korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
116374
 
O ZAVODU

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Utemeljen 1943.
Predstojnik Zavoda: Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Tel: (01) 6129 911, Fax: (01) 6129 652
Email: zesoi@fer.hr
URL: http://www.zesoi.fer.hr/

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija sudjeluje u nastavi Fakulteta elektrotehnike i računarstva na svim razinama (preddiplomska, diplomska i poslijediplomska), kao i u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti Fakulteta. Zavod ima razvijenu vanjsku suradnju s partnerima iz zemlje i inozemstva te snažnu orijentaciju ka novim tehnologijama i inovativnim rješenjima.

Zavod je pokrenuo studijske programe Elektroničko i računalno inženjerstvo te Obradbu informacija, a nastavnici Zavoda sudjeluju u gotovo svim studijskim programima Fakulteta.

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se u područjima analize, razvoja i konstrukcije elektroničkih sustava, obradbe signala i slika, teorije električnih mreža i sustava, elektroničkih mjerenja i instrumentacije, biomedicinske elektronike, bioinformatike, računalnih mreža i modernih informacijskih i komunikacijskih sustava. Za nastavu i znanstvenoistraživački rad Zavod ima potreban prostor, alate i opremu, mjernu instrumentaciju te računalnu i komunikacijsku infrastrukturu.

Za znanstveno istraživački rad na Zavodu postoje specijalizirani laboratoriji i grupe kao što su: Grupa za naprednu instrumentaciju, Laboratorij za napredne medode obrade signala, Laboratorij za analognu i mješovitu obradu signala, Laboratorij za računalnu biologiju, Grupa za elektroničku i biomedicinsku instrumentaciju, Laboratorij za obradu slika, Laboratorij za sustave i signale, Grupa za senzore i elektroničku instrumentaciju, Grupa za obradu signala i dizajn sustava te Grupa za obradu govora i signala. Suradnici Zavoda sudjeluju u brojnim domaćim i stranim znanstveno istraživačkim projektima, te surađuju s preko 20 međunarodnih znanstvenih institucija.

Za sva administrativna pitanja (kontakt podaci, upiti o nastavi, prijavama ispita i slično) obratite se tajnici Jasmini Zorko.


ZAVOD ZA ELEKTRONIČKE SUSTAVE I OBRADBU INFORMACIJA
REDOVITI PROFESOR
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Vedran Bilas 6129-974 474 e-mail D-111
Prof. dr. sc. Mario Cifrek 6129-933 433 e-mail D-130
Prof. dr. sc. Branko Jeren 6129-950 450 e-mail D-120
Prof. dr. sc. Sven Lončarić 6129-891 391 e-mail D-119
Prof. dr. sc. Ratko Magjarević 6129-938 438 e-mail D-132
Prof. dr. sc. Neven Mijat 6129-966 466 e-mail D-117
Prof. dr. sc. Davor Petrinović 6129-968 468 e-mail  
Prof. dr. sc. Damir Seršić 6129-973 473 e-mail D-106
Prof. dr. sc. Mladen Vučić 6129-975 475 e-mail D-108
IZVANREDNI PROFESOR
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić 6129-949 449 e-mail D-109
Izv. prof. dr. sc. Igor Lacković 6129-808 308 e-mail D-129
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić 6129-937 437 e-mail D-142
Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić 6129-781 281 e-mail D-104
DOCENT
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Doc. dr. sc. Hrvoje Džapo 6129-878 378 e-mail D-110
Doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar 6129-970 470 e-mail D-107
Doc. dr. sc. Marko Subašić 6129-956 456 e-mail D-150
Doc. dr. sc. Darko Vasić 6129-931 431 e-mail D-143
POSLIJEDOKTORAND
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Marko Butorac 6129-563 563 e-mail D162*
Dr. sc. Željka Lučev Vasić 6129-867 367 e-mail D-135
ASISTENT
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Pavle Prentašić, mag. ing. comp. 544 544 e-mail D-113
Sara Žulj, mag. ing. 6129-867 367 e-mail D-135
ZNANSTVENI NOVAK - VIŠI ASISTENT
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Tihomir Marjanović 6129-977 477 e-mail D-146
Dr. sc. Ana Sović 6129-883 383 e-mail D-151
ZNANSTVENI NOVAK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Vedrana Baličević, mag. ing. inf. et 6129-940 440 e-mail D-145
Luka Celić, mag. ing. el. 6129-867 367 e-mail D-135
Vana Jeličić, dipl. ing. 6129-536 536 e-mail D-136
Dinko Oletić, mag. ing. el. 6129-536 536 e-mail D-136
Juraj Petrović, mag. ing. inf. et 6129-775 275 e-mail D-114
STRUČNI SURADNIK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Matea Đonlić, mag. ing. 6129-563 563 e-mail D162*
Dr. sc. Krešimir Križanović e-mail D-158
Andrej Novak, mag. math. e-mail D-158
TAJNIK/CA
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Jasmina Zorko 6129-911 411 e-mail D-144
VIŠI LABORANT 2. VRSTE
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Mr. sc. Marijan Kuri 6129-960 460 e-mail D-149
ZAVODSKI SURADNIK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Mr. sc. Davorin Ambruš 6129-536 536 e-mail D-136
Nikola Banić, mag. ing. comp. 575 e-mail D-159
Igor Brkić, mag. ing. inf. et 6129-563 563 e-mail D162*
Ana Bulović, mag. ing. D158
Mirko Cerovac, mag. ing. 275 e-mail D114
Igor Dmitrović  
Dominik Džaja, mag. ing. 6129-867 367 e-mail D-135
Iva Harbaš, mag. ing. inf. et 544 544 e-mail D-113
Darko Jurić, mag. ing. 575 e-mail D-159
Marijana Jurić Fraculj, struč. spec. oec. 6129-736 236 e-mail A010
Ivica Medved, dipl. ing. 6129-669 169 e-mail D-163
Hrvoje Mihaldinec, mag. ing. e-mail D141
Ita Modun 6129-938 438 D-132
Dr. sc. Predrag Pale 6129-963 463
411
e-mail D-121
Dr. sc. Tomislav Petković e-mail D162*
Goran Šeketa, mag. ing. 367 e-mail D-135
U MIROVINI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Akademik prof. emer. dr. sc. Hrvoje Babić 6129-948 448 e-mail D-118
Prof. dr. sc. Vladimir Naglić 6129-971 471 e-mail D-133
Prof. dr. sc. Zoran Stare 6129-933 433 e-mail D-130
Prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković 6129-932 432 e-mail D-131
VANJSKI SURADNIK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Vlatka Bilas e-mail  
Igor Dmitrović e-mail D-114
Igor Gruić, prof.  
Doc. dr. sc. Miroslav Končar e-mail  
Prof. dr. sc. Vladimir Medved e-mail  
Mr. sc. Ivica Mihalić e-mail  
Prof. dr. sc. Damijan Miklavčič e-mail  
OSTALI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Vesna Kezdorf, oecc. 6129-669 169 e-mail D-150
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Alati za razvoj digitalnih sustava
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Algoritmi i strukture podataka
1,1,1
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Analogna i mješovita obrada signala
1,1,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Bioinformatika
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Biomedicinska informatika
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Biomedicinska instrumentacija
1,1,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Biomedicinski signali i sustavi
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi
1,1,1
Zimski INFO
Biomonitoring sustavi
1,1,1
Zimski INFO
Digitalna analiza slike
1,1,1
Ljetni INFO
Digitalna logika
1,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Digitalna obrada govora
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Digitalna obrada i analiza slike
1,1,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Digitalna obradba signala
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski projekt
0,0,0
Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
1,1,1
3, 4 Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski seminar
0,0,0
Sveučilišni diplomski INFO
Električki filtri - odabrana poglavlja
1,1,1
Ljetni INFO
Električni filtri u elektroenergetskom sustavu
1,1,1
Ljetni INFO
Električni krugovi
1,1,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektronička instrumentacija
1,1,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Elektronička mjerenja i komponente
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika
1,1,1
Ljetni INFO
Geoprostorne baze podataka
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Grafovi i mreže
1,1,1
Zimski INFO
Instrumentacija u zaštiti okoliša
1,1,1
Zimski INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 1
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 2
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 3
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 4
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 5
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 6
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 1
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 2
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 3
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 4
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 5
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 6
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Izvori napajanja elektroničkih uređaja
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Konstrukcija elektroničkih uređaja
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Kreativni laboratorij
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 2
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij elektronike 1
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij iz obrade informacija 1
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij iz obrade informacija 2
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 1
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Menadžment u inženjerstvu
0,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Mjerna pojačala
1,1,1
Zimski INFO
Mreže inteligentnih osjetila
1,1,1
Ljetni INFO
Multimedijske tehnologije
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Multisenzorski sustavi i lokomocija
1,1,1
3 Sveučilišni diplomski INFO
Napredne metode digitalne obrade signala
1,1,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Napredni modeli i baze podataka
1,1,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Neuronske mreže
1,1,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Obrada signala u komunikacijama
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Obradba informacija
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Odabrana poglavlja digitalne obrade slike
1,1,1
Zimski INFO
Operacijski sustavi
1,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Primjena obradbe signala
1,1,1
Ljetni INFO
Programiranje i programsko inženjerstvo
0,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Programska potpora industrijskih ugradbenih sustava
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Projekt
0,0,0
Sveučilišni preddiplomski INFO
Projekt iz programske potpore
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Projektiranje ugradbenih računalnih sustava
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Seminar za stjecanje generičkih vještina - Seminar o poduzetništvu - Dr&Co
1,1,1
Ljetni INFO
Senzorske tehnologije
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Signali i sustavi
1,1,0
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka
1,1,1
Zimski INFO
Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala
1,1,1
Ljetni INFO
Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata
1,1,1
Ljetni INFO
Slučajni procesi u sustavima
1,1,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Sustavi s umreženim senzorima
0,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina
1,1,1
Zimski INFO
Sustavi za praćenje i vođenje procesa
1,1,1
2 Sveučilišni diplomski INFO
Tehnologija u medicini
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Teorija signala
1,1,1
Zimski INFO
Ugradbeni računalni sustavi
0,0,0
5, 6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Završni rad
0,0,0
Sveučilišni preddiplomski INFO
TRAŽILICA
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
 

Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

Colorado State University, Fort Collins, USA

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Zürich, Switzerland

Fuzhou University, Fuzhou, China

Polytechnic University of Madrid, Spain

Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain

Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia

Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Star Bioinformatics Institute, Singapore

Tampere University of Technology, Tampere, Finland

TechnischeUniversität Graz, Graz, Austria

The Chinese University of Hong Kong, China

Universite de Reims Champagne Ardenne, UFR des Sciences ExactesetNaturelles, France

University of California, Berkeley, USA

University of California, Los Angeles, USA

University of California, Santa Barbara, USA

University of Cincinnati, Cincinnati, USA

University of Girona, Spain

University of Macau, Macau, China

University of Patras, Greece

University of Szeged, Szeged, Hungary

University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenia


REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan