Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
149394
 
O ZAVODU

Zavod za primijenjenu matematiku
Utemeljen 1919.
Predstojnik Zavoda: izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić
Tel.: (01) 6129 958, Fax: (01) 6129 946
E-mail: zpm@fer.hr
URL: http://www.fer.hr/zpm

Zavod za primijenjenu matematiku osnovan je na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu (kasnijem Tehničkom fakultetu) 1919. godine.

U preddiplomskom dijelu studija nastavnici Zavoda izvode nastavu iz 4 obvezna i 3 izborna predmeta (od toga su dva predmeta za nadarene studente).

Na diplomskom dijelu studija nastavnici izvode nastavu iz 12 izbornih predmeta.

Na poslijediplomskom studiju FER-a nastavnici Zavoda su ponudili 9 predmeta.

Znanstveno istraživačka djelatnost Zavoda odvija se u sljedećim područjima matematike: realna analiza, funkcionalna analiza, teorija vjerojatnosti, topologija, konačna matematika, parcijalne i obične diferencijalne jednadžbe, dinamički sustavi, teorija reprezentacija.


ZAVOD ZA PRIMIJENJENU MATEMATIKU
Redoviti profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Neven Elezović 6129-900 400 e-mail D-176
Prof. dr. sc. Mervan Pašić 6129-901 401 e-mail D-172
Prof. dr. sc. Mario Osvin Pavčević 6129-934 434 e-mail D-177
Prof. dr. sc. Darko Žubrinić 6129-969 469 e-mail D-173
Prof. dr. sc. Vesna Županović 6129-930 430 e-mail D-170
Izvanredni profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Andrea Aglić Aljinović 6129-965 465 e-mail D-181
Izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić 6129-902 402 e-mail D-171
Izv. prof. dr. sc. Mario Krnić 6129-965 465 e-mail D-181
Izv. prof. dr. sc. Josipa-Pina Milišić 6129-939 439 e-mail D-180
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić 6129-904 404 e-mail D-169
Izv. prof. dr. sc. Igor Velčić 6129-965 465 e-mail D-181
Docent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Doc. dr. sc. Mario Bukal 6129-959 459 e-mail D-153-2
Doc. dr. sc. Tomislav Burić 6129-559 559 e-mail D-182
Doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović 6129-961 461 e-mail D-179
Doc. dr. sc. Domagoj Kovačević 6129-903 403 e-mail D-178
Doc. dr. sc. Anamari Nakić 6129-509 509 e-mail D-216
Doc. dr. sc. Ana Žgaljić Keko 6129-903 403 e-mail D-178
Poslijedoktorand
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Lenka Mihoković 6129-559 559 e-mail D-182
Dr. sc. Siniša Miličić 6129-559 559 e-mail D-182
Dr. sc. Goran Radunović 6129-939 439 e-mail D-180
Dr. sc. Domagoj Vlah 6129-903 403 e-mail D-178
Asistent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ana Anušić, mag. math. 6129-959 459 e-mail D-153
Stjepan Šebek, mag. math. 6129-959 459 e-mail D-153
Josip Žubrinić, mag. math. e-mail  
Tajnik/ca
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ljiljana Frigelj 6129-958 458 e-mail D-168
U mirovini
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Davor Butković e-mail  
Prof. dr. sc. Vladimir Ćepulić 6129-904 404 e-mail D-169
Prof. dr. sc. Ivan Ivanšić D-153
Doc. dr. sc. Petar Javor D-153
Prof. dr. sc. Luka Korkut 6129-959 459 e-mail D-153
Prof. dr. sc. Ljubo Marangunić 6129-900 400 e-mail D-176
Vanjski suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Tomislav Berić e-mail  
Kristijan Kilassa Kvaternik e-mail D269
Dr. sc. Snježana Lubura e-mail D-269
Mislav Mišković, dipl. ing. e-mail  
Doc. dr. sc. Petra Posedel e-mail D-170
Mario Stipčić, mag. math. e-mail  
Dr. sc. Azra Tafro e-mail D-153
Lucija Validžić e-mail D269
Izv. prof. dr. sc. Mladen Vuković e-mail D-169
Vanja Wagner, dipl. ing. e-mail D-269
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
1,1,1
3, 4 Sveučilišni diplomski INFO
Diskontna matematika 1
0,0,0
2, 4 Sveučilišni preddiplomski INFO
Diskontna matematika 2
0,0,0
3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Diskretna matematika
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Diskretni stohastički procesi
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Ekstremalna kombinatorika
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Financijska matematika
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Fourierova analiza
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz automatike 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Kineski jezik 1
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Kineski jezik 2
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Kombinatorički algoritmi
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Kompleksna analiza
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij i vještine - matematika na računalu
0,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Linearna algebra
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Matematička logika i izračunljivost
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Matematičke metode u teoriji upravljanja
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Matematičko modeliranje računalom
1,1,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Matematika 1
0,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Matematika 2
0,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Matematika 3E
0,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Matematika 3R
0,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Matematika kodova
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Nelinearna optimizacija
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Numerička matematika
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Primijenjena funkcionalna analiza
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Projekt iz programske potpore
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Statistička analiza podataka
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Stohastički procesi
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Stohastički procesi i filtri
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Teorija grafova
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere
1,1,1
1 Sveučilišni diplomski INFO
Vjerojatnost i statistika
0,0,0
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
MEĐUNARODNA SURADNJA
 

American Mathematical Society, Providence, USA

California State Polytechnic University, Ponoma, USA

Center for Applied Mathematics and Theoretical Physics University of Maribor, Slovenia

Eshime University, Japan

Ghent University, Belgium

Hasselt University, Belgium

IUPUI, Indianapolis, Indiana, USA

Mathematical Department, Institute for Low Temperatures Physics and Engineering, Academy of Sciences, Kharkov, Ukraine

Okayama University of Science, Japan

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kiev, Ukraine

Technical University Munich, Germany

Technical University of Vienna, Austria

The University of Pau and Pays de l'Adour, France

University College Dublin, Ireland

University of Bayreuth, Germany

University of Burgundy, Dijon, France

University of California, Riverside, USA

University of Gifu, Japan

University of Hiroshima, Japan

University of Hong Kong, China

University of Oklahoma, Norman, USA

University of Pierre and Marie Curie - Paris 6, France

University of Poitiers, France

University of Qufu, China

University of Vienna, Austria