto, Canada

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, Slovenia

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalniątvo in informatiko, Ljubljana, Slovenia


REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan