Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
145175
 
O ZAVODU

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Utemeljen 1943.
Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Mladen Vučić
Tel.: (01) 6129 911, Fax: (01) 6129 652
E-mail: zesoi@fer.hr
URL: http://www.zesoi.fer.hr/

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija sudjeluje u nastavi Fakulteta elektrotehnike i računarstva na svim razinama (preddiplomska, diplomska i poslijediplomska), kao i u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti Fakulteta. Zavod ima razvijenu vanjsku suradnju s partnerima iz zemlje i inozemstva te snažnu orijentaciju ka novim tehnologijama i inovativnim rješenjima.

Zavod je pokrenuo studijske programe Elektroničko i računalno inženjerstvo te Obradbu informacija, a nastavnici Zavoda sudjeluju u gotovo svim studijskim programima Fakulteta.

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se u područjima analize, razvoja i konstrukcije elektroničkih sustava, obradbe signala i slika, teorije električnih mreža i sustava, elektroničkih mjerenja i instrumentacije, biomedicinske elektronike, bioinformatike, računalnih mreža i modernih informacijskih i komunikacijskih sustava. Za nastavu i znanstvenoistraživački rad Zavod ima potreban prostor, alate i opremu, mjernu instrumentaciju te računalnu i komunikacijsku infrastrukturu.

Za znanstveno istraživački rad na Zavodu postoje specijalizirani laboratoriji i grupe kao što su: Grupa za naprednu instrumentaciju, Laboratorij za napredne medode obrade signala, Laboratorij za analognu i mješovitu obradu signala, Laboratorij za računalnu biologiju, Grupa za elektroničku i biomedicinsku instrumentaciju, Laboratorij za obradu slika, Laboratorij za sustave i signale, Grupa za senzore i elektroničku instrumentaciju, Grupa za obradu signala i dizajn sustava te Grupa za obradu govora i signala. Suradnici Zavoda sudjeluju u brojnim domaćim i stranim znanstveno istraživačkim projektima, te surađuju s preko 20 međunarodnih znanstvenih institucija.

Za sva administrativna pitanja (kontakt podaci, upiti o nastavi, prijavama ispita i slično) obratite se tajnici Jasmini Zorko.


ZAVOD ZA ELEKTRONIČKE SUSTAVE I OBRADBU INFORMACIJA
Redoviti profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Vedran Bilas 6129-974 474 e-mail D-111
Prof. dr. sc. Mario Cifrek 6129-933 433 e-mail D-130
Prof. dr. sc. Branko Jeren 6129-950 450 e-mail D-120
Prof. dr. sc. Dražen Jurišić 6129-949 449 e-mail D-109
Prof. dr. sc. Sven Lončarić 6129-891 391 e-mail D-119
Prof. dr. sc. Ratko Magjarević 6129-938 438 e-mail D-132
Prof. dr. sc. Davor Petrinović 6129-968 468 e-mail D-118
Prof. dr. sc. Damir Seršić 6129-973 473 e-mail D-106
Prof. dr. sc. Mladen Vučić 6129-975 475 e-mail D-108
Izvanredni profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Džapo 6129-878 378 e-mail D-110
Izv. prof. dr. sc. Igor Lacković 6129-808 308 e-mail D-129
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić 6129-937 437 e-mail D-142
Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić 6129-781 281 e-mail D-104
Docent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar 6129-970 470 e-mail D-107
Doc. dr. sc. Željka Lučev Vasić 6129-867 367 e-mail D-135
Doc. dr. sc. Predrag Pale 6129-963 463
411
e-mail D-121
Doc. dr. sc. Ana Sović Kržić 6129-883 383 e-mail D-151
Doc. dr. sc. Marko Subašić 6129-956 456 e-mail D-105
Doc. dr. sc. Darko Vasić 6129-931 431 e-mail D-143
Poslijedoktorand
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Tomislav Petković e-mail D-162-1
Asistent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Vedrana Baličević, mag.ing.inf.et.comm.techn. 6129-940 440 e-mail D-145
Stjepan Begušić, mag. ing. D-158
Dominik Džaja, mag. ing. 6129-867 367 e-mail D-135
Krešimir Friganović, mag. ing. 01 6129 867 367 e-mail D-135
Maja Jurišić Bellotti, mag. ing. e-mail D-145
Juraj Petrović, mag.ing.inf.et.comm.techn. 6129-775 275 e-mail D-114
Ivan Ralašić, mag. ing.  
Goran Šeketa, mag. ing. 367 e-mail D-135
Sara Žulj, mag. ing. 6129-867 367 e-mail D-135
Stručni suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Mr. sc. Davorin Ambruš 6129-536 536 e-mail D-136
Matea Đonlić, mag. ing. 6129-563 e-mail D-162-1
Dr. sc. Krešimir Križanović e-mail D-158
Robert Vaser, mag. ing. e-mail D158
Zavodski suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Nikola Banić 575 e-mail D-159
Igor Cigrovski, dipl. ing. e-mail  
Ivana Čuljak, mag. ing. 536 e-mail D-136
Ivica Medved, dipl. ing. 6129-669 169 e-mail D-163
Andro Merćep, mag. ing.  
Hrvoje Mihaldinec, mag. ing. 6129-972 472 e-mail D-141
Dr. sc. Dinko Oletić 6129-536 536 e-mail D-136
Stipo Periša 6129-775 275 e-mail D-114
Ana Smolić, mag. ing. 6129-972 472 e-mail D-141
Ivica Vukoja, dipl. ing. 6129-956 456 e-mail D-163
Tajnik/ca
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Jasmina Zorko 6129-911 411 e-mail D-144
Laborant
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Mr. sc. Marijan Kuri 6129-960 460 e-mail D-149
U mirovini
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Neven Mijat 6129-966 466 e-mail D-117
Prof. dr. sc. Vladimir Naglić 6129-971 471 e-mail D-133
Prof. dr. sc. Zoran Stare 6129-933 433 e-mail D-130
Ante Šare, dipl. ing.  
Prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković 6129-932 432 e-mail D-131
Vanjski suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Battista Ilić e-mail  
Izv. prof. dr. sc. Vlatka Bilas e-mail  
Igor Brkić, mag.ing.inf.et.comm.techn. 6129-563 563 e-mail D-162-1
Dr. sc. Božidar Ferek-Petrić  
Igor Gruić, prof.  
Marko Gulin, mag. ing. el. 6129-529 529 e-mail C09-16-3
Darko Jurić, mag. ing. 575 e-mail D-159
Dr. sc. Darko Katović e-mail  
Doc. dr. sc. Miroslav Končar e-mail  
Dr. sc. Magdalena Krbot Skorić e-mail  
Prof. dr. sc. Vladimir Medved e-mail  
Dr. sc. Goran Molnar 6129-563 563 e-mail D-162
Andrej Novak, mag. math. e-mail D-158
Izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić  
Doc. dr. sc. Nikola Poljak  
Saša Tepić, mag. ing. e-mail D-141
Izv. prof. dr. sc. Feđa Vukić  
OSTALI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Vesna Kezdorf, oecc. 6129-669 169 e-mail D-150
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Alati za razvoj digitalnih sustava
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Algoritmi i strukture podataka
1,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Analogna i mješovita obrada signala
1,1,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Bioinformatika
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Biomedicinska informatika
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Biomedicinska instrumentacija
1,1,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Biomedicinski signali i sustavi
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Biomonitoring sustavi
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Digitalna analiza slike
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Digitalna logika
1,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Digitalna obrada govora
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Digitalna obrada i analiza slike
1,1,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Digitalna obradba signala
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
1,1,1
3, 4 Sveučilišni diplomski INFO
Duboko učenje
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Električki filtri - odabrana poglavlja
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Električni filtri u elektroenergetskom sustavu
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Električni krugovi
1,1,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektronička instrumentacija
1,1,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Elektronička mjerenja i komponente
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Grafovi i mreže
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Instrumentacija u zaštiti okoliša
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Izvori napajanja elektroničkih uređaja
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Konstrukcija elektroničkih uređaja
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Kreativni laboratorij
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 2
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij elektronike 1
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij iz obrade informacija 1
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij iz obrade informacija 2
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Menadžment u inženjerstvu
0,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Mjerna pojačala
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Mreže inteligentnih osjetila
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Multimedijske tehnologije
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Multisenzorski sustavi i lokomocija
1,1,1
3 Sveučilišni diplomski INFO
Napredne metode digitalne obrade signala
1,1,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Neuronske mreže
1,1,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Obrada signala u komunikacijama
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Obradba informacija
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Odabrana poglavlja digitalne obrade slike
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama
0,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Primjena obradbe signala
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Programiranje i programsko inženjerstvo
0,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Programska potpora industrijskih ugradbenih sustava
1,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Projekt iz programske potpore
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Projektiranje i simulacija elektroničkih uređaja korištenjem programskih paketa Mentor Graphics
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Projektiranje ugradbenih računalnih sustava
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Računalna forenzika
1,1,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Seminar za stjecanje generičkih vještina - Seminar o poduzetništvu - Dr&Co
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Senzorske tehnologije
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Signali i sustavi
1,1,0
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Slučajni procesi u sustavima
1,1,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Statistička analiza podataka
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Sustavi s umreženim senzorima
0,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Sustavi za praćenje i vođenje procesa
1,1,1
2 Sveučilišni diplomski INFO
Tehnologija u medicini
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Teorija signala
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Ugradbeni računalni sustavi
0,0,0
5, 6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Vještine komuniciranja
1,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Xamarin.Forms - razvoj višeplatformskih nativnih mobilnih aplikacija
0,0,0
2, 4, 6 Sveučilišni diplomski INFO
Zdravstvo u uvjetima novih tehnologija
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
TRAŽILICA
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
 

Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

Colorado State University, Fort Collins, USA

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Zürich, Switzerland

Fuzhou University, Fuzhou, China

International Centre of Biocybernetics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Polytechnic University of Madrid, Spain

Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain

Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia

Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Shenzhen Institute of Advanced Technologies, Shenzhen, China

Star Bioinformatics Institute, Singapore

Tampere University of Technology, Tampere, Finland

TechnischeUniversität Graz, Graz, Austria

The Chinese University of Hong Kong, China

Universite de Reims Champagne Ardenne, UFR des Sciences ExactesetNaturelles, France

University of California, Berkeley, USA

University of California, Los Angeles, USA

University of California, Santa Barbara, USA

University of Cincinnati, Cincinnati, USA

University of Coimbra, Faculty of Science and Technology, Coimbra, Portugal

University of Girona, Spain

University of Macau, Macau, China

University of Patras, Greece

University of Szeged, Szeged, Hungary

University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

University of Trieste, Italy

Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenia


REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan