korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
118915
 
O ZAVODU

Zavod za primijenjenu matematiku
Utemeljen 1919.
Predstojnik Zavoda: Izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić
Tel: (01) 6129 958, Fax: (01) 6129 946
Email: zpm@fer.hr
URL: http://www.fer.hr/zpm

Zavod za primijenjenu matematiku osnovan je na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu (kasnijem Tehničkom fakultetu) 1919. godine.

U preddiplomskom dijelu studija nastavnici Zavoda izvode nastavu iz 4 obvezna i 3 izborna predmeta (od toga su dva predmeta za nadarene studente).

Na diplomskom dijelu studija nastavnici izvode nastavu iz 12 izbornih predmeta.

Na poslijediplomskom studiju FER-a nastavnici Zavoda su ponudili 9 predmeta.

Znanstveno istraživačka djelatnost Zavoda odvija se u sljedećim područjima matematike: realna analiza, funkcionalna analiza, teorija vjerojatnosti, topologija, konačna matematika, parcijalne i obične diferencijalne jednadžbe, dinamički sustavi, teorija reprezentacija.


ZAVOD ZA PRIMIJENJENU MATEMATIKU
REDOVITI PROFESOR
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Neven Elezović 6129-900 400 e-mail D-176
Prof. dr. sc. Mervan Pašić 6129-901 401 e-mail D-172
Prof. dr. sc. Mario Osvin Pavčević 6129-934 434 e-mail D-177
Prof. dr. sc. Darko Žubrinić 6129-969 469 e-mail D-173
Prof. dr. sc. Vesna Županović 6129-930 430 e-mail D-170
IZVANREDNI PROFESOR
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Andrea Aglić-Aljinović 6129-965 465 e-mail D-181
Izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić 6129-902 402 e-mail D-171
Izv. prof. dr. sc. Mario Krnić 6129-965 465 e-mail D-181
Izv. prof. dr. sc. Josipa-Pina Milišić 6129-939 439 e-mail D-180
DOCENT
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Doc. dr. sc. Tomislav Burić 6129-559 559 e-mail D-182
Doc. dr. sc. Lana Horvat-Dmitrović 6129-961 461 e-mail D-179
Doc. dr. sc. Domagoj Kovačević 6129-903 403 e-mail D-178
Doc. dr. sc. Tomislav Šikić 6129-904 404 e-mail D-169
Doc. dr. sc. Igor Velčić 6129-965 465 e-mail D-181
Doc. dr. sc. Ana Žgaljić Keko 6129-903 403 e-mail D-178
POSLIJEDOKTORAND
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Maja Resman 6129-939 439 e-mail D-180
ASISTENT
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ana Anušić, mag. math. 6129-959 459 e-mail D153
Stjepan Šebek, mag. math. 6129-959 459 e-mail D-153
ZNANSTVENI NOVAK - VIŠI ASISTENT
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Marijana Greblički 6129-961 461 e-mail D-179
Dr. sc. Siniša Miličić 6129-559 559 e-mail D-182
Dr. sc. Domagoj Vlah 6129-903 403 e-mail D-178
ZNANSTVENI NOVAK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Goran Radunović, dipl. ing. 6129-939 439 e-mail D-180
Lenka Vukšić, mag. math. 6129-559 559 e-mail D-182
TAJNIK/CA
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ljiljana Frigelj 6129-958 458 e-mail D-168
ZAVODSKI SURADNIK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Mario Bukal 6129-959 459 e-mail D153**
U MIROVINI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Davor Butković e-mail  
Prof. dr. sc. Vladimir Ćepulić 6129-904 404 e-mail D-169
Prof. dr. sc. Ivan Ivanšić  
Doc. dr. sc. Petar Javor  
Prof. dr. sc. Luka Korkut 6129-959 459 e-mail D-153
Prof. dr. sc. Ljubo Marangunić 6129-900 400 e-mail D-176
VANJSKI SURADNIK
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Petar Bakić e-mail D-269
Dr. sc. Tomislav Berić e-mail  
Doc. dr. sc. Zrinka Franušić e-mail D-170
Ivan Krijan, mag. math. e-mail D-269
Snježana Lubura, dipl. ing. e-mail D-269
Ana Mihić, dipl. ing. e-mail  
Mislav Mišković e-mail  
Doc. dr. sc. Petra Posedel e-mail D-170
Dr. sc. Ana Prlić e-mail  
Dr. sc. Kristijan Tabak e-mail D-153
Azra Tafro, dipl. ing. e-mail D-153
Prof. dr. sc. Mladen Vuković e-mail D-169
Vanja Wagner, dipl. ing. e-mail D-269
Luka Žunić, mag. math. e-mail D-269
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi
1,1,1
Zimski INFO
Diferencijalne jednadžbe i teorija stabilnosti
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski projekt
0,0,0
Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
1,1,1
3, 4 Sveučilišni diplomski INFO
Diplomski seminar
0,0,0
Sveučilišni diplomski INFO
Diskontna matematika 1
0,0,0
2, 4 Sveučilišni preddiplomski INFO
Diskontna matematika 2
0,0,0
3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Diskretna matematika
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Diskretni stohastički procesi
1,1,1
Zimski INFO
Ekstremalna kombinatorika
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Elementarna matematika
0,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Financijska matematika
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića
1,1,1
Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 1
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 2
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 3
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 4
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 5
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz automatike 6
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 1
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 2
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 3
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 4
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 5
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Istraživački seminar iz obradbe informacije 6
1,1,1
Ljetni, Zimski INFO
Kineski jezik 1
1,0,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Kineski jezik 2
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Kombinatorički algoritmi
1,1,1
Zimski INFO
Kompleksna analiza
1,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij i vještine - matematika na računalu
0,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Linearna algebra
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Matematička logika i izračunljivost
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Matematičke metode u teoriji upravljanja
1,1,1
Ljetni INFO
Matematičko modeliranje računalom
1,1,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Matematika 1
0,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Matematika 2
0,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Matematika 3E
0,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Matematika 3R
0,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Matematika kodova
1,1,1
Ljetni INFO
Nelinearna optimizacija
1,1,1
Ljetni INFO
Numerička matematika
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Primijenjena funkcionalna analiza
1,1,1
Zimski INFO
Projekt
0,0,0
Sveučilišni preddiplomski INFO
Projekt iz programske potpore
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Stohastički procesi
0,0,0
1 Sveučilišni diplomski INFO
Stohastički procesi i filtri
1,1,1
Ljetni INFO
Teorija grafova
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere
1,1,1
1 Sveučilišni diplomski INFO
Vjerojatnost i statistika
0,0,0
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
Završni rad
0,0,0
Sveučilišni preddiplomski INFO
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
MEĐUNARODNA SURADNJA
 

Technical University of Vienna, Austria

Ghent University, Belgium

Hasselt University, Belgium

University of Hong Kong, China

University of Qufu, China

The University of Pau and Pays de l'Adour, France

University of Burgundy, Dijon, France

University of Pierre and Marie Curie – Paris 6, France

University of Poitiers, France

Technical University Munich, Germany,

University of Bayreuth, Germany

University College Dublin, Ireland

Eshime University, Japan

Okayama University of Science, Japan

University of Gifu, Japan

University of Hiroshima, Japan

Center for Applied Mathematics and Theoretical Physics University of Maribor, Slovenia

Mathematical Department, Institute for Low Temperatures Physics and Engineering, Academy of Sciences, Kharkov, Ukraine

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kiev, Ukraine

American Mathematical Society, Providence, USA

California State Polytechnic University, Ponoma, USA

University of Oklahoma, Norman, USA

University of California, Riverside, USA